Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 7149
1. DĖL PAVEDIMO VYKDYTI DERYBAS
2. DĖL SAVIVALDYBĖS ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į MIESTO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS "JURBARKAS" VALDYBĄ
3. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES PATVIRTINIMO
4. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-231 "DĖL BANKO PASKOLOS" PAKEITIMO
5. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
6. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (1 PRIEDAS)
7. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (2 PRIEDAS)
8. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (3 PRIEDAS)
9. DĖL 2019 METŲ ŽEMĖS MOKESČIO LENGVATŲ PAGAL INDIVIDUALIUS PRAŠYMUS TEIKIMO
10. DĖL TIKSLINĖS PARAMOS VAIKAMS
11. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2014 M. GRUODŽIO 18 D. SPRENDIMO NR. T2-392 "DĖL VŠĮ JURBARKO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO IR VŠĮ JURBARKO RAJONO SUTRIKUSIO INTELEKTO JAUNUOLIŲ DARBO CENTRO REORGANIZAVIMO" PAKEITIMO
12. DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "JURBARKO SOCIALINĖS PASLAUGOS" PAKEISTŲ ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
13. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-188 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
14. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. BIRŽELIO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-199 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS APDOVANOJIMŲ KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
15. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-164 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS KONTROLĖS KOMITETO SUDARYMO" PAKEITIMO
16. DĖL JURBARKO RAJONO VERSLO TARYBOS SUDARYMO
17. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-165 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ANTIKORUPCIJOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
18. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-166 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS ETIKOS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
19. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGSĖJO 27 D. SPRENDIMO NR. T2-240 "DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PROGIMNAZIJOSE PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
20. DĖL ATLYGINIMO UŽ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO AMŽIAUS VAIKŲ IŠLAIKYMĄ JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
21. DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO (BUTO) PIRKIMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN SOCIALINIO BŪSTO PLĖTRAI
22. DĖL INŽINERINĖS INFRASTRUKTŪROS VYSTYMO PLANO VĖJO JĖGAINIŲ IR SAULĖS ELEKTRINIŲ RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO
23. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO
24. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO (1 PRIEDAS)
25. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO (2 PRIEDAS)
26. DĖL DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMOS PRIEŽIŪROS (EKSPLOATAVIMO) MAKSIMALIŲ TARIFŲ NUSTATYMO (3 PRIEDAS)
27. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "STARTUOK LENGVAI"
28. DĖL ATSTOVŲ DELEGAVIMO Į KLAIPĖDOS TERITORINĖS LIGONIŲ KASOS TAIKINIMO KOMISIJĄ
29. DĖL TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ NUSTATYMO JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE
30. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 30 D. SPRENDIMO NR. T2-179 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS PRIVATIZAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
31. DĖL PANAUDOS SUTARTIES SU LIETUVOS ŠAULIŲ SĄJUNGA PRATĘSIMO
32. DĖL PATALPŲ PERDAVIMO PAGAL TURTO PATIKĖJIMO SUTARTĮ UAB TAURAGĖS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRUI
33. DĖL NUOMOS SUTARTIES SU LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO RŪMAIS PAKEITIMO
34. DĖL PATALPŲ A. JUŠKOS G. 1, VELIUONOS MSTL., JURBARKO R. SAV. NUOMOS
35. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. T2-131 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TURTINIŲ IR NETURTINIŲ TEISIŲ ĮGYVENDINIMO AKCINĖSE BENDROVĖSE IR UŽDAROSIOSE AKCINĖSE BENDROVĖSE" PAKEITIMO
36. DĖL ŠILUMOS KAINŲ DEDAMŲJŲ TRETIESIEMS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ GALIOJIMO METAMS SMALININKŲ TECHNOLOGIJŲ IR VERSLO MOKYKLAI NUSTATYMO
37. DĖL LEIDIMO DIRBTI AR SUSIPAŽINTI SU ĮSLAPTINTA INFORMACIJA JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUI RAIMUNDUI BASČIUI IŠDAVIMO
38. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDŽIO
39. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "EISMO SAUGOS PRIEMONIŲ DIEGIMAS JURBARKO MIESTO LAUKO GATVĖJE"
40. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "VERSLUMO UGDYMAS - NAUJOS GALIMYBĖS"
41. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. BALANDŽIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-119 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO FONDO" PAKEITIMO
42. DĖL FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIŲ, TAIKOMŲ ĮSIGYJANT VERSLO LIUDIJIMUS 2020 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI
43. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMO NR. T2-334 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ADMINISTRACIJOS IR ŪKIO PERSONALO DARBUOTOJŲ PAVYZDINIŲ DARBO UŽMOKESČIO PASTOVIOSIOS ALGOS DALIES KOEFICIENTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
44. DĖL BANKO PASKOLOS
45. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
46. DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. VASARIO 28 D. SPRENDIMO NR. T2-42 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO (5 PRIEDAS)
47. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTRA IR GERINIMAS SOCIALINĘ ATSKIRTĮ PATIRIANTIEMS ASMENIMS
48. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "INFORMAVIMO IR KONSULTAVIMO APIE SOCIALINES PASLAUGAS PLĖTOJIMAS"
49. DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO DIRBTI SOCIALINĮ DARBĄ SU ŠEIMOMIS IR VYKDYTI ATVEJO VADYBOS FUNKCIJAS BEI KOORDINUOTI ATVEJO VADYBOS PROCESUS
50. DĖL PRITARIMO PROJEKTUI "LABDAROS VALGYKLOS ATNAUJINIMAS"

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis