Jurbarko r. savivaldybės dokumentų paieška
Susiję Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T2-197 2019-06-27
Padalinys: JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-348 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

HERBASmazas

 

JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. LAPKRIČIO 24 D. SPRENDIMO NR. T2-348 "DĖL JURBARKO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ VEIKLOS APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. T2-197

Jurbarkas

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 26 straipsniu, Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 24 d. sprendimu Nr. T2-255 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 224, 228–229 punktais ir atsižvelgdama į Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių 2019 m. gegužės 8 d. raštą „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo ir tarybos narių aprūpinimo darbo priemonėmis“, Jurbarko rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

 

                 Pakeisti Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo, patvirtinto Jurbarko rajono savivaldybės tarybos 2016 m. lapkričio 24 d. sprendimu Nr. T2-348 „Dėl Jurbarko rajono savivaldybės tarybos narių veiklos apmokėjimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

„5. Laikas, dirbtas rengiantis Tarybos posėdžiams, apskaičiuojamas skiriant ne daugiau kaip po 2 val. pasirengti vienam klausimui. Klausimų skaičius nustatomas pagal patvirtintą Tarybos posėdžio darbotvarkę.“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Skirmantas Mockevičius

______________

 

 

Į pradžią