Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. T-54-3 2015-02-26
Padalinys: KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

herbas

 

KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 


 

SPRENDIMAS

DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 26 d.

Nr.

T-54-3

Kalvarija

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435,  Kalvarijos savivaldybės taryba   nusprendžia::

 

1.      Patvirtinti Kalvarijos savivaldybės 2015-2017 metų strateginį veiklos planą (pridedama).

2.      Pavesti Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriui vykdyti Kalvarijos savivaldybės strateginio veiklos plano programų įgyvendinimo priežiūrą.

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Meras                                                                                                                 Valdas Aleknavičius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė V. Tumelienė

 

Suderino G. Zavistauskas

 

 

 

Dokumento priedai:
T-54-3 - DĖL KALVARIJOS SAVIVALDYBĖS 2015-2017 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
Į pradžią