Lazdijų rajono savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 5TS-1133 2017-12-27
Padalinys: LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO

 

2017 m. gruodžio 27 d. Nr. 5TS-1133

Lazdijai

 

 

           Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 3 dalies 9 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir 8 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 11 straipsnio 2 dalimi ir 28 straipsnio 10 punktu, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. 5TS-911 „Dėl Atstovavimo Lazdijų rajono savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“, Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2017m. rugsėjo 22 d. sprendimu Nr. 5TS-1024 ,,Dėl Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 29 d. sprendimo Nr. 5TS-69 ,,Dėl viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ įstatų pakeitimo ir patvirtinimo ir pritarimo viešosios įstaigos ,,Lazdijų ligoninė“ vidinei struktūrai“ pakeitimo“ ir atsižvelgdama į viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ 2017-12-07 raštą Nr. S-442 „Dėl įstaigos struktūros“, Lazdijų rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

         1. Patvirtinti viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūrą (pridedama).

         2. Pripažinti netekusiu galios Lazdijų rajono savivaldybės tarybos 2016 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 5TS-678 Dėl viešosios įstaigos „Lazdijų ligoninė“ valdymo struktūros patvirtinimo“.

         3. Nustatyti, kad šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir terminais.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                       Artūras Margelis

______________

 

Dokumento priedai:
5TS-1133 - DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS „LAZDIJŲ LIGONINĖ“ VALDYMO STRUKTŪROS PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią