Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17521
1. DĖL 9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 16-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
2. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-222 "DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO, ŽEMĖS MOKESČIO, NEKILNOJAMOJO TURTO MOKESČIO LENGVATŲ SUTEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
3. DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS
4. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMO AUTOMATŲ SALONŲ VEIKLOS BŪTINŲ SĄLYGŲ
5. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.1801/0033:95, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
6. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.1801/0033:96, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
7. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.5157/7001:56, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
8. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.1801/0057:33, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
9. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.1801/0033:99, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
10. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.5124/7001:5, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
11. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO NR.5124/7001:4, VIDUTINĖS RINKOS VERTĖS PATVIRTINIMO
12. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ
13. DĖL SANTUOKŲ REGISTRAVIMO 2021 METŲ KULTŪROS CENTRO MENO GALERIJOJE GRAFIKO PATVIRTINIMO
14. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOMS
15. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO SUKŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE"
16. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 8 D. ĮSAKYMO NR. DV-542 "DĖL MIRUSIŲJŲ PALAIKŲ TVARKYMO IR LAIDOTUVIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) PLITIMO GRĖSMĖS EKSTREMALIOSIOS SITUACIJOS VISOJE ŠALYJE PASKELBIMO LAIKOTARPIU" PAKEITIMO
17. DĖL KARANTINO REŽIMO PRIEMONIŲ NUSTATYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE ORGANIZUOJANT IR VYKDANT KELEIVIŲ VEŽIMĄ
18. DĖL PADĖKŲ MARIJAMPOLĖS SPORTO ĮSTAIGŲ VADOVAMS
19. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS LINOS KVEDEREVIČIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
20. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRINIS NR. 1801/0043:143
21. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-692 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS" PAKEITIMO
22. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 11 D. ĮSAKYMO NR. DV-667 "DĖL TRANSPORTO PRIEMONIŲ VALDYMO ĮGŪDŽIŲ IR GEBĖJIMŲ VERTINIMO EGZAMINŲ BEI TEORINIŲ IR PRAKTINIŲ MOKYMŲ BŪTINŲ SĄLYGŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE" PAKEITIMO
23. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRINIS NR. 5114/0006:150
24. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO ŽEMĖS SKLYPE, KADASTRINIS NR. 5114/0001:271
25. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 27 D. ĮSAKYMO NR. DV-601 "DĖL REIKALAVIMŲ LAISVALAIKIO UŽSIĖMIMAMS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ATVIROJE ERDVĖJE" PAKEITIMO
26. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BALANDŽIO 17 D. ĮSAKYMO NR. DV-559 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOMS PREKYBOS IR PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOMS" PAKEITIMO
27. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 14 D. ĮSAKYMO NR. DV-680 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ IR VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS" PAKEITIMO
28. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 18 D. ĮSAKYMO NR. DV-700 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ LOŠIMO NAMŲ (KAZINO) IR LOŠIMŲ AUTOMATŲ SALONŲ VEIKLOS BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO
29. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-692 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOJO MAITINIMO ĮSTAIGOMS" PAKEITIMO
30. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. DV-690 "DĖL COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIOMS GROŽIO PASLAUGŲ TEIKIMO VIETOMS" PAKEITIMO
31. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO PATVIRTINIMO MARIJAMPOLĖS SAV. ŠUNSKŲ MSTL. VARPO G. 33D
32. DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" MOKYTOJŲ IR PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ (IŠSKYRUS PSICHOLOGUS) ATESTACIJOS KOMISIJOS TVIRTINIMO
33. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS DATOS PAKEITIMO
34. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS DATOS PAKEITIMO
35. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS DATOS PAKEITIMO
36. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "VAIVORYKŠTĖ" DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS DATOS PAKEITIMO
37. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATRANKOS DATOS PAKEITIMO
38. DĖL MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO "ŽELMENĖLIAI" VIDAUS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
39. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
40. DĖL MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
41. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ VADOVŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
42. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-16 „DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ“ PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
43. DĖL KOMPIUTERINĖS ĮRANGOS PERĖMIMO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
44. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.1-159 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
45. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-353 "DĖL DALIES PASLAUGŲ PASKIRTIES STATINIŲ ATSTUMŲ NUO SKLYPO RIBOS NUSTATYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE" PAKEITIMO
46. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SAUSIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-16 "DĖL SPECIALIŲJŲ PLANŲ PRIPAŽINIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS BENDROJO PLANO SUDEDAMĄJA DALIMI" PAKEITIMO
47. DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS
48. DĖL PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
49. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. 1-181 "DĖL INVESTICIJŲ Į ŠILUMOS ŪKĮ PRIEŽIŪROS KOMISIJOS SUDARYMO" PAKEITIMO
50. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "DARNAUS JUDUMO PRIEMONIŲ DIEGIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTE" ĮGYVENDINTI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis