Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Kadangi nenurodėte jokių paieškos kriterijų, Jums rodomas naujausių dokumentų sąrašas.
Jei norite tikslesnių paieškos rezultatų, paieškos formoje nurodykite paieškos kriterijus.
Rasta dokumentų: 17766
1. DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖJE, PARKO G. 9, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲ MOKYMO CENTRUI
2. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. VASARIO 5 D. ĮSAKYMO NR. DV-159 "DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI" PAKEITIMO
3. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 28 D. ĮSAKYMO NR. DV-1096 "DĖL 2020 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO" PAKEITIMO
4. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE ESANČIŲ PREKYBOS, PASLAUGŲ, LAISVALAIKIO IR PRAMOGŲ TEIKIMO BEI VEIKLOS VYKDYMO BŪTINŲ SĄLYGŲ
5. DĖL VIEŠOJO TRANSPORTO PASLAUGŲ TEIKIMO BŪTINŲ SĄLYGŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE
6. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 30 D. ĮSAKYMO NR. DV-956 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ĮSTAIGŲ IR VALDOMŲ ĮMONIŲ DARBO VIETOMS BŪTINŲ SĄLYGŲ" PAKEITIMO
7. DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS LIGONINĖS PRAŠYMUI APMOKĖTI GYDYTOJŲ REZIDENTŲ STUDIJAS
8. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO
9. ATASKAITŲ RINKINYS
10. DĖL SPRENDIMŲ PERKANT NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO PRIĖMIMO IR PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
11. DĖL LAIKINŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ) PASKIRTIES STATINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
12. DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI DOTACIJAI GAUTI PROJEKTO ,,SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO
13. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
14. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "ENERGIJOS SUVARTOJIMO GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROJE MAŽINIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTE" ĮGYVENDINTI
15. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO PROJEKTUI
16. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO SUKŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE"
17. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
18. DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR PATIKĖJIMO TEISE
19. DĖL INVESTICIJŲ IR TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRUI
20. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGPJŪČIO 26 D. SPRENDIMO NR. 1-218 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2019-2023 METŲ VEIKLOS PRIORITETŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
21. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. BALANDŽIO 30 D. SPRENDIMO NR. 1-160 ,,DĖL IŠMOKŲ TEIKIMO ASMENIMS, PATIRIANTIEMS SOCIALINĘ RIZIKĄ, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS
22. DĖL LAIKINO ATOKVĖPIO PASLAUGOS VAIKAMS SU NEGALIA, SUAUGUSIEMS ASMENIMS SU NEGALIA IR SENYVO AMŽIAUS ASMENIMS TEIKIMO IR ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
23. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERDAVIMO MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJAI
24. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO
25. DĖL VALSTYBĖS TURTO, NAUDOTO MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS, NURAŠYMO
26. DĖL ATSTOVAVIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS "MARIJAMPOLĖS TELEKINAS" NEEILINIAME VISUOTINIAME DALININKŲ SUSIRINKIME
27. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ, FINANSUOJAMŲ IŠ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO VERTINIMO IR ATRANKOS KOMISIJOS SUDĖTIES IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
28. DĖL 2020 METŲ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PROJEKTAMS FINANSUOTI SKIRTŲ SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PASKIRSTYMO
29. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS, PATVIRTINTOS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMU NR. 1-280, PAPILDYMO
30. DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖS SAV., PADOVINIO K., MOKYKLOS G. 5, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJAI
31. DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖJE, PARKO G. 9, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SUAUGUSIŲ MOKYMO CENTRUI
32. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO ŽEMĖS SKLYPUOSE, KADASTRINIAI NR. 5180/0005:181, 5180/0005:183, 5180/0005:182, 5180/0005:184 IR 5180/0005:180
33. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERO 2019 M. LAPKRIČIO 19 D. POTVARKIO NR. MV-73 ,,DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ DELEGAVIMO Į DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ, ĮRAŠYTŲ Į MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMĄ, ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS, KONTROLĖS BEI BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ SKUNDŲ NAGRINĖJIMO KOMISIJĄ" PAKEITIMO
34. DĖL KONKURSO Į VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MARIJAMPOLĖS TURIZMO IR VERSLO INFORMAVIMO CENTRO "SMART MARIJAMPOLĖ" DIREKTORIAUS PAREIGAS ORGANIZAVIMO IR VYKDYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
35. DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN
36. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2009 M. GRUODŽIO 21 D. SPRENDIMU NR. 1-1020, KEITIMO ORGANIZAVIMO IR PLANAVIMO DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
37. DĖL 9-OJO ŠAUKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 18-OJO POSĖDŽIO SUŠAUKIMO
38. DĖL PRITARIMO PARAIŠKOS TEIKIMUI DOTACIJAI GAUTI PROJEKTO ,,SOSNOVSKIO BARŠČIO NAIKINIMAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOJE" ĮGYVENDINIMUI IR DALINIO FINANSAVIMO
39. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS LAISVOSIOS EKONOMINĖS ZONOS TERITORIJOS RIBŲ PAKEITIMO PROJEKTUI
40. DĖL SPRENDIMŲ PERKANT NEKILNOJAMĄJĮ DAIKTĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN DĖL DERYBAS LAIMĖJUSIO KANDIDATO PRIĖMIMO IR PIRKIMO SUTARTIES SUDARYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
41. DĖL VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI
42. DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO RENGIMO ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS M. V.KUDIRKOS G. 2
43. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "ENERGIJOS SUVARTOJIMO GATVIŲ APŠVIETIMO INFRASTRUKTŪROJE MAŽINIMAS MARIJAMPOLĖS MIESTE" ĮGYVENDINTI
44. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO SUKŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE"
45. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. BIRŽELIO 5 D. ĮSAKYMO NR. DV-799 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ PROGRAMŲ VERTINIMO IR FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
46. DĖL GYVENAMOSIOS APLINKOS GERINIMO POREIKIO BENDRUOMENĖSE, KURIŲ TERITORIJOJE PLANUOJAMA ĮGYVENDINTI PROJEKTO ,,SOCIALINIŲ PASLAUGŲ INFRASTRUKTŪROS TINKLO SUKŪRIMAS IR PLĖTRA ASMENIMS, TURINTIEMS PROTO IR (ARBA) PSICHIKOS NEGALIĄ" PRIEMONES, VERTINIMO KOMISIJOS SUDARYMO
47. DĖL LĖŠŲ LABDAROS IR PARAMOS FONDUI "MAISTO BANKAS" SKYRIMO
48. DĖL APDOVANOJIMO SUTEIKIMO
49. DĖL ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRINIS NR. 5164/0001:459, PAGRINDINĖS ŽEMĖS NAUDOJIMO PASKIRTIES IR NAUDOJIMO BŪDO PAKEITIMO
50. DĖL SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJAI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSOMO TURTO PRIPAŽINIMO NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis