Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 3783
1. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ APSAUGOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
2. DĖL SUTIKIMO PRIIMTI NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ PAGAL DOVANOJIMO SUTARTĮ
3. DĖL AUTOMOBILIŲ APTARNAVIMO POSTO STATYBOS MARIJAMPOLĖJE PRAMONĖS IR SANDĖLIAVIMO FUNKCINĖJE ZONOJE
4. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-350 "DĖL MARIJAMPOLĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBŲ, NUMATOMŲ 2020-2022 METAIS, PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
5. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SASNAVOS SENIŪNIJOS BITIKŲ KAIMO BEVARDEI GATVEI
6. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS, GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE BEI KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIAUS MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRE NUSTATYMO
7. DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI MARIJAMPOLĖS VAIKŲ DARŽELĮ ,,LINELIS" PRIJUNGIMO BŪDU PRIE MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO "ŽELMENĖLIAI" IR REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO
8. DĖL TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠAJAI BIBLIOTEKAI
9. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS APLINKOS MONITORINGO 2020-2025 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO
10. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO PASLAUGŲ KOKYBĖS IR PRIEINAMUMO GERINIMAS, MODERNIZUOJANT INFRASTRUKTŪRĄ"
11. DĖL VAIKŲ VASAROS STOVYKLŲ IR KITŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO VEIKLŲ FINANSAVIMUI SKIRTŲ VALSTYBĖS LĖŠŲ
12. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
13. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
14. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJO PAREIGYBĖS APRAŠYMO PATVIRTINIMO
15. DĖL LAIKINŲ PREKYBOS (PASLAUGŲ) PASKIRTIES STATINIŲ ĮRENGIMO IR EKSPLOATAVIMO KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO
16. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-19 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES KOMPENSACIJŲ MOKĖJIMO IR NETEISĖTAI GAUTŲ KOMPENSACIJŲ GRĄŽINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
17. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-290 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO IR SOCIALINIO BŪSTO IŠNUOMOJIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO IR PAPILDYMO
18. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS MOKYKLA-DARŽELIS "ŽELMENĖLIAI" SAULĖS ELEKTRINĖ"
19. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "FOTOVOLTINĖ SAULĖS ELEKTRINĖ MARIJAMPOLĖS "ŠALTINIO" PROGIMNAZIJOS REIKMĖMS"
20. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "FOTOVOLTINĖ SAULĖS ELEKTRINĖ MARIJAMPOLĖS "RYTO" PAGRINDINĖS MOKYKLOS REIKMĖMS"
21. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "PASAKA" SAULĖS ELEKTRINĖ"
22. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "42,575 KWP GALIOS FOTOVOLTINĖS SAULĖS JĖGAINĖS ĮRENGIMAS MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELYJE-DARŽELYJE "ĄŽUOLIUKS"
23. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "FOTOVOLTINĖ SAULĖS ELEKTRINĖ MARIJAMPOLĖS "ŽIBURĖLIO" MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO REIKMĖMS"
24. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RŪTA" SAULĖS ELEKTRINĖ"
25. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠALTINĖLIS" SAULĖS ELEKTRINĖ"
26. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-74 ,,DĖL ASMENINĖS HIGIENOS IR PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ SKYRIMO IR MOKĖJIMO UŽ PASLAUGAS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
27. DĖL TRUMPALAIKĖS PASKOLOS ĖMIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS
28. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "ŠYPSENĖLĖ" SAULĖS ELEKTRINĖ"
29. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS SAULĖS ELEKTRINĖ"
30. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIS-DARŽELIS "RASA" SAULĖS ELEKTRINĖ"
31. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ BIUDŽETO PATIKSLINIMO
32. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. SPALIO 29 D. SPRENDIMO NR. 1-304 ,,DĖL PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMO NEPASITURINTIEMS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJAMS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
33. DĖL MOKSLO METŲ PRADŽIOS IR TRUKMĖS, GRUPIŲ SKAIČIAUS, MOKINIŲ SKAIČIAUS GRUPĖJE BEI KONTAKTINIŲ VALANDŲ SKAIČIAUS MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRE NUSTATYMO
34. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAPILDYMO
35. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SAUGAUS ELGESIO PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ VANDENYJE IR ANT PAVIRŠINIŲ VANDENS TELKINIŲ LEDO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO
36. DĖL NEFORMALIOJO UGDYMO MOKESČIO MARIJAMPOLĖS MOKSLEIVIŲ KŪRYBOS CENTRE NUSTATYMO
37. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS, PATVIRTINTOS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMU NR. 1-280, PAPILDYMO
38. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORĖS IRMOS SINKEVIČIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
39. DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2021 METAMS
40. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. RUGPJŪČIO 31 D. SPRENDIMO NR. 1-114 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ORGANIZUOTI KOMERCINIUS RENGINIUS SAVIVALDYBEI PRIKLAUSANČIOSE AR VALDYTOJO TEISE VALDOMOSE VIEŠOJO NAUDOJIMO TERITORIJOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
41. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.1-159 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
42. DĖL PAVADINIMO SUTEIKIMO MARIJAMPOLĖS MIESTO BEVARDEI GATVEI
43. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR.1-274 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO ĮRENGTI IŠORINĘ REKLAMĄ IŠDAVIMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
44. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO
45. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO
46. DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ORGANIZAVIMO
47. DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖJE, MARIŲ G. 9C, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS SPORTO CENTRUI
48. DĖL MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORĖS DŽIONATĖS SAMUOLIENĖS ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
49. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO INFRASTRUKTŪROS PLĖTROS SPECIALIOJO PLANO KEITIMO PRADŽIOS IR PLANAVIMO TIKSLŲ
50. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMO DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROGRAMOS, PATVIRTINTOS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGPJŪČIO 9 D. SPRENDIMU NR. 1-280, PAPILDYMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis