Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Paieška buvo atlikta pagal šiuos kriterijus:
Dokumento rūšis: Projektas
Rasta dokumentų: 3673
1. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "INTEGRUOK SAVE" ĮGYVENDINTI
2. DĖL PRITARIMO IR PINIGINIŲ LĖŠŲ SKYRIMO PROJEKTUI "SILVER AGE" ĮGYVENDINTI
3. DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO "SVEIKATOS BANGA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
4. DĖL MARIJAMPOLĖS PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS TARNYBOS 2019 M. VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
5. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SPORTO CENTRO "SŪDUVA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
6. DĖL MARIJAMPOLĖS ŽAIDIMŲ SPORTO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
7. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2010 M. BIRŽELIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-1303 "DĖL TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO
8. DĖL MOKESČIO UŽ UGDYMĄ NEFORMALIOJO IR FORMALŲJĮ ŠVIETIMĄ PAPILDANČIOSE ĮSTAIGOSE
9. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTŲ SKAIČIAUS 2020-2021 MOKSLO METAMS PATVIRTINIMO
10. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS ,,MARIJAMPOLĖS ŠVARA" AKCIJŲ ĮTRAUKIMO Į PRIVATIZAVIMO OBJEKTŲ SĄRAŠĄ
11. DĖL MARIJAMPOLĖS SPORTO MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
12. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. LAPKRIČIO 25 D. SPRENDIMO NR.1-410 "DĖL MOKESČIO UŽ VAIKŲ IŠLAIKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOSE, ĮGYVENDINANČIOSE IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PROGRAMAS, NUSTATYMO IR MOKĖJIMO TVARKOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
13. DĖL INFRASTRUKTŪROS OBJEKTŲ, KURIŲ ĮRENGIMUI, REKONSTRAVIMUI AR REMONTUI SKIRIAMOS FIZINIŲ AR JURIDINIŲ ASMENŲ, KITŲ ORGANIZACIJŲ AR JŲ PADALINIŲ TIKSLINĖS LĖŠOS, SĄRAŠOPATVIRTINIMO
14. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR.1-53 "DĖL PRAŠYMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBEI PERDUOTI VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE KITOS PASKIRTIES VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPUS" PAKEITIMO
15. DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ
16. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS (MERO) 2019 M. VEIKLOS ATASKAITAI
17. DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI
18. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-294 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
19. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. ŽELSVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS STRUKTŪROS PERTVARKYMO, PAVADINIMO PAKEITIMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
20. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GRUODŽIO 20 D. SPRENDIMO NR. 1-350 "DĖL MARIJAMPOLĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBŲ, NUMATOMŲ 2020-2022 METAIS, PROGRAMOS PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
21. DĖL TURTO, ESANČIO MARIJAMPOLĖJE, P. ARMINO G. 2, PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRUI
22. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-249 "DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO
23. DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO
24. DĖL MARIJAMPOLĖS MEILĖS LUKŠIENĖS ŠVIETIMO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
25. DĖL MARIJAMPOLĖS MOKYKLOS-DARŽELIO "ŽELMENĖLIAI" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
26. DĖL MARIJAMPOLĖS KULTŪROS CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
27. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. PATAŠINĖS UNIVERSALAUS DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
28. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. SASNAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
29. DĖL MARIJAMPOLĖS ,,ŠALTINIO" PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
30. DĖL MARIJAMPOLĖS RYGIŠKIŲ JONO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
31. DĖL MARIJAMPOLĖS JONO TOTORAIČIO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
32. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RŪTA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
33. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "RASA" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
34. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "NYKŠTUKAS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
35. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. IGLIAUKOS ANZELMO MATUČIO GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
36. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "VARPELIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
37. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. LIUDVINAVO KAZIO BORUTOS GIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
38. DĖL MARIJAMPOLĖS SAV. PADOVINIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
39. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "VAIVORYKŠTĖ" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
40. DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS PEDAGOGINĖS PSICHOLOGINĖS TARNYBOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
41. DĖL MARIJAMPOLĖS "SAULĖS" PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
42. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠALTINĖLIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
43. DĖL MARIJAMPOLĖS "ŽIBURĖLIO" MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
44. DĖL MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
45. DĖL MARIJAMPOLĖS SOCIALINĖS PAGALBOS CENTRO TEIKIAMŲ SOCIALINIŲ PASLAUGŲ VIENAM ASMENIUI (ŠEIMAI) KAINŲ PER MĖNESĮ PATVIRTINIMO
46. DĖL MARIJAMPOLĖS VAIKŲ DARŽELIO "LINELIS" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
47. DĖL MARIJAMPOLĖS LOPŠELIO-DARŽELIO "ŠYPSENĖLĖ" 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
48. DĖL MARIJAMPOLĖS RIMANTO STANKEVIČIAUS PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
49. DĖL MARIJAMPOLĖS PETRO ARMINO PROGIMNAZIJOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO
50. DĖL MARIJAMPOLĖS PETRO KRIAUČIŪNO VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS 2019 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS VERTINIMO

PirmasAnkstesnysis1234...KitasPaskutinis