Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-160 2014-04-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2014 m. balandžio 28 d. Nr. 1-160

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290, Nr. 137-5379; 2009, Nr.77-3165; 2010, Nr.25-1177; Nr.51-2480; Nr.86-4525; 2011, Nr.52-2504; 2012, Nr.136-6958; 2013,76-3826) 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo (Žin., 1990, Nr. 24-596; 2004, Nr. 4-47; 2012, Nr.126-6323) 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2014 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo (Žin., 2013, Nr.140-7044) 12 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 (Žin., 2004, Nr. 47-1557; 2012, Nr.35-1710) ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2014m. balandžio 16d. išvadą Nr.1-6-(2.1) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą 2014 m. Europos Sąjungos ir valstybės finansuojamiems projektams įgyvendinti“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Imti 3 mln. Lt (ekvivalentas eurais) ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2. Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3. Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

Į pradžią