Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1533 2014-10-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2014 m. spalio  27  d. Nr. DV-1533

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 23 d. nutarimo Nr. 603 „Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 2.1 ir 2.2 punktais, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" ir, atsižvelgdamas į daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Marijampolės sav., Marijampolės sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 3, butų ir kitų patalpų savininkų balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos 2014 m. spalio 24 d. protokolą,

1. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ (buveinės adresas - Šaulių g. 4, LT-68177 Marijampolė, įregistravimo Juridinių asmenų registre data - 1990 m. lapkričio 22 d., įmonės kodas - 151005356, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT510053515, registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras) daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Marijampolės sav., Marijampolės sen., Igliaukos k., Jaunimo g. 3, 36 gyvenamosios paskirties patalpų, 1514,36 kv. m naudingojo ploto (žemės sklypas nesuformuotas), butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki 2019 m. lapkričio 1 d., mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą skaičiuojant pagal Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą - 0,175 Lt už 1 kv. m naudingojo ploto (be PVM), apskaičiuotą Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" nustatyta tvarka.

2. Įpareigoju uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Metas Ražinskas

 

 

 

Birutė Domarkienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX - ;  tinklalapyje - ; žiniasklaidoje - ; TAR -

Į pradžią