Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1274 2015-08-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALDYMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS VALDYMO DARBO GRUPĖS SUDARYMO IR JOS VEIKLOS REGLAMENTO PATVIRTINIMO

 

2015 m. rugpjūčio 31 d. Nr. DV-1274

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  29 straipsnio 8 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos Korupcijos prevencijos įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi,  16 straipsnio 3 dalimi, Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu Nr. 1601 „Dėl Korupcijos rizikos analizės atlikimo tvarkos patvirtinimo“  5 punktu:

1. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-694 redakcija.

 

2. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. balandžio 29 d. įsakymo Nr. DV-694 redakcija.

 

3. Pripažįstu netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2010 m. gruodžio 6 d. įsakymą Nr. DV-1267 „Dėl Korupcijos prevencijos valdymo darbo grupės sudarymo ir jos veiklos reglamento patvirtinimo“.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Sigitas Valančius

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilona Žilinskienė, 90026

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX  ;  tinklalapyje - X; žiniasklaidoje - ; TAR -

 

Į pradžią