Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-972 2016-06-17
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ OPERACIJŲ CENTRO SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. birželio 17 d. Nr. DV-972

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. rugpjūčio 25 d. nutarimu Nr. 1213 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrų sudarymo ir darbo organizavimo tipinės tvarkos aprašo ir Ministerijų ir kitų valstybės institucijų ir įstaigų, kuriose steigiami ekstremaliųjų situacijų operacijų centrai, sąrašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas į Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos 2016-05-11 raštą Nr. 1-242 (1.24.06 „Dėl duomenų apie reorganizuotą Marijampolės visuomenės sveikatos centrą“, AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2016-05-24 raštą Nr. 46030-1307 „Dėl deleguojamo atstovo“, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2016-05-31 raštą Nr. 64-S-27234 (13.14 E-64) „Dėl informacijos pateikimo“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2016-06-01 raštą Nr. 41S(41.5)-284 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą delegavimo“, viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2016-06-01 raštą Nr. 2-73 (1.12.) „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą delegavimo“, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2016-06-03 raštą Nr. 1-351 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą delegavimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2016-06-07 raštą Nr. (34-1)-MRS-476 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją ir ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą delegavimo“, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2016-06-08 raštą Nr. V1-456 „Dėl atstovų delegavimo“:

1. Neteko galios.

                Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gegužės 17 d. įsakymo Nr. DV-823 redakcija.

 

2. P r i p a ž į s t u netekusiais galios:

2.1. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. DV-785 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą;

2.2. Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2015 m. spalio 15 d. įsakymo Nr. DV-1594 „Dėl Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. DV-785 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremaliųjų situacijų operacijų centro sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ 1 punktą.

 

 

Administracijos direktorius

 

Sigitas Valančius

 

Raimonda Zaparackienė

Įsakymą paskelbti: INFOLEX X;  Interneto svetainėje X;  TAR

 

Į pradžią