Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1537 2016-10-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2016 m. spalio 13 d. Nr. DV-1537

Marijampolė

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 20, 21, 25 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo" 1.2. punktu, Asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DV-1781 „Dėl asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašo sudarymo“ ir, atsižvelgdamas į daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Marijampolėje, Vytauto g. 15, butų ir kitų patalpų savininkų 2016 m. liepos 7 d. susirinkimo protokolą,

1. Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ (buveinės adresas - Šaulių g. 4, LT-68177 Marijampolė, įregistravimo Juridinių asmenų registre data - 1990 m. lapkričio 22 d., įmonės kodas - 151005356, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas - LT510053515, registro tvarkytojas - valstybės įmonė Registrų centras) daugiabučio gyvenamojo namo, esančio Marijampolėje, Vytauto g. 15, 8 gyvenamosios paskirties patalpų, 469.85 kv. m naudingojo ploto, 0.1224 ha žemės sklypo ploto, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratore iki 2021 m. spalio 12 d., mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą skaičiuojant pagal Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų skaičiuojamąjį administravimo mokesčio tarifą - 0,051 Eur už 1 kv. m naudingojo ploto (be PVM), nustatytą Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimu Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo".

2. Įpareigoju:

2.1. Uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ valstybės įmonės Registrų centre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą ir apie administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

2.2. Teisės departamento Informatikos ir informacijos skyriaus vedėją Saulių Šimukauską apie administratoriaus paskyrimą paskelbti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

 

 

Administracijos direktorius

 

Sigitas Valančius

 

Ramunė Stanulienė (8 343) 90 057

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią