Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-321 2016-12-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮMOKOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIŲ PATVIRTINIMO

 

2016 m. gruodžio 29 d. Nr. 1-321

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 302 straipsnio 4 dalimi, Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 711 „Dėl Vietinės rinkliavos ar kitos įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio nustatymo taisyklių patvirtinimo“ 2 punktu, Įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodika, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-307 „Dėl įmokos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžio nustatymo metodikos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normomis nekilnojamojo turto objektų kategorijoms, patvirtintomis Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 1-308 „Dėl Marijampolės savivaldybės mišrių komunalinių atliekų susikaupimo normų nekilnojamojo turto objektų kategorijoms patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centro 2016 m. gruodžio 15 d. raštą Nr. (1.11) SD- 492 „Dėl įmokų už komunalinių atliekų tvarkymą dydžių“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.            Nuo 2017 m. sausio 1 d. patvirtinti įmokų už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą Marijampolės savivaldybėje dydžius (pridedama).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija

 

2. Įpareigoti UAB Marijampolės apskrities atliekų tvarkymo centrą taikyti Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatyme apibrėžtą standartinį PVM tarifą.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija

 

3. Nuo 2017 m. sausio 1 d. pripažinti netekusiais galios:

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija

 

              3.1. Marijampolės savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatus, patvirtintus Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-421 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų“, išskyrus nuostatų XI skyrių;

              3.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 27 d. sprendimą Nr. 1-422 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifo patvirtinimo“;

3.3. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. 1-414 „Dėl Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžio pakeitimo, perskaičiuojant rinkliavos dydį į eurus“;

3.4. Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. 1-415 „Dėl komunalinių atliekų tvarkymo tarifo pakeitimo, perskaičiuojant tarifą į eurus“.

4. Nuo 2018 m. sausio 1 d. pripažinti netekusiais galios:

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija

 

4.1. Marijampolės savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą nuostatų, patvirtintų Marijampolės savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-421 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų“ XI skyrių;

4.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 19 d. sprendimą Nr. 1-305 „Dėl vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų pakeitimo“.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Vidmantas Brazys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mindaugas Lelešius

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2016 m. gruodžio 29 d. sprendimu Nr. 1-321

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr. 1-109 redakcija

 

ĮMOKŲ UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖJE DYDŽIAI

 

1 lentelė. Pastoviosios įmokos dalies dydžiai

 

Eil. Nr.

Nekilnojamojo turto objekto kategorija

Apmokestinamasis vienetas

Kaina

eurai mato vnt./mėn.

be PVM

1.           

Gyvenamosios paskirties objektai *

gyv.

0,86

2.           

Viešbučių paskirties objektai

100 m2

4,60

3.           

Administracinės paskirties objektai

100 m2

2,02

4.           

Prekybos paskirties objektai

100 m2

6,07

5.           

Paslaugų paskirties objektai

100 m2

3,37

6.           

Maitinimo paskirties objektai

100 m2

15,17

7.           

Transporto paskirties objektai

100 m2

1,69

8.           

Garažų paskirties objektai

100 m2

1,69

9.           

Individualaus naudojimo garažų paskirties

valda (individualus garažas bokse)

0,26

10.       

Gamybos, pramonės paskirties objektai

100 m2

4,05

11.       

Sandėliavimo paskirties objektai

100 m2

0,51

12.       

Kultūros paskirties objektai

100 m2

0,51

13.       

Mokslo paskirties objektai

100 m2

0,67

14.       

Gydymo paskirties objektai

100 m2

3,71

15.       

Poilsio paskirties objektai

100 m2

3,37

16.       

Sporto paskirties objektai

100 m2

0,51

17.       

Religinės paskirties objektai

100 m2

1,69

18.       

Specialiosios paskirties objektai

100 m2

3,37

19.       

Sodų paskirties objektai

valda (sklypas su pastatu)

0,38

20.       

Viešojo naudojimo objektai

valda (viešojo naudojimo NT objektas)

83,08

*Gyvenamosios paskirties objektų maksimalus apmokestinamasis kiekis 4 asmenys ir daugiau.

 

 

 

 

2 lentelė. Kintamosios įmokos dalies dydžiai

 

Kintamąją įmokos dalimi apmokestinamas mato vienetas

Kaina Eur mato vienetui/mėn.

be PVM

Vienos tonos kintamoji įmoka (KKt)

57,75

Vieno m3 kintamoji įmoka (KKkūb.

11,55

Kintamoji įmoka vienam gyventojui/mėn. (KKgyv.)**

0,89

Kintamoji įmoka vienam darbuotojui/mėn. (KKdarb.)

0,15

Kintamoji įmoka vienam sodų paskirties objektui/mėn. (KKsodai)

0,36

Kintamoji įmoka vienam individualaus naudojimo garažui/mėn. (KKgaražai)

0,24

** Gyvenamosios paskirties objektams, naudojant 0,24 m3 tūrio konteinerį, kintamosios įmokos apmokestinimo riba 3 ir daugiau asmenys.

      Pastoviosios ir kintamosios dalių bendra maksimali įmoka vienam būstui 6,08 Eur per mėnesį.

 

__________________________________________________________

Į pradžią