Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-2 2018-01-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018–2020 METŲ STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. 1-2

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu ir 18 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo 10 straipsnio 5 dalimi, Strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijomis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. nutarimu Nr. 1435 „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, ir Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarka, patvirtinta Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. kovo 30 d. sprendimu Nr. 1-124 „Dėl Strateginio planavimo Marijampolės savivaldybėje organizavimo tvarkos patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-6 redakcija.

 

2.  Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. sausio 28 d. sprendimo Nr. 1-6 redakcija.

 

3. Pripažinti netekusiais galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-4 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ 1 ir 2 punktus.

4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. spalio 30 d. sprendimą Nr. 1-267 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. sausio 30 d. sprendimo Nr. 1-4 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2017-2019 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo“.

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis  mero pareigas 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

Vilija Ramanauskaitė

Gintarė Labutytė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Dokumento priedai:
1-2 - STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS
1-2 - STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2018-06-25 REDAKCIJA
1-2 - STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS. Neteko galios (2019-01-28 sprendimas Nr. 1-6)
Į pradžią