Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-14 2018-01-29
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. sausio 29 d. Nr. 1-14

Marijampolė

 

 

 


             Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 3 dalimi, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, 3 punktu ir Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. ISAK-1019 „Dėl priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, 2 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

             1. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijas (pridedama).

             2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. gegužės 26 d. sprendimo Nr. 1-205 ,,Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų aptarnavimo teritorijų patvirtinimo“ 1 punktą.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2018 m. rugsėjo 1 d.

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis  mero pareigas 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Arendarčikaitė

Valdimantas Kvietkauskas

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ; Interneto svetainėje  ; TAR -

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2018  m. sausio 29 d. sprendimu Nr. 1-14

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1.  Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos taikomos Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose organizuojant priėmimą pagal priešmokyklinio,   pradinio ugdymo programas ir  pagrindinio ugdymo programos I dalį.

2.  Į Mokolų mokyklos-darželio, mokyklos-darželio „Želmenėliai“ pirmą klasę bei ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro pirmą bendrojo ugdymo klasę, atsižvelgus į Marijampolės savivaldybės tarybos patvirtintą formuojamų klasių komplektų skaičių, pirmumo teise priimami vaikai, šiose įstaigose ugdyti pagal priešmokyklinio ugdymo programą. Papildomai vaikai priimami tuo atveju, jei formuojamose klasėse yra laisvų vietų.

3.   Į ,,Žiburėlio“ mokyklos-daugiafunkcio centro specialiąsias (lavinamąsias) klases priimami Marijampolės savivaldybės ir gretimų savivaldybių teritorijoje gyvenantys vaikai, turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių.

4.  Mokyklų-darželių ir pradinių mokyklų mokiniai, baigę pradinio ugdymo programą, mokymąsi penktoje klasėje tęsia mokykloje, kurios aptarnavimo teritorijoje gyvena.

5.  Mokiniai, baigę progimnaziją arba pagrindinės mokyklos pagrindinio ugdymo programos pirmąją dalį, mokymąsi tęsia gimnazijoje arba pagrindinėje mokykloje, įgyvendinančioje pagrindinio ugdymo programos antrąją dalį.

6.     Mokiniai, baigę pagrindinę mokyklą, mokymąsi tęsia pasirinktoje vidurinio ugdymo programą įgyvendinančioje mokymo įstaigoje arba profesinio mokymo įstaigoje.

7.   Į gimnazijų I-IV klases priimami mokiniai iš visos Marijampolės savivaldybės teritorijos.

8.  Mokiniai į Suaugusiųjų mokymo centrą mokytis pagal čia įgyvendinamas ugdymo programas priimami iš visos Marijampolės savivaldybės teritorijos.

9.  Mokiniai į Jaunimo mokyklą priimami iš visos Marijampolės savivaldybės teritorijos.

10.    Visų tipų mokyklos atsako už priimtų mokinių iki 16 metų ugdymo  tęstinumą.

11.   Marijampolės mieste naujai suformuotos gatvės priskiriamos mokykloms, prie kurių aptarnavimo teritorijų jos šliejasi.

 

II SKYRIUS

PRADINIŲ MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 


Marijampolės „Smalsučio“ pradinė mokykla

 

Gatvė

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

Beržų

visi

visi

Draugystės

visi

visi

Jaunimo

visi

-

Kauno

 

60-92

Siauroji

visi

visi

Sporto

visi

visi

Marijampolės „Saulės“ pradinė mokykla

 

Gatvė

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

Gėlyno

visi

visi

Kauno

nuo 119

-

Kokolos

visi

visi

Parko

visi

visi

R. Juknevičiaus

visi

visi

Suvalkiečių

visi

visi

 


III SKYRIUS

PROGIMNAZIJŲ, PAGRINDINIŲ MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

 

 


Marijampolės Petro Armino progimnazija

 

Gatvė

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

A.     Gustaičio

visi

visi

Aišbės

visi

visi

Atžalos

visi

visi

Artojų

visi

visi

Artojų skg.

visi

visi

Aušros

visi

visi

Dainavos

visi

visi

Druskininkų

visi

visi

Dvarkelio

visi

visi

Fabriko

visi

visi

Gando

visi

visi

Geležinkelio

-

nuo 54

Hipodromo

visi

visi

J. Jablonskio

visi

visi

J. Janonio

visi

visi

J. Natkevičiaus

visi

visi

J. Totoraičio

visi

visi

Javonio

visi

visi

Javonio skg.

visi

visi

K. Griniaus

visi

visi

Kempingo

visi

visi

Knygnešių

visi

visi

Kvietiškio

visi

visi

Kumelionių

visi

visi

Lauko

visi

visi

Liepynų

visi

visi

Maironio

visi

visi

Marių

visi

visi

Marių skg.

visi

visi

Medžiotojų

visi

visi

Narto

-

visi

P. Armino

nuo 23

nuo 38a

Pasieniečių

visi

visi

Pašešupio

visi

visi

Pilies 1-oji

 

 

Poilsio

visi

visi

Rūtų

visi

visi

Saulės

visi

visi

Saulės skg.

visi

visi

Seminarijos

 

visi

Senlaukės

visi

visi

Sietyno

visi

visi

Šlaito

visi

visi

Tulpių

visi

visi

V. Kudirkos

-

nuo 72

Varpo

visi

visi

Vilties

visi

visi

Vingio

visi

visi

V. Šlekio

visi

visi

Vytauto

nuo 45

nuo 48

Vyturių

visi

visi

Vytenio

visi

visi

Ulonų

visi

visi

Ungurinės

visi

visi

 

Seniūnija

Vietovė

Liudvinavo seniūnija

Liepynų k.

Liudvinavo seniūnija

Nartelio k.

Liudvinavo seniūnija

Narto k.

Marijampolės sen.

Gulbiniškių k.

Marijampolės sen.

Kumelionių k.

Marijampolės sen.

Meškučių k.

Marijampolės sen.

Pacentų k.

Marijampolės sen.

Skardupių k.

Marijampolės sen.

Svetlicos k.

Marijampolės sen.

Širvydų k.

Marijampolės sen.

Turgalaukio

Marijampolės sen.

Valavičių k.

Marijampolės sen.

Vidgirių k.

 

Marijampolės Jono Totoraičio progimnazija

 

Gatvė

 

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

Baseino

visi

visi

Dariaus ir Girėno

visi

visi

Dariaus ir Girėno   skg.

visi

visi

Degučių

visi

visi

Jaunimo

visi

(nuo 5 kl.)

visi

Gėlyno

visi

(nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

K. Būgos

visi

visi

Kalvių

visi

visi

Kauno

iki 75  visi

 ir nuo 119 (nuo 5 kl.)

24-58

ir 60-92

(nuo 5 kl.)

Kauno skg.

visi

visi

Kokolos

visi

(nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

R. Juknevičiaus

visi

(nuo 5 kl.)

nuo 2 iki 78

(nuo 5 kl.)

P. Cvirkos

visi

visi

Parko

visi

visi

(nuo 5 kl.)

Partizanų

visi

visi

Partizanų skg.

visi

visi

Pašto

visi

visi

Rasos

visi

visi

Rugių

visi

visi

Serbentų

visi

visi

Siauroji

visi

(nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

Suvalkiečių

visi

 (nuo 5 kl.)

visi

 (nuo 5 kl.)

Šaulių

visi

visi

Švietimo

visi

visi

V. Kudirkos

1

-

Vinčų

visi

visi

Žilvino

visi

visi

 

Seniūnija

Vietovė

Sasnavos seniūnija

Pietarių k.

Sasnavos seniūnija

Puskelnių k.

Sasnavos seniūnija

Puskelnėlių k.

 

Marijampolės ,,Šaltinio“ progimnazija

 

Gatvė

 

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

Algimanto

visi

visi

Audėjų

visi

visi

J.Ambrazevičiaus-Brazaičio

visi

visi

K. Donelaičio

visi

visi

Kalno

visi

visi

Liejyklos

visi

visi

M. Akelaičio

visi

visi

Meškučių 1-oji

visi

visi

Mokolų

visi

visi

Padovinio 1-oji

visi

visi

Palangos

visi

visi

Paupio

visi

visi

Ramybės

visi

visi

R. Juknevičiaus

-

visi nuo 80

(nuo 5 kl.

S. Daukanto

visi

visi

Slėnio

visi

visi

Šaltinio

visi

visi

Šakališkių

visi

visi

Tylioji

visi

visi

Uosupio

visi

visi

Urėdijos

visi

visi

V. Borisevčiaus

visi

visi

Vairo

visi

visi

Vilkaviškio

-

visi

 

Seniūnija

Vietovė

Šunskų seniūnija

Bliūdžiškių k.

Šunskų seniūnija

Katiliškių k.

Marijampolės seniūnija

Balsupių k. 

Marijampolės seniūnija

Mikalinės k.

Marijampolės seniūnija

Milčiškių k.

Marijampolės seniūnija

Pabaigų k.

Marijampolės seniūnija

Paikiškių k.

Marijampolės seniūnija

Ožkasvilių k.

Marijampolės seniūnija

Skaisčiūnų k.

Marijampolės seniūnija

Steiniškių k.

Marijampolės seniūnija

Uosupio k.

Marijampolės seniūnija

Užkirčių k.

 

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

 

Seniūnija

Vietovė

Šunskų seniūnija

Ašmonų k.

Šunskų seniūnija

Barsukinės k.

Šunskų seniūnija

Cykakalnio k.

Šunskų seniūnija

Dielinės k.

Šunskų seniūnija

Domeikų k.

Šunskų seniūnija

Grybinės k.

Šunskų seniūnija

Gustabūdžio k.

Šunskų seniūnija

Katiliškių k.

Šunskų seniūnija

Karužų k.

Šunskų seniūnija

Kidoliškių k.

Šunskų seniūnija

Lūginės k.

Šunskų seniūnija

Marciniškių k.

Šunskų seniūnija

Mokolų k.

Šunskų seniūnija

Mokolų Naujienos k.

Šunskų seniūnija

Obelinės k.

Šunskų seniūnija

Obšrūtėlių k.

Šunskų seniūnija

Pakusinės k.

Šunskų seniūnija

Paršelių k.

Šunskų seniūnija

Patašiškių k.

Šunskų seniūnija

Piliakalnių k.

Šunskų seniūnija

Rudžių k.

Šunskų seniūnija

Samsoniškių k.

Šunskų seniūnija

Sarakų k.

Šunskų seniūnija

Strazdiškių k.

Šunskų seniūnija

Svirnaviečių k.

Šunskų seniūnija

Šunskų mstl.

Šunskų seniūnija

Tarpučių k.

Šunskų seniūnija

Tursučių k.

Šunskų seniūnija

Užbalių k.

Šunskų seniūnija

Vekeriotiškės k.

 

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

 

Gatvė

 

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

A. Baltūsio

visi

visi

A. Civinsko

visi

visi

A. J. Greimo

visi

visi

A. Tatarės

visi

visi

A. Yliaus

visi

visi

Aistmarių

visi

visi

Akacijų

   visi

  visi

Akacijų skg.

   visi

  visi

Alyvų

visi

visi

Antakalnio

visi

visi

Atgimimo

visi

visi

B. Sruogos

visi

visi

Balsupių

visi

visi

Bažnyčios

visi

visi

Birutės

visi

visi

Daržininkų

visi

visi

Eitkūnų

visi

visi

Gedimino

1-19

2-44

Gėlių

visi

visi

Gumbinės

visi

visi

J. Basanavičiaus a.

visi

visi

Įsručio

visi

visi

J. Bendoriaus

visi

visi

J. Biliūno

visi

visi

J. Tallat-Kepšos

visi

visi

Jazminų

visi

visi

Jono Dailidės

visi

visi

Jotvingių

visi

visi

Kapų

visi

visi

Kalkinės

visi

visi

Karaliaučiaus

visi

visi

Karklų

visi

visi

Kaštonų

visi

visi

Karklų skg.

visi

visi

Kęstučio

visi

visi

Kosmonautų

visi

visi

Kovo 11-osios

visi

visi

Kranto

visi

visi

Laisvės

visi

visi

Lazdynų

visi

visi

Lazdynų skg.

visi

visi

Lietuvininkų

visi

visi

Mikalinės

visi

visi

Mindaugo

visi

visi

Narduvos

visi

visi

Obuolių

visi

visi

P. Armino

1-21

2-38

P. Dovydaičio

visi

visi

P. Butlerienės

visi

visi

P. Butlerienės skg.

visi

visi

P. Kriaučiūno

visi

visi

P. Mašioto

visi

visi

P. Rimšos

visi

visi

P. Vaičaičio

visi

visi

Pabaigų

visi

visi

Pakalnės

visi

visi

Piliečių

visi

visi

Piliakalnio

visi

visi

Plytinės

visi

visi

Rato

visi

 

Romuvos

visi

visi

S. Nėries

visi

visi

Seminarijos

visi

-

Stalupėnų

visi

visi

Slyvų

visi

visi

Sodininkų

visi

visi

Sodo

visi

visi

Sodžiaus

visi

visi

Spaudos

visi

visi

Šermukšnių

visi

visi

Šviesos

visi

visi

Taikos

visi

visi

Tarpučių

visi

visi

Tarpučių skg.

visi

visi

Tilžės

visi

visi

Teatro

visi

visi

Tolminkiemio

visi

visi

Trumpoji

visi

visi

Trakiškių

visi

visi

Tvankstės

visi

visi

Ūkininkų

visi

visi

Upės

visi

visi

Užtvankos

visi

visi

Uosių skg.

visi

visi

V. Kudirkos

-

iki 70a

Vasario 16-osios

visi

visi

Vienybės

visi

visi

Vilkaviškio

visi

 -

Vyšnių

visi

visi

Vygrių

visi

visi

Vytauto

1-43

2-46

Vokiečių

visi

visi

Z. Drungos

visi

visi

Žemaitės

nuo 39

nuo 32

Žiedo

visi

visi

Žvyryno

visi

visi

 

Marijampolės ,,Ryto“ pagrindinė mokykla

 

Gatvė

 

Nelyginiai numeriai

Lyginiai numeriai

A. Valaičio

visi

visi

Algirdo

visi

visi

Alytaus

visi

visi

Almalvos

visi

visi

Ašmenos

visi

visi

Aukštaičių

visi

visi

Beržų

visi

 (nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

Beržų skg.

visi

visi

Birštono

visi

visi

Budavisko

visi

visi

Daukšių

visi

visi

Dovinės

visi

visi

Draugystės

visi

(nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

Dzūkų

visi

visi

Eglės

visi

visi

Gamyklų

visi

visi

Gardino

visi

visi

Gedimino skg.

visi

visi

Gedimino

nuo 21

nuo 52

Geležinkelio

-

2-52

Gluosnių

visi

visi

Išdagėlių

visi

visi

J. Basanavičiaus

visi

visi

J. Krikščiūno

visi

visi

Juodkrantės

visi

visi

Kalvarijos

visi

visi

Kauno

-

iki 22 ir nuo 92

Kazimieraičio

visi

visi

Kybartų

visi

visi

Klaipėdos

visi

visi

Klevų

visi

visi

Krosnos

visi

visi

L. Giros

visi

visi

Laikštės

visi

visi

Lazdijų

visi

visi

Liepų

visi

visi

Lino

visi

visi

M. K . Čiurlionio

visi

visi

Matulaičių

visi

visi

Lydos

visi

visi

Mažoji

visi

visi

Mokyklos

visi

visi

Narto

visi

-

Naručio

visi

visi

Naugarduko

visi

visi

Naujakurių

visi

visi

Naujoji

visi

visi

Neringos

visi

visi

Nidos

visi

visi

Orijos

visi

visi

P. Klimo

visi

visi

Panausupio

visi

visi

Panevėžio

visi

visi

Pavasakės

visi

visi

Pavasario

visi

visi

Pramonės

visi

visi

Prienų

visi

visi

Punsko

visi

visi

Raudonųjų  Šaltinių

visi

visi

Ringovėlės

visi

visi

Sasnavos

visi

visi

Sasnavos skg.

visi

visi

Senoji

visi

visi

Simno

visi

visi

Sporto

visi

 (nuo 5 kl.)

visi

(nuo 5 kl.)

Statybininkų

visi

visi

Stoties

visi

visi

Sūduvos

visi

visi

Suvalkų

visi

visi

Šakių

visi

visi

Šarkaičių

visi

visi

Šilutės

visi

visi

Tauro

visi

visi

Telšių

visi

visi

Trakų

visi

visi

Trobiškių

visi

visi

V. Kudirkos

nuo 3

6 ir 8

V. Pietario

visi

visi

Varėnos

visi

visi

Varnupių

visi