Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-292 2018-03-06
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS EKSTREMALIŲ SITUACIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 6 d. Nr. DV-292

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 5 punktu, Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipiniais nuostatais, patvirtintais Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. balandžio 6 d. įsakymu Nr. 1-110 „Dėl Savivaldybių ekstremalių situacijų komisijų tipinių nuostatų patvirtinimo“, ir atsižvelgdamas viešosios įstaigos Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stoties 2018-01-24 raštą Nr. 2-16 (1.12E.) „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Marijampolės regiono aplinkos apsaugos departamento 2018-01-30 raštą Nr. (MA)-MRS-86 „Dėl atstovo į Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją“, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Marijampolės valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2018-02-07 raštą Nr. 41S(41.5)-40 „Dėl atstovų į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 2018-02-09 raštą Nr. 64-S-1850 (1.27 E-64) „Dėl atstovų į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės departamento 2018-02-13 raštą Nr. (4-12 1.12. E)2-5668 „Dėl atstovo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją, Ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą ir Gyventojų evakavimo ir priėmimo komisiją delegavimo“, Marijampolės apskrities priešgaisrinės gelbėjimo valdybos 2018-02-15 raštą Nr. V1-84 „Dėl atstovų delegavimo“, viešosios įstaigos Marijampolės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018-02-28 raštą Nr. 1-129 (1.8.) „Dėl atstovo delegavimo į Savivaldybės ekstremalių situacijų komisiją“:

1. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. DV-941 redakcija.

 

2. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. DV-941 redakcija.

 

3. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. gegužės 24 d. įsakymo Nr. DV-941 redakcija.

 

4. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. birželio 2 d. įsakymo Nr. DV-878 „Dėl Marijampolės savivaldybės ekstremalių situacijų komisijos sudarymo ir nuostatų patvirtinimo“ 1, 2 ir 3 punktus.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raimonda Zaparackienė

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX  X;  Interneto svetainėje  X;  TAR

Į pradžią