Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-132 2018-03-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 26 d. Nr. 1-132

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr. 1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 269 punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2017 m. veiklos ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aurelija Baniulaitienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

Dokumento priedai:
1-132 - ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA
Į pradžią