Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-142 2018-04-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMO IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ

 

2018 m. balandžio 30 d. Nr. 1-142

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 28 punktu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos 2018 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymo 13 straipsniu, Savivaldybių skolinimosi taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 26 d. nutarimu Nr. 345 „Dėl savivaldybių skolinimosi taisyklių patvirtinimo“ ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos 2018 m. balandžio 12 d. išvadą Nr. 1-4-(1.5) „Dėl Marijampolės savivaldybės galimybės imti ilgalaikę paskolą investiciniams projektams vykdyti vertinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.         Imti iki 724000 Eur ilgalaikę paskolą palankiausias skolinimosi sąlygas pasiūliusiame banke.

2.         Lėšas naudoti Marijampolės savivaldybės vykdomiems investiciniams projektams kofinansuoti.

3.         Užtikrinti lėšų grąžinimą Marijampolės savivaldybės biudžeto lėšomis.

4.         Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių organizuoti viešąjį pirkimą paskolai gauti ir pasirašyti paskolos sutartį su banku.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,

atliekantis savivaldybės mero pareigas

 

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Laima Malinauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią