Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-136 2019-04-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ (IŠSKYRUS KONTROLĖS KOMITETĄ) SUDARYMO IR SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS KOMITETŲ (IŠSKYRUS KONTROLĖS KOMITETĄ)  SUDARYMO IR SUDĖČIŲ PATVIRTINIMO

 

2019 m. balandžio  23 d. Nr. 1-136

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 14 straipsnio 2 punktu ir 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Nustatyti 9-ojo šaukimo Marijampolės savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui Tarybos  komitetų (išskyrus Kontrolės komitetą) skaičių – 5.

2. Sudaryti šiuos Marijampolės savivaldybės tarybos komitetus:

2.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas;

2.2. Finansų ir ekonomikos komitetas;

2.3. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas;

2.4. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas;

2.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo  reikalų komitetas;

3. Nustatyti didžiausią komiteto narių skaičių – 6.

4. Patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudėtis:

            4.1. Aplinkos apsaugos ir kaimo reikalų komitetas:

            4.1.1. Jonas Bieliauskas;

4.1.2. Karolis Dvylys;

4.1.3. Vaida Giraitytė;

4.1.4. Albinas Mitrulevičius;

4.1.5. Artūras Visockis.

            4.2.Finansų ir ekonomikos komitetas:

4.2.1. Romualdas Makauskas;

4.2.2. Kęstutis Petraška;

4.2.3. Kęstas Spūdys;

4.2.4. Kęstutis Traškevičius;

            4.2.5. Sigitas Valančius.

Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-190 redakcija.

 

4.3. Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komitetas:

4.3.1. Algirdas Brazys;

4.3.2. Ramūnas Burokas;

4.3.3. Kostas Jankauskas;

4.3.4. Vilius Krivickas;

4.3.5. Paulius Marozas.

                4.4. Socialinės ir sveikatos apsaugos komitetas:

4.4.1. Valentina Gataveckienė;

4.4.2. Jonas Grabauskas;

4.4.3. Alvydas Kirkliauskas;

4.4.4. Tadas Račius;

4.4.5. Andrius Vyšniauskas.

4.5. Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo reikalų komitetas:

4.5.1. Darius Kemeraitis;

4.5.2. Irena Lunskienė;

4.5.3. Valdas Pileckas;

4.5.4. Vaida Pituškienė;

4.5.5. Edmundas Razvickas;

4.5.6. Alvydas Zdanys.

                4. Pripažinti netekusiais galios:

4.1. Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. balandžio 28 d. sprendimą Nr.1-9 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudarymo“ su visais jo pakeitimais;

            4.2. Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimo Nr.1-70 „Dėl  Marijampolės savivaldybės tarybos komitetų sudėčių patvirtinimo“ 1 punktą su visais jo pakeitimais.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Vainalavičienė

 

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią