Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-158 2019-05-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INDIVIDUALIOS VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, RŪŠIŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIO NUSTATYMO 2020 METAMS

 

2019 m. gegužės 27 d. Nr. 1-158

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 ir 37 punktais, Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymo  6 straipsnio 3 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1797 „Dėl verslo liudijimų išdavimo gyventojams taisyklių ir Veiklų, kuriomis gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių sąrašo“ 3 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos 2019 m. balandžio 12 d. raštą Nr. (32.42-31-1E)RM-11331 „Dėl verslo liudijimų fiksuotų dydžių ir lengvatų 2020 metams“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Individualios veiklos, kuria gali būti verčiamasi turint verslo liudijimą, rūšių fiksuotus pajamų mokesčio dydžius 2020 metams pagal 1 priedą.

2. Nustatyti Lengvatų, taikomų gyventojams įsigyjantiems verslo liudijimus 2020 metais vykdomai veiklai, dydžių sąrašą pagal 2 priedą.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. sausio 1 d. ir galioja iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

Dana Makauskienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

 


Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-158

1 priedas

 

 

 

VEIKLOS, KURIA GALI BŪTI VERČIAMASI TURINT VERSLO LIUDIJIMĄ, 2020 METŲ FIKSUOTO PAJAMŲ MOKESČIO DYDŽIAI (EURAIS PER METUS)

 

Kodas

Veiklos rūšies pavadinimas

Ryšys su ekonominės veiklos rūšių klasifikatoriumi (toliau – EVRK)

Veiklos grupė

Fiksuotas pajamų mokesčio dydis (Eur) taikomas veiklai vykdomai:

neribojant veiklos teritorijos

Lietuvos Respublikoje išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją

Marijampolės savivaldybės

teritorijoje

1

2

3

4

5

6

7

002

Medienos ruoša, malkų gamyba*, medienos ruošos paslaugų veikla, įskaitant rąstų vežimą miške

(įeina į EVRK klases 02.20; 02.40)

Paslaugos

684

455

137

 

003

Prekyba tik ne maisto produktais

 

(EVRK klasės 45.32; 47.82;  47.89; 47.99; įeina į EVRK klasę 45.40)

Prekyba

684

420

140

004

Prekyba

(EVRK klasės 47.81; 47.82; 47.89; 47.99)

Prekyba

684

455

137

006

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų, išskyrus audiovizualinius kūrinius ir garso įrašus, nuoma

(EVRK klasės 77.21; 77.29)

Paslaugos

684

455

68

007

Kompiuteriniai žaidimai (už kiekvieną komplektą)

(įeina į EVRK klasę 62.09)

Paslaugos

684

455

68

008

Batų valymas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

455

4

009

Mokamų tualetų ir svėrimo paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

455

4

010

Apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klasę 55.20)

Paslaugos

684

455

189

012

Tekstilės pluoštų paruošimas ir verpimas*

(EVRK klasė 13.10)

Paslaugos

684

455

4

013

Gatavų tekstilės gaminių gamyba*

(EVRK klasė 13.92)

Gamyba

684

455

8

014

Drabužių siuvimas, taisymas*

(EVRK klasės 14.11; 14.12; 14.13; 14.14; 14.19; įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

455

341

015

Lagaminų, rankinių ir panašių reikmenų, balno  reikmenų ir pakinktų gamyba, taisymas*

(EVRK klasė 15.12; įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

455

95

016

Avalynės taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.23)

Paslaugos

684

455

95

017

Statybinių dailidžių ir stalių dirbinių, medinės  taros, kitų medienos gaminių, čiužinių gamyba, remontas*

(EVRK klasės 16.22; 16.23; 16.24; 31.03; įeina į EVRK klases 16.29; 32.99; 33.19)

Paslaugos

684

455

189

018

Dirbinių iš kamštienos, šiaudų, pynimo medžiagų  gamyba, vainikų,  krepšelių,  puokščių, šluotų, šepečių ir kita niekur kitur nepriskirta gamyba (išskyrus apsauginės saugos įrangos gamybą)*

(EVRK klasė 32.91; įeina į EVRK klases 15.12; 16.29; 22.19; 22.29; 25.99; 30.92; 32.99)

Gamyba

684

455

76

019

Keraminių  buities ir puošybos gaminių bei dirbinių gamyba*

(EVRK klasė 23.41)

Gamyba

684

455

76

020

Betono, gipso ir cemento gaminių bei dirbinių gamyba ir pastatymas, akmens pjaustymas, formavimas ir apdaila, įskaitant įrašų iškalimą (išpjovimą) paminkliniuose akmenyse*

(EVRK klasė 23.69; įeina į EVRK klasę 23.70)

Paslaugos

684

455

265

021

Statybinių stalių ir dailidžių metalo dirbinių  gamyba, įrankių, spynų ir vyrių gamyba, montavimas*

(EVRK klasė 25.72; įeina į EVRK klases 25.12; 25.73; 43.29; 43.32)

Paslaugos

684

455

265

022

Žemės ir miškų ūkio traktorių ir kitų žemės ir miškų ūkio mašinų remontas

(įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

455

95

023

Asmeninių ir namų ūkio reikmenų taisymas

(EVRK klasės 95.21; 95.23; 95.25; įeina į EVRK klases 95.22; 95.29)

Paslaugos

684

455

4

024

Elektrinių buities reikmenų taisymas

(EVRK klasė 95.21; įeina į EVRK klasę 95.22)

Paslaugos

684

455

95

025

Dirbinių iš gintaro ir jo pakaitalų gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

455

76

026

 

Žvejybos reikmenų gamyba, trūklių lervų gaudymas*

(įeina į EVRK klases 03.12; 32.30)

Paslaugos

684

455

4

027

Žvakių ir kitų liejinių iš vaško gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.99)

Gamyba

684

455

37

029

Fotografavimo veikla (išskyrus fotoreporterių veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

455

189

030

Knygų įrišimas, apdaila

(įeina į EVRK klasę 18.14)

Paslaugos

684

455

37

031

Kirpyklų, kosmetikos kabinetų ir salonų, soliariumų veikla

(EVRK klasė 96.02; įeina į EVRK klasę 96.04)

Paslaugos

684

455

409

032

Muzikantų paslaugos (išskyrus koncertinę veiklą)

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

455

189

033

Poilsio parkų ir paplūdimių veikla, poilsinių transporto priemonių, turistinės stovyklos paslaugų teikimas ir laisvalaikio ir pramogų įrangos, kaip integruotos pramogų paslaugų dalies, trumpalaikė nuoma

(įeina į EVRK klases 55.30; 93.29)

Paslaugos

684

455

76

034

Namų ūkio veikla (šeimininkavimas pobūviuose, butų tvarkymas, baldų ir kilimų valymas, vaikų priežiūra, daržų priežiūra, apželdinimas, malkų skaldymas, šiukšlių surinkimas)

(įeina į EVRK klases 01.61; 02.20; 38.11; 56.21; 81.21; 81.30; 88.91; 96.01)

Paslaugos

684

455

95

035

Įrankių galandimas

(įeina į EVRK klasę 25.62)

Paslaugos

684

455

37

036

Elektros variklių, generatorių, transformatorių remontas

(įeina į EVRK klasę 33.14)

Paslaugos

684

455

189

037

Kapaviečių priežiūra ir duobkasių paslaugos

(įeina į EVRK klasę 96.03)

Paslaugos

684

455

189

038

Krosnių, kaminų ir židinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.22)

Paslaugos

684

455

37

039

Meno kūrinių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Paslaugos

684

455

189

040

Stiklo išpjovimas

(įeina į EVRK klasę 23.12)

Paslaugos

684

455

37

041

Įvairių tipų laikrodžių ir juvelyrinių dirbinių taisymas

(EVRK klasė 95.25)

Paslaugos

684

455

189

042

Dviračių remontas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

455

37

043

Apgyvendinimo paslaugų  (nakvynės ir pusryčių paslaugos) teikimas

(įeina į EVRK klases 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

455

189

044

Šviežių ir ilgai išsilaikančių konditerijos kepinių ir pyragaičių gamyba, džiūvėsių ir sausainių gamyba *

(EVRK klasė 10.72; įeina į EVRK klasę 10.71)

Gamyba

684

455

189

045

Kailių  išdirbimas  ir dažymas,  kailinių  gaminių   ir dirbinių gamyba*

(EVRK klasė 14.20; įeina į EVRK klases 13.20; 13.91; 15.11)

Paslaugos

684

455

37

046

Megztų (trikotažinių) ir nertų medžiagų gamyba,  megztų (trikotažinių) ir nertų gaminių bei dirbinių gamyba*

(EVRK klasės 14.31; 14.39; įeina į EVRK klases 13.91; 14.19)

 Gamyba

684

455

189

047

Avalynės gamyba*

(EVRK klasė 15.20; įeina į EVRK klasę 16.29)

 Gamyba

684

455

37

048

Baldų gamyba*

(EVRK klasės 31.01; 31.02; 31.03; 31.09; įeina į EVRK klasę 29.32)

Gamyba

684

455

189

050

Variklinių transporto priemonių techninė priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 45.20; įeina į EVRK klasę 52.21)

Paslaugos

684

684

684

051

Gyvenamosios paskirties patalpų nuoma**

(įeina į EVRK klases 68.20; 55.20; 55.90)

Paslaugos

684

390

189

052

Žuvų, mėsos bei jų gaminių rūkymas

(įeina į EVRK klases 10.13; 10.20)

Paslaugos

684

455

95

053

Vaisių, uogų ir daržovių sulčių gamyba

(EVRK klasė 10.32)

Paslaugos

684

455

95

054

Grūdų malimas

(įeina į EVRK klasę 10.61)

Paslaugos

684

455

37

055

Raštinės mašinų, buhalterinių mašinų, kompiuterių ir elektroninės aparatūros priežiūra ir remontas

(EVRK klasė 95.11; įeina į EVRK klasę 33.12)

Paslaugos

684

455

189

056

Vertimo veikla (įskaitant nedidelės apimties spausdinimą)

(EVRK klasė 74.30; įeina į EVRK klasę 82.19)

Paslaugos

684

455

189

062

Juvelyrinių papuošalų gamyba ir taisymas *

(įeina į EVRK klases 32.12; 95.25)

Paslaugos

684

455

189

063

Dirbtinės bižuterijos gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.13)

Gamyba

684

455

189

064

Filmavimas pramoginiuose renginiuose (išskyrus reportažų, informacinių laidų rengimą ir kitą žurnalistinio ar tiriamojo pobūdžio veiklą)

(įeina į EVRK klasę 74.20)

Paslaugos

684

455

189

065

Elektros sistemų įrengimas pastatuose bei elektros įtaisų įrengimas ir remontas

(įeina į EVRK klases 43.21; 43.22)

Paslaugos

684

455

189

067

Taikomosios dailės ir vaizduojamojo meno dirbinių gamyba*

(įeina į EVRK klasę 90.03)

Gamyba

684

455

189

068

Audiovizualinių kūrinių ir (arba) fonogramų bet kokiose laikmenose platinimas (prekyba ir (arba) nuoma)

(įeina į EVRK klases 47.89; 47.99; 77.22)

Paslaugos

684

455

95

069

Dovanų pakavimas

(įeina į EVRK klasę 82.92)

Paslaugos

684

455

95

071

Muzikos instrumentų taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

455

95

073

Vonių restauravimas

(įeina į EVRK klasę 33.11)

Paslaugos

684

455

95

074

Siuvinėtų dirbinių gamyba ir taisymas*

(įeina į EVRK klases 13.99; 95.29)

Paslaugos

684

455

37

075

Naminių gyvūnėlių kirpimas

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

455

189

076

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų gamyba*

(įeina į EVRK klases 30.12; 30.99)

Gamyba

684

455

95

077

Trenerių veikla, jei asmuo nėra sudaręs sporto veiklos sutarties (kontrakto)

(įeina į EVRK klasę 85.51)

Paslaugos

684

455

189

078

Veislinių naminių gyvūnėlių auginimas*

(įeina į EVRK klasę 01.49)

Gamyba

684

455

95

079

Knygų, žurnalų ir laikraščių nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

455

37

080

Kilimų ir kiliminių gaminių taisymas

(įeina į EVRK klasę 95.29)

Paslaugos

684

455

37

081

Diskotekos vedėjo veikla

(įeina į EVRK klasę 90.01)

Paslaugos

684

455

189

082

Turistų gidų veikla

(įeina į EVRK klasę 79.90)

Paslaugos

684

455

95

084

Gyvulių traukiamų transporto priemonių, valčių, laivelių (kanojų, baidarių, eldijų), plaustų remontas

(įeina į EVRK klases 33.15; 33.17)

Paslaugos

684

455

95

085

Statybinės miško medžiagos auginimas

(sodinimas, persodinimas, atsodinimas, retinimas) *

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Paslaugos

684

455

95

086

Miško daigynų veikla *

(įeina į EVRK klasę 02.10)

Gamyba

684

455

95

088

Medalių, medalionų gamyba*

(įeina į EVRK klasę 32.12)

Gamyba

684

455

95

089

Medvilninių ir lininių audinių audimas*

(įeina į EVRK klasę 13.20)

Gamyba

684

455

37

090

Kopijavimo, šviesoraščio, teksto dauginimo veikla

(įeina į EVRK klasę 82.19)

 Paslaugos

684

455

37

091

Astrologijos veikla

(įeina į EVRK klasę 96.09)

Paslaugos

684

455

37

092

Laiptinių valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

455

37

093

Valčių nuoma

(EVRK klasė 77.21.10)

Paslaugos

684

455

37

094

Dviračių nuoma

(EVRK klasė 77.21.30)

Paslaugos

684

455

37

095

Tekstilės, juvelyrinių dirbinių, drabužių, avalynės nuoma

(įeina į EVRK klasę 77.29)

Paslaugos

684

455

189

096

Langų valymas

(įeina į EVRK klasę 81.21)

Paslaugos

684

455

37

098

Gelbėtojų veikla 

(įeina į EVRK klasę 93.29)

Paslaugos

684

455

4

099

Ateinančių auklių, neįgalių ir kitų asmenų priežiūros veikla

(įeina į EVRK klases 88.10; 88.91)

Paslaugos

684

455

95

100

Kalvių (arklių kaustytojų) veikla

(įeina į EVRK klasę 01.62)

Paslaugos

684

455

4

101

Statybos baigimo apdailos ir valymo darbai

(EVRK klasės 43.31; 43.32; 43.33; 43.34; įeina į EVRK klasę 43.39)

Paslaugos

684

455

409

102

Specialieji statybos darbai (statybvietės paruošimas, stogų dengimas, pamatų klojimas, mūrijimo, betonavimo, hidroizoliaciniai darbai, pastolių ir darbo platformų statymas ir ardymas, dūmtraukių įrengimas)

(EVRK klasės 43.12; 43.91; įeina į EVRK klasę 43.99)

Paslaugos

684

684

684

103

Kvalifikacijos tobulinimo ir papildomo mokymo veikla

(įeina į EVRK klases 85.51; 85.52; 85.59)

Paslaugos

684

455

37

104

Vandentiekio, šildymo ir oro kondicionavimo sistemų įrengimas (išskyrus krosnių, aušinimo bokštų, dujų įrangos ir garo vamzdynų įrengimą)

(įeina į EVRK klasę 43.22)

Paslaugos

684

455

265

105

Aplinkos tvarkymas, gatvių valymas, sniego ir ledo šalinimas

(įeina į EVRK klases 81.29; 81.30)

Paslaugos

684

455

189

 

 

 

            * Verslo liudijimas suteikia teisę prekiauti jame nurodytomis savo gamybos prekėmis neįsigijus prekybos liudijimo.

            ** Verslo liudijimas nesuteikia teisės teikti apgyvendinimo paslaugų (kaimo turizmo paslaugos arba nakvynės ir pusryčių paslaugos).

Pastabos: 1. EVRK - Ekonominės veiklos rūšių klasifikatorius.

2. Jeigu skliausteliuose nurodyta tik EVRK klasė, gyventojas gali verstis visų toje EVRK klasėje nurodytų rūšių veikla.

3. Jeigu skliausteliuose nurodyta, kad veiklos rūšis įeina į tam tikrą EVRK klasę, gyventojas gali verstis tik šiame sąraše įrašytos veiklos pavadinime nurodytos rūšies veikla, įeinančia į nurodytą EVRK klasę.

4. Verslo liudijimai gyventojams gali būti išduodami verstis veikla:

4.1. neribojant veiklos teritorijos;

4.2. Lietuvos Respublikoje išskyrus Alytaus, Kauno, Klaipėdos, Palangos, Panevėžio, Šiaulių, Vilniaus miestų savivaldybių ir Neringos savivaldybės teritorijas bei Marijampolės savivaldybės Marijampolės miesto teritoriją;

4.3. konkrečios savivaldybės teritorijoje.

 

 

___________________________________

 


Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr. 1-158

2 priedas

 

LENGVATŲ, TAIKOMŲ GYVENTOJAMS ĮSIGYJANTIEMS VERSLO LIUDIJIMUS 2019 METAIS VYKDOMAI VEIKLAI, DYDŽIŲ SĄRAŠAS

 

Kodas

Verslo liudijimus įsigyjantys asmenys, kuriems taikomos lengvatos

Lengvatos dydis (proc.),

101

gyventojai, sulaukę senatvės pensijos amžiaus

50

102

bedarbiai, įregistruoti teritorinėse darbo biržose

30

103

tėvai (įtėviai), auginantys tris ir daugiau vaikų (įvaikių) iki 18 metų arba vyresnių, jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

 

50

 

 

104

tėvai (motinos, įtėviai, įmotės) vieni auginantys vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį, jeigu jis mokykloje pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine)  studijų forma

 

50

 

105

tėvai (įtėviai) auginantys neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų arba vyresnį neįgalų vaiką (įvaikį), kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis

50

106

mokiniai (studentai) jeigu jie mokosi mokyklose pagal bendrojo ugdymo, profesinio mokymo programas grupinio mokymosi forma kasdieniu, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pavienio mokymosi forma savarankišku, nuotoliniu mokymo proceso organizavimo būdais, pagal studijų programas nuolatine (dienine) studijų forma

50

 

107

asmenys, turintys tradicinio amatininko statusą, kai įsigyja verslo liudijimą savo tradiciniam amatui

50

108

dirbantys (tarnaujantys) asmenys (įskaitant individualių įmonių savininkus, ūkinių bendrijų tikruosius narius, mažųjų bendrijų narius, gaunančius su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais santykiais susijusių pajamų)

50

109

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 0–25 procentų darbingumo lygis (nedarbingas asmuo);

- sunkus neįgalumo lygis;

- didelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo yra sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

 

110

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 30–40 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- vidutinis neįgalumo lygis;

- vidutinių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

 

111

neįgalūs asmenys, kuriems nustatytas:

- 45–55 procentų darbingumo lygis (iš dalies darbingas asmuo);

- lengvas neįgalumo lygis;

- nedidelių specialiųjų poreikių lygis (kai šis asmuo sulaukęs senatvės pensijos amžiaus)

50

 

 

 

___________________________

 

Į pradžią