Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-283 2019-09-30
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ, TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO, TRIUKŠMO RODIKLIŲ ŠIOSE ZONOSE PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS TYLIŲJŲ VIEŠŲJŲ ZONŲ, TYLIŲJŲ GAMTOS ZONŲ NUSTATYMO, TRIUKŠMO RODIKLIŲ ŠIOSE ZONOSE PATVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 30  d. Nr. 1-283

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 35 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos triukšmo valdymo įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti tyliąsias viešąsias zonas Marijampolės savivaldybės teritorijoje:

1.1. asmens sveikatos priežiūros įstaigų teritorijos;

1.2. globos įstaigų teritorijos;

1.3. ikimokyklinio, neformaliojo, bendrojo ugdymo įstaigų teritorijos;

1.4. religinių namų ir kapinių teritorijos.

2. Nustatyti Marijampolės Ramybės parko teritoriją tyliąja gamtos zona.

3. Patvirtinti šiuos leidžiamus maksimalius triukšmo ribinius rodiklius tyliosiose zonose:

3.1. triukšmo lygis dienos metu nuo 7.00 iki 19.00 val. – 65 dBA;

3.2. triukšmo lygis vakaro metu nuo 19.00 iki 22.00 val. – 60 dBA;

3.3. triukšmo lygis nakties metu nuo 22.00 iki 7.00 val. – 55 dBA.

4. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2009 m. gruodžio 21 d. sprendimą Nr. 1-1045 „Dėl tyliųjų zonų nustatymo Marijampolės savivaldybės teritorijoje“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią