Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-297 2019-10-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ IR TARIFO DYDŽIO NUSTATYMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KELEIVIŲ VEŽIMO REGULIARIAIS REISAIS VIETINIO (MIESTO IR PRIEMIESTINIO) SUSISIEKIMO MARŠRUTAIS BILIETŲ KAINŲ IR TARIFO DYDŽIO NUSTATYMO

 

2019 m. spalio 28 d. Nr. 1-297

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso 4 straipsnio 3 dalimi ir 16 straipsnio 2 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto) susisiekimo maršrutais bilietų kainas:

1.1. vienkartinio bilieto kaina – 0,55 Eur (be PVM);

1.2. mėnesinio bilieto kaina – 14,68 Eur (be PVM).

2. Nustatyti keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (priemiestinio) susisiekimo maršrutais:

2.1. tarifą – ne daugiau kaip 0,10 Eur už 1 km (be PVM);

2.2. mažiausią vienkartinio bilieto kainą – ne daugiau kaip 0,55 Eur (be PVM).

3. Keleiviams, turintiems teisę į lengvatas, taikyti Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatyme numatytas nuolaidas.

4. Įpareigoti vežėjus kainų ir tarifų lenteles iškabinti autobusuose matomose vietose.

5. Pripažinti netekusiais galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimo Nr. 1-248 ,,Dėl keleivių vežimo reguliariais reisais vietinio (miesto ir priemiestinio) susisiekimo maršrutais bilietų kainų ir tarifo dydžio nustatymo“ 1, 2, 3, 4 ir 5 punktus.

6. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. lapkričio 1 d.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos  Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas)  Lietuvos Respublikos  ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka  arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas)  Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

Inga Sinkevičienė

 

Sprendimą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią