Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1765 2019-10-23
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL 2019 METŲ ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2019 METŲ ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠO TVIRTINIMO

 

2019 m. spalio 23 d. Nr. DV-1765

Marijampolė

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos  savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsniu,

tvirtinu 2019 metų asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą socialiniam būstui išsinuomoti, sąrašą (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Šopienė

Ramunė Stanulienė

 

 

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX  X;  Interneto svetainėje - ; TAR -  

 

 

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019-10-23  įsakymu Nr. DV-1765

 

 

2019 METŲ ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ SOCIALINIAM BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Grupė

Pareiškėjas

Prašymo data

1

(Duomenys neskelbtini)

Grasilda Vaičiūnienė

2004-09-22 00:00

2

(Duomenys neskelbtini)

Rima Bieliūnienė

2005-09-20 09:00

3

(Duomenys neskelbtini)

Vilija Švedienė

2005-09-21 00:00

4

(Duomenys neskelbtini)

Danutė Radkevičienė

2006-03-27 00:00

5

(Duomenys neskelbtini)

Danguolė Valiukevičiūtė

2006-05-18 00:00

6

(Duomenys neskelbtini)

Aldona Chvedukienė

2007-01-24 00:00

7

(Duomenys neskelbtini)

Rimantas Bielkauskas

2007-04-05 00:00

8

(Duomenys neskelbtini)

Jurgita Sazonienė

2007-11-23 00:00

9

(Duomenys neskelbtini)

Janina Narijauskienė

2008-06-03 09:00

10

(Duomenys neskelbtini)

Ligita Čepėnienė

2008-11-20 09:00

11

(Duomenys neskelbtini)

Kristina Dorinienė

2009-02-10 09:00

12

(Duomenys neskelbtini)

Algirdas Matulevičius

2010-12-27 09:00

13

(Duomenys neskelbtini)

Daiva Dambauskaitė

2011-04-20 09:20

14

(Duomenys neskelbtini)

Kęstutis Kutulis

2011-04-21 09:00

15

(Duomenys neskelbtini)

Ana Obelienienė

2011-11-21 09:00

16

(Duomenys neskelbtini)

Svajūnas Baranskas

2012-01-12 09:00

17

(Duomenys neskelbtini)

Rūta Gicevičienė

2012-09-11 09:00

18

(Duomenys neskelbtini)

Jovita Žitinskaitė

2012-09-19 09:00

19

(Duomenys neskelbtini)

Stanislovas Katilius

2013-01-07 09:00

20

(Duomenys neskelbtini)

Juozas Eimutavičius

2013-05-22 09:00

21

(Duomenys neskelbtini)

Inga Mirijauskaitė

2013-09-05 09:00

22

(Duomenys neskelbtini)

Neringa Šidlauskaitė

2013-09-30 09:00

23

(Duomenys neskelbtini)

Audronė Silickaitė

2014-03-06 09:00

24

(Duomenys neskelbtini)

Asta Macionytė

2014-04-03 09:00

25

(Duomenys neskelbtini)

Lina Danieliūtė

2014-04-09 09:00

26

(Duomenys neskelbtini)

Greta Tarutytė

2014-04-16 09:00

27

(Duomenys neskelbtini)

Rasa Noreikaitė

2014-06-04 09:00

28

(Duomenys neskelbtini)

Irena Spūdienė

2014-06-16 09:00

29

(Duomenys neskelbtini)

Vaida Žiemytė

2014-07-24 09:00

30

(Duomenys neskelbtini)

Laima Brazaitienė

2014-07-29 09:00

31

(Duomenys neskelbtini)

Henrieta Papeikienė

2014-07-31 09:00

32

(Duomenys neskelbtini)

Renata Dujauskaitė

2014-08-08 09:00

33

(Duomenys neskelbtini)

Jurgita Šalaševičienė

2014-08-14 09:00

34

(Duomenys neskelbtini)

Leonija Vaitkevičienė

2014-08-28 09:00

35

(Duomenys neskelbtini)

Almita Dembinskaitė

2014-09-25 09:00

36

(Duomenys neskelbtini)

Neringa Krikščionaitienė

2014-10-16 09:00

37

(Duomenys neskelbtini)

Juozas Kliučininkas

2014-12-18 09:00

38

(Duomenys neskelbtini)

Benediktas Kliučininkas

2015-01-12 09:00

39

(Duomenys neskelbtini)

Juozapas Kirtiklis

2015-01-14 09:00

40

(Duomenys neskelbtini)

Algirdas Baranauskas

2015-01-19 09:00

41

(Duomenys neskelbtini)

Aidas Vokietaitis

2015-01-30 09:00

42

(Duomenys neskelbtini)

Gintarė Novogrockienė

2015-02-06 09:00

43

(Duomenys neskelbtini)

Jonas Pajaujis

2015-03-04 09:00

44

(Duomenys neskelbtini)

Juozas Kairys

2015-03-18 09:00

45

(Duomenys neskelbtini)

Aidas Baliukonis

2015-03-30 09:00

46

(Duomenys neskelbtini)

Danutė Rudzikienė

2015-04-17 09:00

47

(Duomenys neskelbtini)

Inesa Šiaučiulytė

2015-05-05 09:00

48

(Duomenys neskelbtini)

Laimutė Utkevičienė

2015-06-29 09:00

49

(Duomenys neskelbtini)

Martynas Macikonis

2015-07-22 09:00

50

(Duomenys neskelbtini)

Asta Stanaitienė

2015-08-10 09:00

51

(Duomenys neskelbtini)

Akvilė Slavinskaitė

2015-08-14 09:00

52

(Duomenys neskelbtini)

Danutė Pielikienė

2015-08-26 09:00

53

(Duomenys neskelbtini)

Samanta Botyriūtė

2015-09-09 09:00

54

(Duomenys neskelbtini)

Salomėja Marija Grinevičienė

2015-09-24 09:00

55

(Duomenys neskelbtini)

Danutė Kavaliauskienė

2015-10-13 15:48

56

(Duomenys neskelbtini)

Aurelijus Jasaitis

2015-10-15 16:00

57

(Duomenys neskelbtini)

Edita Chernane

2015-11-18 10:00

58

(Duomenys neskelbtini)

Alvija Česaitienė

2015-12-11 09:32

59

(Duomenys neskelbtini)

Arvydas Paplauskas

2016-01-12 09:00

60

(Duomenys neskelbtini)

Erika Salatkienė

2016-01-14 09:00

61

(Duomenys neskelbtini)

Ingrida Branišauskaitė

2016-01-18 09:00

62

(Duomenys neskelbtini)

Algis Andriukonis

2016-01-22 09:00

63

(Duomenys neskelbtini)

Edas Žukauskas

2016-02-19 09:31

64

(Duomenys neskelbtini)

Ričardas Palšys

2016-03-01 09:48

65

(Duomenys neskelbtini)

Inga Vasiliauskienė

2016-03-07 11:12

66

(Duomenys neskelbtini)

Danguolė Padimanskienė

2016-03-17 09:42

67

(Duomenys neskelbtini)

Jonas Kondrackas

2016-03-22 14:06

68

(Duomenys neskelbtini)

Audrius Stonkus

2016-04-26 13:15

69

(Duomenys neskelbtini)

Dovilė Lukoševičienė

2016-05-13 10:10

70

(Duomenys neskelbtini)

Andžela Borutienė

2016-05-26 16:45

71

(Duomenys neskelbtini)

Deimantė Vyšniauskienė

2016-06-06 09:00

72

(Duomenys neskelbtini)

Rūta Žilinskaitė

2016-06-10 14:35

73

(Duomenys neskelbtini)

Amanda Grigaliūnaitė

2016-06-10 14:50

74

(Duomenys neskelbtini)

Petras Šalaševičius

2016-06-15 15:10

75

(Duomenys neskelbtini)

Romanta Dombrovickaitė

2016-06-29 11:40

76

(Duomenys neskelbtini)

Saimona Baltūsienė

2016-07-20 14:30

77

(Duomenys neskelbtini)

Laura Pavilonienė

2016-07-27 17:30

78

(Duomenys neskelbtini)

Gintarė Kilinskienė

2016-09-23 13:36

79

(Duomenys neskelbtini)

Andrius Mikulėnas

2016-09-28 14:13

80

(Duomenys neskelbtini)

Zelta Brižinskaitė

2016-10-27 11:44

81

(Duomenys neskelbtini)

Alvydas Bielevičius

2016-11-08 13:06

82

(Duomenys neskelbtini)

Aldona Vosylienė

2016-11-08 14:00

83

(Duomenys neskelbtini)

Rubinta Aleksandravičiūtė

2016-11-09 16:22

84

(Duomenys neskelbtini)

Milena Bridickaitė

2016-11-10 16:05

85

(Duomenys neskelbtini)

Ramutė Baublienė

2016-11-18 13:24

86

(Duomenys neskelbtini)

Danguolė Simanynienė

2016-11-22 15:30

87

(Duomenys neskelbtini)

Raimonda Grinevičiūtė

2016-11-23 10:51

88

(Duomenys neskelbtini)

Linas Navickas

2016-11-24 11:36

89

(Duomenys neskelbtini)

Augius Sakalauskas

2016-11-24 13:52

90

(Duomenys neskelbtini)

Gintarė Maceinienė

2016-11-29 15:17

91

(Duomenys neskelbtini)

Erna Schneider

2016-12-01 13:27

92

(Duomenys neskelbtini)

Garikas Smirnovas

2016-12-05 13:22

93

(Duomenys neskelbtini)

Mantas Kižys

2016-12-14 09:00

94

(Duomenys neskelbtini)

Laura Plečkaitytė

2016-12-22 09:35

95

(Duomenys neskelbtini)

Paulina Kutkevičiūtė

2017-01-13 13:45

96

(Duomenys neskelbtini)

Vilma Šliožienė

2017-01-23 15:33

97

(Duomenys neskelbtini)

Viktorija Gaulytė

2017-01-27 15:06

98

(Duomenys neskelbtini)

Simonas Tamulaitis

2017-03-03 10:45

99

(Duomenys neskelbtini)

Nadiežda Burinskienė

2017-03-07 08:41

100

(Duomenys neskelbtini)

Rita Puzinaitė

2017-03-22 16:00

101

(Duomenys neskelbtini)

Laima Globienė

2017-03-23 10:36

102

(Duomenys neskelbtini)

Vilma Bulotienė

2017-03-27 16:00

103

(Duomenys neskelbtini)

Vaidotas Jeskevič

2017-03-31 09:45

104

(Duomenys neskelbtini)

Gintaras Gavėnas

2017-03-31 14:30

105

(Duomenys neskelbtini)

Vilma Glinskienė

2017-04-13 13:00

106

(Duomenys neskelbtini)

Ieva Petraškienė

2017-04-19 13:15

107

(Duomenys neskelbtini)

Aldona Pūdymaitienė

2017-04-20 09:20

108

(Duomenys neskelbtini)

Raminta Šimanskaitė

2017-04-21 14:20

109

(Duomenys neskelbtini)

Marius Šapalas

2017-04-26 11:04

110

(Duomenys neskelbtini)

Aurimas Svietov

2017-04-26 15:05

111

(Duomenys neskelbtini)

Toma Čiuprinskienė

2017-05-02 13:10

112

(Duomenys neskelbtini)

Albina Birutė Pikšilingaitienė

2017-05-16 12:45

113

(Duomenys neskelbtini)

Aušra Grivačiauskienė

2017-05-30 14:05

114

(Duomenys neskelbtini)

Julius Žilinskas

2017-06-16 10:00

115

(Duomenys neskelbtini)

Danguolė Lukašavičiūtė

2017-06-16 10:23

116

(Duomenys neskelbtini)

Regina Žilinskienė

2017-06-21 11:55

117

(Duomenys neskelbtini)

Nijolė Andriukaitienė

2017-07-11 10:25

118

(Duomenys neskelbtini)

Judita Barkauskienė

2017-07-24 13:20

119

(Duomenys neskelbtini)

Greta Stanynaitė

2017-07-27 16:00

120

(Duomenys neskelbtini)

Violeta Leicmonaitė

2017-07-28 14:00

121

(Duomenys neskelbtini)

Aušra Salatkaitė

2017-08-09 09:25

122

(Duomenys neskelbtini)

Viktoras Ragauskas

2017-08-09 16:00

123

(Duomenys neskelbtini)

Vakarė Jankauskaitė

2017-08-11 11:02

124

(Duomenys neskelbtini)

Kristina Bendoraitytė

2017-08-11 11:02

125

(Duomenys neskelbtini)

Jūratė Oželytė

2017-08-30 12:53

126

(Duomenys neskelbtini)

Sandra Juškevičiūtė

2017-09-01 09:40

127

(Duomenys neskelbtini)

Samanta Šimanskienė

2017-09-05 13:04

128

(Duomenys neskelbtini)

Donalda Ragaišienė

2017-09-12 08:41

129

(Duomenys neskelbtini)

Mantas Stanevičius

2017-09-19 14:05

130

(Duomenys neskelbtini)

Laura Lukšienė

2017-09-20 11:35

131

(Duomenys neskelbtini)

Donata Ąžuolaitytė

2017-09-27 13:35

132

(Duomenys neskelbtini)

Rytis Barkauskas

2017-10-06 10:00

133

(Duomenys neskelbtini)

Saulius Žukauskas

2017-10-06 14:00

134

(Duomenys neskelbtini)

Aida Masionė

2017-10-12 08:00

135

(Duomenys neskelbtini)

Lina Stankevičienė

2017-10-17 10:58

136

(Duomenys neskelbtini)

Ernesta Mieldažytė

2017-10-23 14:05

137

(Duomenys neskelbtini)

Dalė Zaveckienė

2017-11-03 10:03

138

(Duomenys neskelbtini)

Aušra Sakalauskienė

2017-11-03 13:15

139

(Duomenys neskelbtini)

Dovilė Radzevičiūtė

2017-11-13 10:48

140

(Duomenys neskelbtini)

Stasys Jakevičius

2017-11-22 10:35

141

(Duomenys neskelbtini)

Alvydas Jokubynas

2017-11-24 08:52

142

(Duomenys neskelbtini)

Akvilė Mikaitė

2017-12-01 14:09

143

(Duomenys neskelbtini)

Sigitas Černiauskas

2017-12-07 15:00

144

(Duomenys neskelbtini)

Agnė Stanynienė

2017-12-12 10:33

145

(Duomenys neskelbtini)

Daiva Kacevičienė

2017-12-15 11:32

146

(Duomenys neskelbtini)

Valda Dobrynina

2018-01-05 11:55

147

(Duomenys neskelbtini)

Aistė Bazarova

2018-01-12 15:00

148

(Duomenys neskelbtini)

Jolita Šveiterienė

2018-01-17 11:17

149

(Duomenys neskelbtini)

Jolanta Kulbokienė

2018-01-18 16:43

150

(Duomenys neskelbtini)

Romualdas Dumčius

2018-01-22 11:04

151

(Duomenys neskelbtini)

Ieva Bučinskaitė

2018-01-26 08:47

152

(Duomenys neskelbtini)

Skirmantė Salatkienė

2018-01-29 11:14

153

(Duomenys neskelbtini)

Lina Radžiūnienė

2018-01-29 14:04

154

(Duomenys neskelbtini)

Regimantas Kačinskas

2018-02-01 15:19

155

(Duomenys neskelbtini)

Inesa Naujokaitytė

2018-02-15 08:00

156

(Duomenys neskelbtini)

Virginija Genevičiūtė

2018-02-15 08:01

157

(Duomenys neskelbtini)

Silva Anilauskaitė

2018-03-08 15:04

158

(Duomenys neskelbtini)

Inga Nenartavičienė

2018-03-13 08:27

159

(Duomenys neskelbtini)

Gražina Mėus

2018-03-15 11:06

160

(Duomenys neskelbtini)

Simona Burdzilauskaitė

2018-03-16 13:11

161

(Duomenys neskelbtini)

Birutė Baravykaitė

2018-03-27 15:15

162

(Duomenys neskelbtini)

Aneta Mineikienė

2018-04-11 13:37

163

(Duomenys neskelbtini)

Vitalius Blagušauskas

2018-04-20 11:17

164

(Duomenys neskelbtini)

Ligita Gerdžiūnaitė

2018-04-20 12:55

165

(Duomenys neskelbtini)

Rasa Arlavičiūtė

2018-04-24 13:50

166

(Duomenys neskelbtini)

Linas Valčeckas

2018-04-30 12:43

167

(Duomenys neskelbtini)

Romualdas Juzėnas

2018-05-10 16:00

168

(Duomenys neskelbtini)

Janina Gustaitienė

2018-05-15 15:00

169

(Duomenys neskelbtini)

Raimonda Kasiulienė

2018-05-22 08:00

170

(Duomenys neskelbtini)

Danutė Cilciuvienė

2018-05-31 10:55

171

(Duomenys neskelbtini)

Valdas Josiukas

2018-06-01 08:00

172

(Duomenys neskelbtini)

Vaida Vizbarienė

2018-06-14 15:43

173

(Duomenys neskelbtini)

Lina Rodomanova

2018-06-25 11:06

174

(Duomenys neskelbtini)

Gitana Kirvelaitytė

2018-06-25 13:40

175

(Duomenys neskelbtini)

Paulina Jarašiūtė

2018-06-25 14:35

176

(Duomenys neskelbtini)

Roma Nargelionienė

2018-06-26 09:45

177

(Duomenys neskelbtini)

Vladimir Andreev

2018-07-02 11:08

178

(Duomenys neskelbtini)

Rasa Sadauskienė

2018-07-03 10:03

179

(Duomenys neskelbtini)

Laura Tylienė

2018-08-17 13:21

180

(Duomenys neskelbtini)

Daiva Korneičiuk

2018-08-27 11:01

181

(Duomenys neskelbtini)

Greta Antanavičiūtė

2018-09-03 10:56

182

(Duomenys neskelbtini)

Luyza Adomaitytė

2018-09-03 14:28

183

(Duomenys neskelbtini)

Giedrė Lukoševičienė

2018-09-10 08:53

184

(Duomenys neskelbtini)

Viktorija Rimavičiūtė

2018-09-10 11:39

185

(Duomenys neskelbtini)

Edvinas Andriušis

2018-09-11 10:00

186

(Duomenys neskelbtini)

Sergejus Ragauskas

2018-09-27 13:46

187

(Duomenys neskelbtini)

Raimonda Sadovskytė

2018-10-15 09:34

188

(Duomenys neskelbtini)

Diana Skliaudytė

2018-10-17 11:06

189

(Duomenys neskelbtini)

Alvydas Žaliaduonis

2018-10-17 16:30

190

(Duomenys neskelbtini)

Rasa Navickienė

2018-10-31 12:59

191

(Duomenys neskelbtini)

Einaras Virpša

2018-11-13 11:01

192

(Duomenys neskelbtini)

Brigita Valukonytė

2018-11-14 12:40

193

(Duomenys neskelbtini)

Sonata Liutvinienė

2018-11-19 10:39

194

(Duomenys neskelbtini)

Solveiga Lesevičiūtė

2018-11-19 11:52

195

(Duomenys neskelbtini)

Algirdas Kazlauskas

2018-11-21 09:41

196

(Duomenys neskelbtini)

Nijolė Kristina Vitkauskienė

2018-11-30 11:38

197

(Duomenys neskelbtini)

Robertas Pūkas

2018-12-03 11:44

198

(Duomenys neskelbtini)

Povilas Kliukovskis

2018-12-05 13:30

199

(Duomenys neskelbtini)

Ieva Balevičiūtė

2018-12-20 13:58

200

(Duomenys neskelbtini)

Audrius Januškevičius

2018-12-21 08:00

201

(Duomenys neskelbtini)

Antanas Činga

2018-12-28 08:00

202

(Duomenys neskelbtini)

Gintautas Kiveris

2018-12-31 11:11

203

(Duomenys neskelbtini)

Arūnas Marcinkevičius

2019-01-02 10:53

204

(Duomenys neskelbtini)

Gedeminas Valiukevičius

2019-01-04 10:13

205

(Duomenys neskelbtini)

Vidmantas Valaitis

2019-01-04 10:24

206

(Duomenys neskelbtini)

Luyzas Adomaitis

2019-01-04 14:44

207

(Duomenys neskelbtini)

Evelina Liudvinaitytė

2019-01-07 11:30

208

(Duomenys neskelbtini)

Reda Mačiulaitienė

2019-01-14 10:08

209

(Duomenys neskelbtini)

Irena Visockienė

2019-01-14 10:29

210

(Duomenys neskelbtini)

Ernesta Krasnickaitė

2019-01-15 15:03

211

(Duomenys neskelbtini)

Ričardas Stankevičius

2019-01-18 10:27

212

(Duomenys neskelbtini)

Valda Noliūtė

2019-01-18 10:35

213

(Duomenys neskelbtini)

Giedrė Aržuolaitytė

2019-01-25 11:44

214

(Duomenys neskelbtini)

Erikas Dukšta

2019-01-30 11:25

215

(Duomenys neskelbtini)

Rima Palubinskaitė

2019-01-31 11:08

216

(Duomenys neskelbtini)

Jurgita Pujanauskienė

2019-02-06 10:30

217

(Duomenys neskelbtini)

Gabrielė Gaižauskaitė

2019-02-14 09:52

218

(Duomenys neskelbtini)

Regina Liaudanskienė

2019-02-20 09:20

219

(Duomenys neskelbtini)

Jolita Knoknerienė

2019-02-27 08:00

220

(Duomenys neskelbtini)

Nijolė Dvareckienė

2019-02-28 08:32

221

(Duomenys neskelbtini)

Rimanta Niuklienė

2019-03-13 09:40

222

(Duomenys neskelbtini)

Ričardas Naujokaitis

2019-03-20 09:22

223

(Duomenys neskelbtini)

Tadas Šalaševičius

2019-03-21 13:37

224

(Duomenys neskelbtini)

Denis Bendžius

2019-03-25 13:23

225

(Duomenys neskelbtini)

Reda Petkevičienė

2019-03-26 11:21

226

(Duomenys neskelbtini)

Kazys Burba

2019-04-01 10:40

227

(Duomenys neskelbtini)

Ugnius Gaižiūnas

2019-04-04 10:50

228

(Duomenys neskelbtini)

Lina Karaliūtė

2019-04-11 13:38

229

(Duomenys neskelbtini)

Nijolė Dambrauskienė

2019-04-15 13:23

230

(Duomenys neskelbtini)

Ramunė Grigaitytė

2019-04-23 09:20

231

(Duomenys neskelbtini)

Gitana Ragauskaitė

2019-04-30 11:24

232

(Duomenys neskelbtini)

Juozas Kmeliauskas

2019-05-10 10:50

233

(Duomenys neskelbtini)

Neringa Bingelytė

2019-05-22 09:59

234

(Duomenys neskelbtini)

Viktorija Paškevičiūtė

2019-05-24 11:06

235

(Duomenys neskelbtini)

Inga Vilutytė

2019-05-27 09:30

236

(Duomenys neskelbtini)

Rima Kapočienė

2019-06-06 09:45

237

(Duomenys neskelbtini)

Airida Šliupšnaitė

2019-06-14 15:17

238

(Duomenys neskelbtini)

Arūnas Tamašiūnas

2019-07-01 13:31

239

(Duomenys neskelbtini)

Lena Morkūnienė

2019-07-08 10:37

240

(Duomenys neskelbtini)

Donatas Glavinskas

2019-07-09 10:07

241

(Duomenys neskelbtini)

Erika Degutytė

2019-07-15 13:57

242

(Duomenys neskelbtini)

Gitana Latkauskaitė

2019-07-16 11:02

243

(Duomenys neskelbtini)

Erika Miškinienė

2019-07-18 14:49

244

(Duomenys neskelbtini)

Algis Slavickas

2019-07-22 13:05

245

(Duomenys neskelbtini)

Elena Šiško

2019-07-24 08:51

246

(Duomenys neskelbtini)

Virginija Spirauskienė

2019-08-08 15:38

247

(Duomenys neskelbtini)

Žydrūnė Rudzevičiūtė

2019-08-14 14:41

248

(Duomenys neskelbtini)

Jūratė Šimanauskienė

2019-08-16 15:14

249

(Duomenys neskelbtini)

Dainius Glinskas

2019-08-19 14:05

250

(Duomenys neskelbtini)

Gintas Petkevičius

2019-08-20 14:36

251