Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Potvarkis, Nr. MV-77 2019-11-26
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MERAS

 

 

POTVARKIS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ SUSKIRSTYMO Į SENIŪNAITIJAS

 

2019 m. lapkričio 26 d. Nr. MV-77

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 15 punktu ir 4 dalimi, 33 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdamas į Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. lapkričio 26 d. įsakymą Nr. DV-1931 „Dėl Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių ar jų dalių suskirstymo (sugrupavimo) į seniūnaitijas (seniūnaitijų sudarymo projekto)":

            1. T v i r t i n u Marijampolės savivaldybės gyvenamųjų vietovių skirstymą į seniūnaitijas:

1. Gudelių seniūnija:

1.1. Gudelių seniūnaitija – Gudelių mstl., Gudelių k., Rudėnų k., Naujienos k., Gražiškių k., Skęsbalių k., Leiciškių k., Navikų k., Šlavantos k., Kruopinės k., Miknonių k., Bauboniškių k., Šernų k., Riečių k.;

1.2. Daugirdų seniūnaitija – Daugirdų k., Pupojų k., Gelčių k., Pušinių k., Vazniškių k., Kampinių k., Makrickų k., Beržyno k., Kalnynų k..

2. Igliaukos seniūnija:

2.1. Varnupių seniūnaitija – Varnupių k., Kumečių k., Plynių k., Liūliškio k.;

2.2. Daukšių seniūnaitija – Daukšių mstl., Amalviškių k., Vidgirėlių k.;

2.3. Šventragio seniūnaitija – Šventragio k., Gudiškių k., Padvariškių k., Šakališkių k., Šlavančių k.;

2.4. Pamargių seniūnaitija – Pamargių k., Margavos k., Opšrūtų II k., Santakos k., Geležinių k., Mergašilio k., Veselavos k., Pamačiuliškių k., Paužiškių k., Tupikų k., Papajiesio k., Stasliškių k.;

2.5. Igliaukos seniūnaitija – Igliaukos k., Buktos k., Dambruvkos k., Jokūbiškių k., Jacentavo k., Kūlingės k., Karčiuvkos k., Malinavos k., Mačiuliškių k., Maraziškių k., Menčtrakio k., Nadpalių k., Opšrūtų I k., Pašakališkių k., Paežerės k., Prūsiškių k., Salos k., Živavodės k., Zomčinės k., Pielkavos k., Pavasakės k., Žirniškių k..

3. Liudvinavo seniūnija:

3.1. Želsvos seniūnaitija – Triobiškių k., Skersbalių I k., Paželsvių k., Būriškių k., Aukštosios Buktos k., Lakinskų k., Želsvos k., Nendrių k.;

3.2. Buktos seniūnaitija – Pabuktės k., Armoniškių k., Ąžuolyno k., Šimulių k., Buktos k.;

3.3. Naujienos seniūnaitija – Išlandžių k., Strazdų k., Naujienos k.;

3.4. Užgirių seniūnaitija – Pašešupių k., Prodobolės k., Zviniškių k., Dalginės k., Užgirių k., Kievinės k.;

3.5. Kūlokų seniūnaitija – Kūlokų k., Danieliškių k., Dviratinės k., Tarašiškių k.;

3.6. Gyviškių seniūnaitija – Geležinių k., Gyviškių k., Petriškių k., Norvertavo k., , Bevardiškių k., Naujakaimio k.;

3.7. Padovinio seniūnaitija – Marčiukinio k., Vaitiškių k., Vyšnialaukio k., Padovinio k.;

3.8. Narto seniūnaitija – Liepynų k., Narto k., Narto Naujienos k.;

3.9. Netičkampio seniūnaitija – Gustaičių k., Nartelio k., Netičkampio k.;

3.10. Liucinavo seniūnaitija – Liucinavo k., Avikilų k., Būdbalių k., Šilavoto k.;

3.11. Liudvinavo seniūnaitija – Liudvinavo mstl., Liudvinavo k., Balaikų k., Paežerėlių k., Žaidogalos k., Stebuliškių k..

4. Marijampolės seniūnija:

4.1. Valavičių seniūnaitija – Valavičių k., Širvydų k., Siberijos k., Vidgirių k., Pasūduonio k.;

4.2. Svetlicos seniūnaitija – Svetlicos k., Gulbiniškių k., Turgalaukio k., Skardupių k., Pacentų k.;

4.3. Meškučių seniūnaitija – Meškučių k.;

4.4. Kumelionių seniūnaitija – Kumelionių k., Ungurinės k.;

4.5. Balsupių seniūnaitija – Balsupių k., Steiniškių k., Milčiškių k., Ožkasvilių k., Užkirčių k., Žydronių k.;

4.6. Skaisčiūnų seniūnaitija – Skaisčiūnų k., Pabaigų k., Mikalinės k., Uosupio k., Paikiškių k.;

4.7. Baraginės seniūnaitija – Baraginės k., Pietarių k., Adomiškių k., Kuktiškių k., Rudiškių k., Aleksandravo k., Dambraukos k., Medeliškių k., Kižių k., Užupių k., Skriaudučio k., Kuktų k., Geležinių k., Zuikiškių k., Nendriniškių k.;

4.8. Trakiškių seniūnaitija – Trakiškių k., Steponiškių k., Kirmėlinės k., Triobiškių k., Dybkalnio k.;

4.9. Patašinės seniūnaitija – Patašinės k., Meškėnų k., Uosinės k., Panausupio k., Bukonių k., Putriškių k., Paluobiškių k.;

4.10. Igliškėlių seniūnaitija – Igliškėlių k., Kancavos k., Ringovėlės k., Kermušinės k., Gudinės k., Bieliūniškių k., Bajarskų k., Bankavos k., Dambuvkos k., Pridotkų k., Patilčių k., Dambavos k., Pajiesio k., Pazenkavos k., Grabavos k..

5. Sasnavos seniūnija:

5.1. Sasnavos seniūnaitija – Bitikų k., Brastos k., Barštinės k., Barsukinės k., Čisavos k., Kantališkių k., Klevinkalnio k., Kazliškių k., Klevinių k., Kuzų k., Molupio k., Nuoragėlių k., Purviniškės k., Pavengliskos k., Pagirėlių k., Sasnavos mstl., Surgučių k.;

5.2. Tautkaičių seniūnaitija –Dženčialaukos k., Lapiškių k., Paraišupio k., Pasienių k., Rudiškių k., Svirnaviečių k., Tautkaičių k., Topeliškių k., Voveriškių k.;

5.3. Puskelnių seniūnaitija – Būdviečių k., Puskelnėlių k., Puskelnių k.;

5.4. Gavaltuvos seniūnaitija – Bebruliškės k., Didžiosios Trakiškės k., Čiuiniškės k., Čystos Būdos k., Gavaltuvos k., Lygumų k., Nedėldaržio k., Nendrinių k., Ožnugarių k., Prigražiškės k., Pakeliškės k., Vinčų geležinkelio stotis;

5.5. Smilgių seniūnaitija – Smilgių k., Avižinės k., Aukštosios k., Gelumbiškių k., Navasodų k., Pagelumbiškio k., Raišupio k., Uosupėlio k.;

5.6. Klevinės seniūnaitija – Beržinbūdės k., Balemolės k., Elniakalnio k., Klevinės k., Mačiuliškių k., Obelinės k., Smalinyčios k., Varnabūdės k..

6. Šunskų seniūnija:

6.1. Mokolų seniūnaitija – Mokolų k. iki kelio Via Baltika;

6.2. Katiliškių seniūnaitija – Bliūdžiškių k., Rudžių k., Pakusinės k., Stazdiškių k., Patašiškių k., Katiliškių k., Obšrūtėlių k., Tarpučių k., Svirnaviečių k., Mokolų Naujienos k., Samsoniškių k.,;

6.3. Kidoliškių seniūnaitija – Mokolų k. už kelio Via Baltika, Kidoliškių k., Lūginės k., Puskepurių k.;

6.4. Vekeriotiškės seniūnaitija – Vekeriotiškės k., Cykakalnio k., Gustabūdžio k., Grybinės k., Dielinės k., Karužų k., Marciniškių k.;

6.5. Šunskų seniūnaitija – Šunskų mstl.;

6.6. Tursučių seniūnaitija – Tursučių k., Sarakų k., Ašmonų k., Obelinės k., Paršelių k., Piliakalnių k., Popiliakalnio k., Užbalių k., Kazliškių k., Domeikų k..

7. Mokolų seniūnija:

7.1. Šaltinio seniūnaitija – senųjų Mokolų rajonas (Mokolų g. (lyginiai), Algimanto g., K. Donelaičio g., S. Daukanto g., Liejyklos g., Kalno g., Šaltinio g., Vilkaviškio g. (lyginiai);

7.2. Uosupio seniūnaitija – Mokolų rajonas (J. Ambrazevičiaus-Brazaičio g., Mokolų g. (nelyginiai), Uosupio g.);

7.3. Tarpučių seniūnaitija – senųjų Tarpučių rajonas (Atgimimo g., Balsupių g., V. Borisevičiaus g., Birutės g., Daržininkų g., Eitkūnų g., Jazminų g., Kovo 11-osios g., Karklų g., Kosmonautų g., Piliakalnio g., Pabaigų g., Pakalnės g., Spaudos g., Sodininkų g., Slyvų g., J. Tallat-Kelpšos g., Tarpučių sk., A. Tatarės g., Tolminkiemio g., Tarpučių g., Upės g., Urėdijos g., Užtvankos g., Vilkaviškio g. (nelyginiai), Vyšnių g., Vokiečių g).;

7.4. Pabaigų seniūnaitija – naujųjų Tarpučių rajonas (Aistmarių g., Akacijų g.,  A. Baltūsio g., P. Dovydaičio g., Z. Drungos g., A. J. Greimo g., Gumbinės g., Įsručio g., A. Yliaus g., Jotvingių g., Karaliaučiaus g., Karklų skg., M.Krupavičiaus g., Lazdynų g., Lazdynų skg., Mikalinės g., Narduvos g., Plytinės g., Romuvos g., Stalupėnų g., Stūriškių g., Šermukšnių g., Šlaito g., Tilžės g., Tvankstės g., Tuopų g., Uosių g., Uosių skg., Vytauto g. (lyginiai už Kumelionių tilto), Vingio g.;

7.5. Sodų seniūnaitija - sodų bendrijos (SB Mokolai, SB Tarpučiai, SB Vairas).

 

8. Narto seniūnija:

8.1. Kvietiškio seniūnaitija – Teatro g., Alyvų g., Kranto g., A. Civinsko g., Antakalnio g., Kapų g., Varpo g., Aušros g. (nuo Šešupės upės iki P. Armino g.), Vytenio g., Aišbės g., Vilties g., Gen. A. Gustaičio g., Geležinkelio g., Kvietiškio g., Marių g., Poilsio g., Bažnyčios g. (nelyginiai), Vytauto g., Kalkinės g., Žvyryno g., Vienybės g., Knygnečių g., Šlekio g., Artojų g., Vytenio g., J. Janonio g., Artojų g., Vilties g., Atžalos g., Marių skg., P. Armino g. (iki Vytauto g. toliau (link UAB „Cukrus“) tik lyginiai numeriai), Rato g., Poilsio g.;

8.2. Seminarijos seniūnaitija – Laisvės g. (nelyginiai), Žemaitės g. (nuo Gedimino g.), V. Kudirkos g. (nuo Gedimino g.), S. Nėries g., J. Biliūno g., Mindaugo g., Kaštonų g. Sodžiaus g., Gėlių g., P. Vaičaičio g., Taikos g., B. Sruogos g., Seminarijos g., J. Jablonskio g., Maironio g., Sietyno g., Rūtų g., K. Griniaus g., Liepynų g., Lauko g., Trakiškių g., Piliečių g., Vasario 16-osios g., P. Mašioto g., P. Rimšos g., Seminarijos g., Trumpoji g., Druskininkų g., Tulpių g., Aušros g. (nuo P.Armino g. iki Geležinkelio g.), P. Kriaučiūno g., Sodo g., Lietuvininkų g., Žiedo g., Šviesos g., P. Armino g. (nuo Vytauto g. - nelyginiai numeriai), Gedimino g. (nuo  V. Kudirkos iki Geležinkelio g. - lyginiai numeriai.);

8.3. Sūduvos seniūnaitija – Sporto g. (nuo Sasnavos g.), Aukštaičių g., Žalioji g., Gluosnių g., Sasnavos skg., Sasnavos g., Vasaros g. (lyginiai numeriai), Pavasario g., Sūduvos g., Laikštės g., Naujoji g., Liepų g., Lino g., Gedimino g. (nuo Sasnavos g.), Birštono g., Alytaus g., Trakų g., Kalvarijos g., Kybartų g., Varėnos g., Šakių g., Klaipėdos g., Telšių g., Panevėžio g. (iki Vasaros g.);

8.4. Javonio seniūnaitija – Žuvinto g,. M. K. Čiurlionio g., Algirdo g., Daukšių g., Matulaičių g., Dovinės g., Varnupių g., Pietario g., Javonio skg., Elgės g., Javonio g., Žaltyčio g., Orijos g., Narto g., Pasieniečių g., Medžiotojų g., Fabriko g., J. Basanavičiaus g., Kazimieraičio g., Klimo g., Tauro g., Amalvos g., Mažoji g., J. Totoraičio g., Dainavos g., Pašešupio g., Saulės skg., Saulės g., Senlaukės g.;

8.5. Ašmenos seniūnaitija – Gedimino g. (nuo Vasaros g.), Vasaros g. (nelyginiai numeriai), L. Giros g., Lazdijų g., Krosnos g., Šilutės g., Išdagėlių g., Šarkaičių g., Panausupio g., Budavisko g., Lydos g., Ašmenos g., Naugarduko g., Suvalkų g., Gardino g., Punsko g., Pavasakės g., Ringuvėlės g., Užuoganų g., Raudonųjų šaltinių g., Vygrių g., Naručio g., Panevėžio g. (nuo Vasaros g.);

Marijampolės savivaldybės mero 2019 m. gruodžio 19 d. potvarkio Nr. MV-87 redakcija.

 

9. Degučių seniūnija:

9.1. Senamiesčio seniūnaitija – Audėjų g., Baseino g., Bažnyčios g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno g. (lyginiai), Dariaus ir Girėno skg., Degučių g., Dzūkų g., Gedimino g. (nelyginiai), Gedimino skg., J. Basanavičiaus a., J. Bendoriaus g., J. Kriščiūno g., Jono Dailidės g., Juodkrantės g., K. Būgos g. (nelyginiai), Kalvių g., Kauno g. (nelyginiai iki R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kęstučio g., Klevų g., Laisvės g. (lyginiai), M. Akelaičio g., Mokyklos g., Naujakurių g., Neringos g., Nidos g., P. Butlerienės g., P. Butlerienės skg., P. Cvirkos g., Palangos g., Partizanų g., Partizanų skg., Pašto g., Paupio g., Pramonės g., Prienų g., Rasos g., Rugių g., Senoji g., Serbentų g., Simno g., Slėnio g., Stoties g., Šaulių g., Švietimo g., Trobiškių g., Ūkininkų g., V. Kudirkos skg., V. Kudirkos g. (nuo Dariaus ir Girėno g. iki Gedimino g.), Vinčų g., Vinčų skg., Žemaitės g. (iki Gedimino g.), Žemaitės skg., Žilvino g., V. Valaičio g.;

9.2. Degučių seniūnaitija – Beržų g., Beržų skg., Dariaus ir Girėno g. (nelyginiai), Draugystės g., Gamyklų g., Jaunimo g., Kauno skg., Kauno g. (lyginiai), Siauroji g., Sporto g., Statybininkų g.;

9.3. Pašešupio seniūnaitija – Gėlyno g., R. Juknevičiaus g., K. Būgos g. (lyginiai), Kauno g. (nelyginiai nuo R. Juknevičiaus g. sankryžos), Kokolos g., Parko g., Suvalkiečių g.

            2. Į p a r e i g o j u:

2.1. Komunikacijos skyrių paskelbti šį įsakymą vietinėje spaudoje.

2.3. Informacinių technologijų skyriui šį įsakymą paskelbti Savivaldybės interneto tinklalapyje www.marijampole.lt.

            Šis potvarkis per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andžela Galeckienė, 8 343 90061

 

Įsakymą paskelbti: INFOLEX ;  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią