Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-316 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATŠAUKIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL KONKURSO MARIJAMPOLĖS JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI ATŠAUKIMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr.1-316

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 21 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimą Nr. 1-287 „Dėl Marijampolės savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016-2020 metų bendrojo plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 22 d. sprendimu Nr. 1-234, 1 priedo 5, 9, 17 ir 21 eilučių pakeitimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Atšaukti 2019 m. rugsėjo 1 d. paskelbtą konkursą Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti dėl įstaigos reorganizavimo ir prijungimo prie Marijampolės suaugusiųjų mokymo centro iki 2020 m. rugpjūčio 31 d.

            2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugpjūčio 26 d. sprendimą Nr. 1-212 „Dėl konkurso Marijampolės jaunimo mokyklos direktoriaus pareigoms eiti organizavimo“.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo  dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odeta Podolskienė

 

Įsakymą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią