Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-338 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO BEATRIČEI KLEIZAITEI-VASARIS

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO

BEATRIČEI KLEIZAITEI-VASARIS

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-338

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu ir Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatais, patvirtintais Marijampolės savivaldybės tarybos 2010 m. spalio 25 d. sprendimu Nr. 1-1420 „Dėl Marijampolės savivaldybės apdovanojimų nuostatų patvirtinimo“, bei atsižvelgdama į Marijampolės Meilės Lukšienės švietimo centro 2019 m. lapkričio 11 d. teikimą Nr. S-48 „Dėl Beatričės Kleizaitės-Vasaris apdovanojimo Marijampolės garbės piliečio ženklu“ ir Marijampolės savivaldybės apdovanojimų komisijos sprendimą (2019 m. lapkričio 19 d. posėdžio protokolas Nr. K-548), Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Suteikti Marijampolės garbės piliečio vardą Beatričei Kleizaitei-Vasaris už altruistinį Marijampolės kultūros fondų turtinimą.

2. Apdovanoti Beatričę Kleizaitę-Vasaris Marijampolės garbės piliečio ženklu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Vainalavičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią