Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-313 2019-11-25
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO "SVEIKATOS BANGA" TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ PAPILDYMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO „SVEIKATOS BANGA“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ PAPILDYMO

 

2019 m. lapkričio 25 d. Nr. 1-313

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šeimos kortelių įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ 2019 m. spalio 23 d. raštą Nr. 2-117 (1.8.E) „Dėl paslaugų įkainių su „Šeimos“ kortelėmis patvirtinimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Papildyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo“ priedą 4.8 eilute ir ją išdėstyti taip:

 

4.8.

Paslaugos su „Šeimos kortele

-20 proc. nuolaida nuo bendros paslaugų pirkimo sumos

vieną kartą savaitėje

 

2. Sprendimas įsigalioja nuo 2019 m. gruodžio 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-4240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Zenkevičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią