Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1969 2019-12-02
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 442 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO", PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2018 M. KOVO 26 D. ĮSAKYMO NR. 442 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2018-2020 METŲ EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ PLANO PATVIRTINIMO“, PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 2 d. Nr. DV-1969

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. liepos 14 d. nutarimu Nr. 1028 „Dėl Ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4, 5, 7 ir 11 punktais:

1. Neteko galios.

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. balandžio 9 d. įsakymo Nr. DV-545 redakcija

 

2. Pripažįstu netekusiu galios Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymą Nr. DV-497 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2018-2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių plano, patvirtinto Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus2018 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. DV-442, pakeitimo“.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsigaliojimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

Raimonda Zaparackienė

 

 

Įsakymą paskelbti:  Interneto svetainėje ;  TAR

 

Į pradžią