Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-350 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBŲ, NUMATOMŲ 2020-2022 METAIS, PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL Marijampolės VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBŲ, NUMATOMŲ 2020-2022 METAIS, PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d. Nr. 1-350

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos kelių įstatymo 4 straipsnio 3 dalimi ir 15 straipsniu bei Kelių priežiūros tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. vasario 11 d. nutarimu Nr. 155 „Dėl Kelių priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.1 ir 8 punktais ir Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020–2022 metais, programos sudarymo darbo grupės 2019 m. lapkričio 12 d. protokolu Nr. Ip-23, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės vietinės reikšmės kelių (gatvių) įrengimo, rekonstravimo ar remonto darbų, numatomų 2020–2022 metais,  programą (pridedama).

Marijampolės savivaldybės tarybos 2020 m. balandžio 3 d. sprendimo Nr. 1-68 redakcija

 

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.


 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Kasparavičienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje - ; TAR -

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019-12-20 d. sprendimu Nr. 1-350

(Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. balandžio 3 d.  sprendimo Nr. 1-68

redakcija)

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ (GATVIŲ) ĮRENGIMO, REKONSTRAVIMO AR REMONTO DARBŲ, NUMATOMŲ

 2020-2022 METAIS, PROGRAMA

 

Eil.

Nr.

Gatvės pavadinimas, adresas

Darbų rūšis (statyba, rekonstravimas, kapitalinis remontas, paprastasis remontas)

Fiksuota pradžia ir pabaiga

Pastabos

Marijampolės miestas

2020 metai

Gatvės

1.       

A. Yliaus gatvė

Nauja statyba

Nuo Mikalinės g. iki A. J. Greimo g.

Projektas parengtas.

Lieka Rangos darbų pirkimas

2.       

MR8290 Mikalinės gatvė

Nauja statyba

 

Nuo Tarpučių g. iki A. J. Greimo g.

Likutinis apmokėjimas

3.       

MR 8019 Balsupių gatvė

Kapitalinis remontas, nauja statyba

Nuo Tarpučių g. iki Kosmonautų g.

Projektas

4.       

MR8031 K. Būgos gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo K. Būgos g. 7 iki K. Būgos g. 11

 

5.       

MR8065 Gumbinės gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Mikalinės g. iki Stalupėnų g.

Likutinis apmokėjimas

6.       

MR8180 Stalupėnų gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Mikalinės g. iki Gumbinės g.

Likutinis apmokėjimas

7.       

MR8018 Aušros gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Artojų g. iki Vytenio g.

Likutinis apmokėjimas

8.       

MR8322 Lazdynų gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Tarpučių g. iki Lazdynų skg.

Likutinis apmokėjimas

9.       

SB0029 Šakališkių gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Tyliosios g. iki Ramybės g.

Mėgėjų sodų bendrijos gatvė

10.   

SB0001 Ramybės gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Tyliosios g. iki Šakališkių 4-osios g.

Mėgėjų sodų bendrijos gatvė

11.   

Vilkaviškio gatvės tiltas per Šešupę

Kapitalinis remontas

Vilkaviškio gatvės tiltas

Projektas parengtas.

Lieka Rangos darbų pirkimas

12.   

Marijampolės miesto Marių gatvė (MR8116) ir Kumelionių kaimo Marių gatvė

Rekonstravimas

Nuo P. Armino g. iki Kumelionių k. Kumelionių g.

 

Likutinis apmokėjimas

13.   

V. Kudirkos gatvės atkarpos nuo Dariaus ir Girėno g. iki Kauno gatvės rekonstravimas

Rekonstravimas

Nuo Dariaus ir Girėno g. iki Kauno g.

Papildomi darbai. Šviesoforo modernizavimas

2021 metai

Gatvės

14.   

MR8003 M. Akelaičio gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Palangos g. iki Šaulių g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

15.   

MR8002 Aišbės gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Vytenio g. iki P. Armino g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

16.   

MR8037 Dainavos gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Saulės g. iki Medžiotojų g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

17.   

MR8181 Statybininkų gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Stoties g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

18.   

MR8070 J. Jablonskio gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Geležinkelio g. iki Vytauto g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

19.   

MR8229 Vytenio gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Vytauto g. iki Artojų g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

20.   

MR8124-1 Naručio gatvė

Rekonstravimas

Nuo Saulės g. iki Naručio g.

2018-03-26 Tarybos sprendime Nr. 1-130 patvirtinta

21.   

MR8208 Tvankstės gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Karaliaučiaus g. iki PK 2+25

 

22.   

A. Yliaus gatvė

Nauja statyba

Nuo Mikalinės g. iki A. J. Greimo g.

Likutinis apmokėjimas

23.   

MR8290 Mikalinės gatvė

Nauja statyba

 

Nuo Tarpučių g. iki A. J. Greimo g.

Likutinis apmokėjimas

24.   

Vilkaviškio gatvės tiltas per Šešupę

Kapitalinis remontas

Vilkaviškio gatvės tiltas

Likutinis apmokėjimas

2022 metai

Gatvės

25.   

MR8030 Budavisko gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Gardino g. iki Ringovėlės g.

Buvo 2017-2019 metų programoje

26.   

A. Yliaus gatvė

Nauja statyba

Nuo Mikalinės g. iki A. J. Greimo g.

Likutinis apmokėjimas

27.   

Vilkaviškio gatvės tiltas per Šešupę

Kapitalinis remontas

Vilkaviškio gatvės tiltas

Likutinis apmokėjimas

Kaimiškosios seniūnijos

Gatvės

Liudvinavo seniūnija

2020 metai

28.   

LSB0085 Liudvinavo k. Paparčio gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Paparčio 2-osios g. iki Paparčio g. Nr.28

Mėgėjų sodų bendrijos gatvė

29.   

LS0147 Netičkampio k. Naujakurių g.

Kapitalinio remonto aprašas

Nuo kelio Nr. 182 iki Naujakurių g. Nr. 32

Projektas

30.   

LS0165 Narto k. Parko g.

Paprastasis remontas

Nuo Parko g. Nr. 14 iki Parko g. Nr.7

 

31.   

LS0168 Narto k. Suvalkiečių g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

32.   

LS0117 Padovinio k. Lazdynų g.

Paprastasis remontas

Pušų g. - Lazdynų Nr.8

 

33.   

LS0041 Užgirių k. Liepų g.

Paprastasis remontas

Nuo Kaštonų g. iki Klevinės g.

 

34.   

LS0114 Buktos k. Žiedo g.

Paprastasis remontas

Sodų g. Nr.18- Sodų g. 20

 

35.   

LS0119 Buktos k. Sodų g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

36.   

LS 0102 Naujienos k. Beržų g,

Paprastasis remontas

Beržų g. Nr.8-         J. Zdebskio g,

 

37.   

LS0150 Netičkampio k. Šešupės g.

Paprastasis remontas

Šešupės g. Nr.40- Nr.32

 

38.   

LS0165 Narto k. Parko g.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Parko g. Nr.5-15, 7-3

 

39.   

LS0025 kelias pro sodyną V. Kudirkos g. Nr. 46 Liudvinavo k. Balaikų k.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Kelias pro sodybą V. Kudirkos g. Nr. 46- Balaikų k. Nr.6

 

40.   

LS0166 Nartelio skg. Narto k.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

41.   

LS0058 Nartelio g. Narto k.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Padovinio g. - Nartelio skg.

 

2021 metai

42.   

LS0045 Sūduonios g. Šilavoto k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

43.   

LS0163 Liepynų g. Narto k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

44.   

LS0108-1 Privažiuojamasis kelias prie daugiabučių gyvenamųjų namų V. Marazo g. Želsvos k.

Paprastasis remontas

V. Marazo g. Nr.4- Žaltyčio g. Nr.7

 

45.   

LS0109 Juozo Andriuškevičiaus g.  Želsvos k.

Paprastasis remontas

Aikštelė prie J. Andriuškevičiaus g. Nr.3

 

46.   

LS0075 Kalno g. Gyviškių k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

47.   

LS0053 Birutės g. Paežerėlių k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

48.   

LS0113 Upės g. Buktos k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

49.   

LS0125 Liepų g. Liucinavo k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

50.   

LS0075 kelias Nr. 2605 Marijampolė– Daukšiai–Kalno g. Gyviškių k.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Nuo kelio Nr. 2605 ik Kalno g. Nr. 17

 

2022 metai

51.   

LS0147 Netičkampio k. Naujakurių g.

Kapitalinis remontas

Nuo kelio Nr. 182 iki Naujakurių g. Nr. 32

 

52.   

LS0162 Fabriko g. Narto k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

53.   

LS0168 Suvalkiečių g. Narto k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

54.   

LS0079 Paupio g. Vaitiškių k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

55.   

LS0085 Tuopų g. Liucinavo k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

56.   

LS0125 Liepų g. Liucinavo k.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

57.   

LS0101 Naujienos k. Pušyno g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

Marijampolės seniūnija

2020 metai

58.   

MS0155 Gando g. Kumelionių k.

Kapitalinis remontas

Nuo Kumelionių k. Dvarkelio g. iki Vingio g.

 

59.   

MS0141 Užupio g. Baraginės k.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Baraginės k. nuo Geležinių g. iki Užupio g. Nr.21 ir nuo Baraginės g. iki Užtvankos g.

 

60.   

MS0024Baraginės k. Užtvankos g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Baraginės k. nuo Užupio g. iki Bendoriškės g.

 

61.   

MS0119Patašinės k. Kičupelio g.

 

Paprastasis remontas

Patašinės k. nuo Marijampolės g. iki Nausupės g.

 

62.   

MS0118Patašinės k. Nausupės g.

 

Paprastasis remontas

Patašinės k. nuo Kičupelio g. iki Nausupės g. Nr.2B.

 

 

63.   

MS0006 Trakiškių k. Trakiškių g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Trakiškių k. nuo Gedimino ir Šilo g. sankryžos iki Lauko g.

 

64.   

MS0061Ožkasvilių k. Paikio g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Ožkasvilių k. nuo Paikio g. Nr.32 iki Sausbalės g.

 

65.   

MS0070Privažiuojamasis kelias prie knygnešio V. Bielskaus tėviškės nuo Balsupių k. Žilupio g.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Balsupių k. nuo Žilupio g. iki namo Nr. 22.

 

66.   

MS0190 Balsupių k. Balsės g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Balsupių k. nuo Balsės g. iki namo Nr.39

 

67.   

MS0251Meškučių k. privažiuojamasis kelias prie daugiabučių namų nuo kelio Nr. 2627 (Vytauto g.)

Paprastasis remontas

 

Meškučių k. nuo kelio Nr.2627 iki Vytauto g. Nr.33.

 

68.   

MS0017Baraginės k. Kuktų g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Baraginės k. nuo Parko g. iki Medeliškių g.

 

69.   

MS0184Valavičių k. Sūduvos g.

 

Paprastasis remontas

 

Valavičių k. nuo Dainavos g. iki Pacentų g.

 

2021 metai

70.   

MS0139Baraginės k. Liepų g.

 

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Baraginės k. nuo Kižių g. iki Geležinių g.

 

71.   

MS0181Gulbiniškių k. Vilkutaičio – Keturakio g.

 

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Gulbiniškių k. nuo A. Yliaus g. iki namo Nr.12 ir nuo namo Nr.17 iki kelio Marijampolė - Kalvarija

 

72.   

MS0114Patašinės k. Juodupės g.

 

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Patašinės k. nuo Putriškių g. iki Baraginės g.

 

73.   

MS0113Patašinės k. Putriškių g.

 

Kapitalinis remontas

Patašinės k. nuo Juodupės g. iki Vyšnialaukio g.

 

74.   

MS0104Igliškėlių k. Amalvos g.

 

Kapitalinis remontas

Igliškėlių k. nuo Pajiesio g. iki jungiamojo kelio MS0038.

 

75.   

MS0179Meškučių k. Sodų g.

 

Kapitalinis remontas

Meškučių k. nuo Vytauto g. iki Sodų g. Nr.10.

 

76.   

MS0184Valavičių k.Sūduvos g.

 

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Valavičių k. nuo Dainavos g. iki Pacentų g.

 

77.   

MR0275Ungurinės k. jungiamasis kelias (Ungurinės g. MS0153)

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Ungurinės k. nuo Ungurinės g. iki Meškučių k. Piliakalnio g.

 

78.   

MS0247Uosupio k. Skaisčiūnų skg.

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Uosupio k. Skaisčiūnų skg. nuo Skaisčiūnų g.

 

79.   

MS0183Svetlicos k. Tauro g.

 

Remontas (ištisinė asfaltbetonio danga)

Svetlicos k. nuo A. Yliaus g. iki namo Nr.15

 

2022 metai

80.   

MS0035Steponiškių k. Steponiškių g.

 

Kapitalinis remontas

Steponiškių k. nuo Sodžiaus g. iki Steponiškių g. Nr.41

 

81.   

MS0177Meškučių k. Dzūkų g.

 

Kapitalinis remontas

Meškučių k. nuo Vytauto g. iki Dzūkų g. Nr.8

 

82.   

MS0148Pietarių k. Uosio g.

 

Kapitalinis remontas

Pietarių k. nuo Beržų 2- os g. iki Klevų g.

 

83.   

MR0275Ungurinės k. jungiamasis kelias (Ungurinės g. MS0153)

Paprastasis remontas

Ungurinės k. nuo Ungurinės g. iki Meškučių k. Piliakalnio g.

 

84.   

MS0054Vidgirių k. Tabariškių g.

 

Kapitalinis remontas

Vidgirių k. nuo Turgalaukio g. iki namo Nr.1

 

85.   

MS0137Baraginės k. Nendriniškių g.

 

Paprastasis remontas

Baraginės k. nuo Geležinių g. iki Baraginės g.

 

86.   

MS0112Patašinės k. Baraginės g.

 

Paprastasis remontas

Patašinės k. nuo Šlavantos g. iki Vyšnialaukio g.

 

87.   

MS0013Patašinės g. Babalinės g.

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Patašinės k. Babalinės g nuo namo Nr. 12 iki namo Nr.14

 

88.   

MS0032Putriškių k. kelias

 

Paprastas remontas

Putriškių k. nuo Tvenkinio g. iki Liudvinavo sen. ribos

 

Sasnavos seniūnija

2020 metai

89.   

SSB0001 Puskelnių k. Ramunės gatvė

Paprastasis remontas

Nuo Pietario k. Smilgų g. iki Puskelnių k. Sodų gatvės

Mėgėjų sodų bendrijos gatvė

90.   

SSB0028 Puskelnių k. Jovarų gatvė

Kapitalinis remontas

Nuo Puskelnių k. Liepų g. iki Jovarų 4-osios g.

Mėgėjų sodų bendrijos gatvė

91.   

SS0128Tautkaičių k. Valčiuvos g. dalis

 

Paprastasis remontas

Nuo Alytaus g. link Valčiuvos g. 16

 

92.   

SS0133Tautkaičių k. Alytaus g. dalis

Paprastasis remontas

Nuo Nr. 7 iki Nr. 15

 

93.   

SS0132Tautkaičių k. Pergalės g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

94.   

SS0131Tautkaičių k. Topeliškių g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

95.   

SS0147Surgučių k. Ąžuolų g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

96.   

SS0082Puskelnių k.

Privažiuojamasis kelias Puskelnių k. prie Plytinės g. 6

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

2021 metai

97.   

SS0123Smilgių k. Varpo g.  dalis

Paprastasis remontas

Nuo Varpo g. 1 iki Parko g.

 

98.   

SS0125Smilgių k. Parko g. dalis

Paprastasis remontas

Nuo kelio Nr.2606 iki Nr. 3

 

99.   

SS0139Gavaltuvos k. Šešupės g. dalis

Paprastasis remontas

Nuo Šešupės g. 25 sankryžos

iki Šešupės g. 38

 

100.           

SS0010Utalina- Smalinyčia

(pro Sasnavos girininkiją)

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

2022 metai

101.           

SS0104Sasnavos mstl. Didvyrių g. dalis

 

Paprastasis remontas

Nuo Vytauto g. iki Nr. 20

 

102.           

SS0109 Sasnavos mstl. ir Nuoragėlių k. Žiedo g.

 

Paprastasis remontas

Nuo Sūduvos g. Nr. 2611iki  Nuoragėlių k. Žiedo g. 11

 

103.           

SS0041 Gavaltuva- Nedėldaržis dalis

 

Paprastasis remontas

(žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

104.           

SS0136 Purviniškės k. Liepų g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

105.           

SS0137 Purviniškės k. Kaštonų g.

Paprastasis remontas

Pavieniais ruožais

 

Šunskų sen.

2020 metai

106.           

ŠS0018-1 Dielinės k. Mikulių g. ir ŠS0021 Grybinės k. Mikulių g.

Kapitalinis remontas

Nuo kelio Marijampolė- Šunskai iki Balto kluono g.

Likutinis apmokėjimas

2021 metai

107.           

ŠS0069 Sūduvos g. Šunskų mstl.

Paprastasis remontas

Nuo Šunskų mstl. Varpo g. iki Žvirgždės g.

 

108.           

ŠS0032 Mokolų k. V. Šlekio g.

Kapitalinis remontas

Nuo Mokyklos g. iki V. Šlekio g. Nr.11

 

2022 metai

109.           

ŠS0032 Mokolų k. V. Šlekio g.

Kapitalinis remontas

Nuo Mokyklos g. iki V. Šlekio g. Nr.11

 

110.           

ŠS0007 Paršelių k. Sodžiaus g.

Kapitalinis remontas

Paršelių k. Sodžiaus g.

 

Igliaukos sen.

2020 metai

111.           

IS0007 Igliaukos k. Vyturių g. Igliaukos k. kapinės A. Matučio g.

Kapitalinis remontas

Igliaukos k. kapinės A. Matučio g.

 

2021 metai

112.           

IS0007 Igliaukos k. Vyturių g. Igliaukos k. kapinės A. Matučio g.

Kapitalinis remontas

Igliaukos k. kapinės A. Matučio g.

 

113.           

IS0030 Šventragio k. – Paužiškių k.

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

114.           

Kelias nuo A. Matučio g. iki Igliaukos kapinių

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

115.           

IS0028 Šventragio k. Palių g.

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

116.           

IS0015 Margavos k. Sodyba Nr. 5

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

117.           

IS0015 Margavos k. Sodyba Nr. 11

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

2022 metai

118.           

IS0011Pamargių k. – Kūlingės k. ( pro Žirniškių k. sodybą Nr. 9)

 

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

119.           

IS0022Opšrūtų II k. – seniūnijos riba Pajiesio k. (link melioracijos griovio)

 

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

120.           

IS0040Liūliškio k. – Daukšių k.

 

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

121.           

IS0018Mergašilio k. sodyba Nr. 8

 

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

122.           

IS0053Šventragio k., Beržų g.

 

Kapitalinis remontas

Nuo Šventragio k. Gėlių g.

 

Gudelių seniūnija

2020 metai

123.           

GS0037 Gudelių mstl. Vytauto g. šaligatvis

Rekonstravimas

Nuo kelio Nr. 183 iki Ivoniškio g.

 

124.           

GS0050 Riečių k. Lauko g.

Paprastasis remontas

Nuo kelio Nr. 183 iki PK 5+100

 

2021 metai

125.           

GS0052 Miknonių k., Miknonių g.

Paprastasis remontas

Nuo Miknonių g. Nr. 1 iki Nr. 25

 

126.           

GS0069 Ežero g. Kalnynų k.

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

2022 metai

127.           

GS0045 Daugirdų k. Taikos g.

Paprastasis remontas

Nuo Daugirdų k. Obelų g. iki PK 3+40

 

128.           

GS0049 Daugirdų k. Upelio g.

Paprastasis remontas (žvyravimas)

Pavieniais ruožais

 

 

 

_________________________

 

Į pradžią