Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-358 2019-12-20
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Pasirašytas elektroniniu parašu

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO, PATVIRTINTO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 M. GEGUŽĖS 25 D. SPRENDIMU NR. 1-38, PAKEITIMO

 

2019 m. gruodžio 20 d.  Nr. 1-358

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 21 straipsnio 4 dalimi ir Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. spalio 28 d. nutarimu Nr.1179 „Dėl  Viešame aukcione parduodamo valstybės ir savivaldybių nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 3.2, 5, 21 punktais, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Papildyti Viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 25 d. sprendimu Nr. 1-38 „Dėl viešame aukcione parduodamo Marijampolės savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“, 64-67 eilutėmis (pridedama).

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Birutė Domarkienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2019 m. gruodžio  20 d.

sprendimu Nr.  1-358

 

 

 

VIEŠAME AUKCIONE PARDUODAMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS NEKILNOJAMOJO TURTO IR KITŲ NEKILNOJAMŲJŲ DAIKTŲ SĄRAŠO PAPILDYMAS

 

 

 

Eil.

Nr.

 

Nekilnojamojo turto pavadinimas, adresas, trumpa objekto charakteristika

 

 

Likutinė

turto vertė

Eur

64.

Butas (unikalus numeris – 1897-0005-7018:0051, bendras plotas – 17,78 kv. m su 3,49 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis, inventorinis numeris – 12551) Marijampolėje, R. Juknevičiaus g. 24-221.

2428,95

65.

Butas (unikalus numeris – 1897-4006-5016:0059, bendras plotas – 18,08 kv. m su 3,23 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis, inventorinis numeris - 12573) Marijampolėje, R.Juknevičiaus g. 26-216.

2528,60

66.

Butas (unikalus numeris – 1897-4006-5016:0053, bendras plotas – 18,08 kv. m su 3,12 kv. m ploto bendro naudojimo patalpomis, inventorinis numeris - 12579) Marijampolėje, R.Juknevičiaus g. 26-319.

2515,22

67.

Butas (unikalus numeris – 1897-4006-5016:0091, bendras plotas – 35,16 kv. m su 5,51 kv. m ploto rūsiu R-123, inventorinis numeris - 12649) Marijampolėje, R.Juknevičiaus g. 26-527.

4276,70

 

 

________________________________

 

Į pradžią