Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-2126 2019-12-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN., KUMELIONIŲ K., VINGIO G. 5, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS SAV., MARIJAMPOLĖS SEN., KUMELIONIŲ K., VINGIO G. 5, BUTŲ IR KITŲ PATALPŲ SAVININKŲ BENDROSIOS NUOSAVYBĖS ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

 

2019 m. gruodžio  31 d. Nr. DV-2126

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.84 straipsniu, Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. birželio 20 d. nutarimu Nr. 567 „Dėl Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 21, 25 punktais, Marijampolės savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 28 d. sprendimo Nr. 1-167 „Dėl Marijampolės savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų bendrojo naudojimo objektų maksimalių administravimo mokesčio tarifų apskaičiavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1.2. punktu, Asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašu, patvirtintu Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DV-1781 „Dėl asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas sąrašo sudarymo“, bei atsižvelgdamas į daugiabučio namo Marijampolės sav., Marijampolės sen., Kumelionių k., Vingio g. 5 butų ir kitų patalpų savininkų 2019 m. spalio 28 d. balsavimo raštu balsų skaičiavimo komisijos protokolą Nr. K-507 (19.21.):

1.    Skiriu uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ (buveinės adresas – Kauno g. 13b, LT-68178 Marijampolė, įregistravimo Juridinių asmenų registre data – 1990 m. lapkričio 22 d., įmonės kodas – 151005356, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas – LT510053515, registro tvarkytojas – valstybės įmonė Registrų centras) pastato – daugiabučio namo, esančio Marijampolės sav., Marijampolės sen., Kumelionių k., Vingio g. 5, 529,89 kv. m naudingojo ploto, 9 gyvenamosios paskirties patalpų, butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administratoriumi iki 2024 m. gruodžio 30 d., mokestį už bendrosios nuosavybės administravimą skaičiuojant tarifą 0,07 Eur už 1 kv. m naudingojo ploto, nustatytą Asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąraše, sudarytame Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. DV-1781 „Dėl asmenų, pretenduojančių Marijampolės savivaldybės teritorijoje teikti daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašo sudarymo“.

2.    Įpareigoju:

2.1. Uždarąją akcinę bendrovę „Marijampolės butų ūkis“ VĮ Registrų centre įregistruoti bendrojo naudojimo objektų administravimo faktą ir apie administratoriaus paskyrimą paskelbti daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpose (skelbimų lentoje).

2.2. Informacinių technologijų skyriaus vyriausiąją specialistę Oną Aleknavičiūtę apie administratoriaus paskyrimą paskelbti Marijampolės savivaldybės interneto svetainėje.

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aušra Kriščiūnaitė, (8 343) 90 064

 

 

Įsakymą paskelbti:  Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią