Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-10 2020-01-14
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PAPILDYMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PAPILDYMO

 

2020 m                        d. Nr.   

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu ir Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 14 straipsnio 5  punktu, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Papildyti Marijampolės savivaldybės būsto, fondo sąrašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-320 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“1 punktu, 666 eilute (1 priedas).

2. Papildyti Marijampolės savivaldybės socialinio būsto, kaip Marijampolės savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 18 d. sprendimo Nr. 1-320 „Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų patvirtinimo“ 2 punktu, 235 eilute (2 priedas).

   Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vilija Šopienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje -; TAR -

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m.                          d. sprendimo Nr.

1 priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Numeracija

Plotas, kv.m.

666.

Marijampolė, Uosupio g.  

18-14

35,86

________________________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020  m.                      d. sprendimo Nr.

2 priedas

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO  DALIES, SĄRAŠAS

 

 

Eil. Nr.

Adresas

Numeracija

Plotas, kv.m.

235.

Marijampolė, Uosupio g.

18-14

35,86

___________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO IR SOCIALINIO BŪSTO, KAIP SAVIVALDYBĖS BŪSTO FONDO DALIES, SĄRAŠŲ PAPILDYMO

 

 

2020 m.                           d. Nr. AL-

Marijampolė

 

 

Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės būsto fondo ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašų papildymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Skelbiamų derybų būdu buvo nupirktas vieno kambario butas, esantis Marijampolėje, Uosupio g. 18-14. Šį butą įrašome į savivaldybės būsto ir socialinio būsto, kaip savivaldybės būsto fondo dalies, sąrašus.

 

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Padidinsim socialinio būsto fondą. Būstas bus nuomojamas eilės tvarka. Sutrumpės asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą, sąrašas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės.

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Birutė Domarkienė.

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui, UAB „Jarinta“.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Nėra

Priedai:

Nėra.

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

 

 

Vilija Šopienė

Į pradžią