Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-114 2020-01-28
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 28 d. Nr. DV-114

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 12 ir 16 punktais, Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2010 m. rugsėjo 16 d. įsakymu Nr. 1-263 „Dėl Civilinės saugos būklės valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose, kitose įstaigose ir ūkio subjektuose patikrinimų organizavimo ir atlikimo, privalomų nurodymų pašalinti civilinę saugą reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus davimo ir vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4 ir 18 punktais,

tvirtinu Marijampolės savivaldybės 2020 metų civilinės saugos būklės kompleksinių (planinių) patikrinimų planą (pridedama).

            Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

           


 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Mickienė

Įsakymą paskelbti:  Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 28 d. įsakymu Nr. DV-114

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS 2020 METŲ CIVILINĖS SAUGOS BŪKLĖS KOMPLEKSINIŲ (PLANINIŲ) PATIKRINIMŲ PLANAS

 

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto, įstaigos pavadinimas ir adresas

Patikrinimo laikas (mėn. ir d.)

Patikrinimus atliekantys subjektai

vasaris

kovas

balandis

gegužė

rugsėjis

spalis

lapkritis

1.

UAB „Litesko“ filialas „Marijampolės šiluma“

Marijampolė, Gamyklų g. 8

18-20 d.

 

 

 

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

2.

UAB „FurnMaster“

Marijampolė, Geležinkelio g. 3

 

 

 

 

 

20-22 d.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

3.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Vaivorykštė“

Marijampolė, Mokolų g. 11

24-26 d.

 

 

 

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

4.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Varpelis“

Marijampolė, Jaunimo g. 3

 

 

 

 

 

 

24-26 d.

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

 

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto, įstaigos pavadinimas ir adresas

Patikrinimo laikas (mėn. ir d.)

Patikrinimus atliekantys subjektai

 

vasaris

kovas

balandis

gegužė

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

 

5.

Marijampolės vaikų lopšelis-darželis „Ąžuoliukas“

Marijampolė, Mokolų g. 69

 

 

 

 

8-10 d.

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

6.

Marijampolės mokykla-darželis „Želmenėliai“

Marijampolė, J. Žemaitės g. 25

 

 

 

 

 

 

 

8-10 d.

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. DV-452 redakcija

 

 

7.

Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazija

Marijampolės sav., Igliaukos sen., Igliauka, Jaunimo g. 6

 

 

 

 

22-24 d.

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

 

Eil.

Nr.

Ūkio subjekto, įstaigos pavadinimas ir adresas

Patikrinimo laikas (mėn. ir d.)

Patikrinimus atliekantys subjektai

vasaris

kovas

balandis

gegužė

rugsėjis

spalis

lapkritis

gruodis

8.

Marijampolės Rimanto Stankevičiaus pagrindinė mokykla

Marijampolė, Vasario 16-osios g. 7

 

 

 

 

 

13-15 d.

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. kovo 24 d. įsakymo Nr. DV-452 redakcija

 

9.

Marijampolės sav. Mokolų progimnazija

Marijampolės sav., Šunskų sen., Mokolų k., Mokyklos g. 5

 

 

 

 

 

6-8 d.

 

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

10.

Viešoji įstaiga Marijampolės greitosios medicinos pagalbos stotis

Marijampolė, P. Kriaučiūno g. 2

 

 

 

 

 

 

10-12 d.

Bendrųjų reikalų skyriaus

civilinės saugos specialistai

_________________________

Į pradžią