Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-16 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL IKIMOKYKLINĮ UGDYMĄ TEIKIANČIŲ ĮSTAIGŲ DARBO VASARĄ

 

2020 m. sausio 27 d. Nr. 1-16

Marijampolė

 

 

 


            Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 3 punktu ir atsižvelgdama į ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų prašymus bei siekdama ekonomiškiau naudoti biudžeto lėšas, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.     Leisti nevykdyti ikimokyklinio ugdymo programos:

1.1. nuo 2020 m. liepos 1 d. iki liepos 31 d. šioms įstaigoms:

            1.1.1. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Ąžuoliukas;

1.1.2.  Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Nykštukas“;

1.1.3. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šaltinėlis“;

1.1.4. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Šypsenėlė“;

1.1.5. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Varpelis“;

1.1.6. Marijampolės „Žiburėlio“ mokyklai-daugiafunkciam centrui;

1.1.7. Marijampolės mokyklai-darželiui „Želmenėliai“;

1.1.8. Marijampolės sav. Liudvinavo Kazio Borutos gimnazijos ikimokyklinio ugdymo skyriui.

1.2.nuo 2020 m. rugpjūčio 3 d. iki rugpjūčio 31 d. šioms įstaigoms:

            1.2.1. Marijampolės vaikų darželiui „Linelis“;

            1.2.2. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rasa“;

            1.2.3. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Rūta“;

            1.2.4. Marijampolės mokyklai-darželiui „Pasaka“;

            1.2.5. Marijampolės vaikų lopšeliui-darželiui „Vaivorykštė“;

            1.3. nuo 2020 m. liepos 1 d. iki rugpjūčio 31 d. šioms įstaigoms:

1.3.1. Marijampolės sav. Igliaukos Anzelmo Matučio gimnazijos Igliaukos ir Šventragio ikimokyklinio ugdymo skyriams;

1.3.2. Marijampolės sav. Patašinės universaliam daugiafunkciam centrui.

1.4. nuo 2020 m. birželio 25 d. iki rugpjūčio 31 d.  Marijampolės sav. Sasnavos pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo grupei.

2.      Įpareigoti ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų direktorius:

2.1. informuoti bendruomenės narius, vaikų tėvus apie ikimokyklinį ugdymą teikiančių mokyklų darbą vasaros mėnesiais;

2.2. tarpininkauti sprendžiant laikiną vaikų priėmimą vasaros mėnesiais į ugdymą vykdančias įstaigas ir operatyviai spręsti klausimus, susijusius su vaikų nukreipimu į jas;

2.3. palikti dirbti mokyklos vadovo nuožiūra reikalingus darbuotojus, kad mokykla būtų tinkamai paruošta naujiesiems mokslo metams.

            Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asta Vaznienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią