Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-26 2020-01-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SUSITIKIMŲ SU GYVENTOJAIS 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SUSITIKIMŲ SU GYVENTOJAIS 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 27 d. Nr.  1-26

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasi Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2017 m. balandžio 24 d. sprendimu Nr.1-141 „Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 279 punktu ir atsižvelgdama į Tarybos narių pageidavimus, Marijampolės savivaldybės taryba  nusprendžia:

Patvirtinti Marijampolės savivaldybės tarybos narių susitikimų su gyventojais 2020 m. grafiką (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu A. Mickevičiaus g. 8 A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erika Naikelienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020 m. sausio 27 d.  sprendimu Nr. 1-26

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIŲ SUSITIKIMŲ SU GYVENTOJAIS 2020 METŲ GRAFIKAS

 

Eil. Nr.

Pavardė, vardas

Data

Laikas

Vieta

1.

Bieliauskas Jonas

2020-03-19

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-05-26

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-09-08

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-11-24

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2.

Brazys Algirdas

2020-02-04

8-10 val.

UAB ‘‘Kelranga‘‘ administracinis pastatas (Marijampolė, Gėlyno skg. 5)

2020-04-07

8-10 val.

UAB ‘‘Kelranga‘‘ administracinis pastatas (Marijampolė, Gėlyno skg. 5)

2020-07-02

8-10 val.

UAB ‘‘Kelranga‘‘ administracinis pastatas (Marijampolė, Gėlyno skg. 5)

2020-10-02

8-10 val.

UAB ‘‘Kelranga‘‘ administracinis pastatas (Marijampolė, Gėlyno skg. 5)

3.

Burokas Ramūnas

2020-02-25

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-26

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-29

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-17

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

4.

Dvylys Karolis

2020-03-25

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-06-24

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-23

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-25

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

5.

Gataveckienė Valentina

2020-03-25

15-17 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

2020-06-03

15-17 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

2020-09-23

15-17 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

2020-11-25

15-17 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

6.

Giraitytė Vaida

2020-03-03

11-13 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-25

11-13 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-08-31

11-13 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-30

11-13 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

7.

Grabauskas Jonas

2020-02-20

16-18 val.

 Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, Vytauto g. 27)

2020-04-09

16-18 val.

 Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, Vytauto g. 27)

2020-09-17

16-18 val.

 Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, Vytauto g. 27)

2020-11-19

16-18 val.

 Lietuvos socialdemokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, Vytauto g. 27)

8.

Isoda Povilas

2020-03-03

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  206 kab.)

2020-04-07

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  206 kab.)

2020-07-14

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  206 kab.)

2020-10-06

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  206 kab.)

9.

Jankauskas Kostas

2020-02-26

16-18 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-04-22

16-18 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-05-06

16-18 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-12-07

16-18 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

10.

Kemeraitis Darius

2020-03-17

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-05

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-08

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-17

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

11.

Kirkliauskas Alvydas

2020-03-27

10-12 val.

Degučių seniūnija (Marijampolė, R.Juknevičiaus g. 28)

2020-06-25

10-12 val.

Salė, Marijampolė, Bažnyčios g.19

2020-09-24

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  II a. salė)

2020-11-26

10-12 val.

Salė, Marijampolė, Bažnyčios g.19

12.

Krivickas Vilius

2020-03-09

17-19 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-06-01

17-19 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-04

17-19 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-12-01

17-19 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

13.

Lunskienė Irena

2020-03-26

15-17 val.

Liudvinavo seniūnija - Liudvinavo  kaimo laisvalaikio salė (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mst., Vytauto g. 6)

2020-06-25

15-17 val.

Liudvinavo seniūnija - Liudvinavo  kaimo laisvalaikio salė (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mst., Vytauto g. 6)

2020-09-24

15-17 val.

Liudvinavo seniūnija - Liudvinavo  kaimo laisvalaikio salė (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mst., Vytauto g. 6)

2020-12-17

15-17 val.

Liudvinavo seniūnija - Liudvinavo  kaimo laisvalaikio salė (Marijampolės sav., Liudvinavo sen., Liudvinavo mst., Vytauto g. 6)

14.

Makauskas Romualdas

2020-03-19

15-17 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-06-18

15-17 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-24

15-17 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-12-10

15-17 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

15.

Marozas Paulius

2020-02-11

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  216 kab.)

2020-04-07

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  216 kab.)

2020-07-07

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  216 kab.)

2020-10-06

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  216 kab.)

16.

Mitrulevičius Albinas

2020-02-10

9-11 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-18

9-11 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-08-17

9-11 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-09

9-11 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

17.

Petraška Kęstutis

2020-02-12

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-20

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-10

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-24

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

18.

Pileckas Valdas

2020-03-24

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-06-16

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-09-22

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-11-17

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

19.

Pituškienė Vaida

2020-02-11

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-05-05

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-09-25

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-11-10

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

20.

Račius Tadas

2020-02-28

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-29

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-08-28

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-27

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

21.

Razvickas Edmundas

2020-01-30

16-18 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J.Basanavičiaus a. 1,)

2020-05-21

16.30-18.30 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

2020-09-10

16.30-18.30 val.

Seimo narių biuras (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,)

2020-11-12

11-13 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

22.

Spūdys Kęstas

2020-03-25

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-06-24

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-23

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-25

10-12 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

23.

Traškevičius Kęstutis

2020-02-18

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-05-20

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-09-23

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-11-18

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

24.

Valančius Sigitas

2020-02-05

14-16 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-06

14-16 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-09-09

14-16 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-04

14-16 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

25.

Visockis Artūras

2020-02-18

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  204 kab.)

2020-04-14

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  204 kab.)

2020-09-15

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  204 kab.)

2020-11-10

13-15 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  204 kab.)

26.

Vyšniauskas Andrius

2020-02-24

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-04-27

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-08-31

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

2020-11-30

17-19 val.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų partijos Marijampolės skyriaus būstinė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 16)

27.

Zdanys Alvydas

2020-02-06

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-05-05

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

202009-08

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

2020-11-10

16-18 val.

Marijampolės savivaldybė (Marijampolė, J. Basanavičiaus a. 1,  511 kab.)

 

________________________________________

 

 

 

 

Į pradžią