Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-122 2020-01-31
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METŲ GRAFIKO PATVIRTINIMO

 

2020 m. sausio 31 d. Nr. DV-122

Marijampolė

 

 


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 14 straipsnio 10 punktu, Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. birželio 7 d. nutarimu Nr. 718 „Dėl Civilinės saugos mokymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 22 ir 34 punktais,

tvirtinu Marijampolės savivaldybės gyventojų civilinės saugos švietimo renginių 2020 metų grafiką (pridedama).

Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kristina Mickienė

 

Įsakymą paskelbti:  Interneto svetainėje ;  TAR

 


PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės

administracijos direktoriaus

2020 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. DV-122

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GYVENTOJŲ CIVILINĖS SAUGOS ŠVIETIMO RENGINIŲ 2020 METŲ GRAFIKAS

 

 

Eil.

Nr.

Renginio pavadinimas

Priemonės

pavadinimas

Kiekis (vnt.)

Vykdymo laikas

Vykdytojai

1.

Gyventojų nuotolinis švietimas:

1.1.

Pavasariniai pievų gaisrai: kilimo priežastys, padariniai, atsakomybė

1. Informacijos apie pavasarinius gaisrus gyventojams parengimas

1

II ketvirtis

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Informacijos paskelbimas savivaldybės interneto svetainėje

1

1.2.

Perspėjimo sirenomis sistemos patikrinimai

1. Informacijos, kaip elgtis išgirdus elektros sirenų kaukimą parengimas

2

 

 

 

 

 

Balandžio, spalio mėn.

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

 

2. Informacijos apie atliekamą perspėjimo sistemos patikrinimą pateikimas savivaldybės interneto svetainėje, vietinėje spaudoje (laikraštyje „Suvalkietis“), informacijos, kaip elgtis išgirdus elektros sirenų kaukimą pateikimas savivaldybės interneto svetainėje

2

1.3.

Saugus elgesys su pirotechnikos priemonėmis

1. Atmintinės „Atsargiai su pirotechnika“ parengimas

1

IV ketvirtis

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Atmintinės „Atsargiai su pirotechnika“ platinimas savivaldybės interneto svetainėje, švietimo įstaigose

1

1.4.

Potencialūs pavojai ir galimos susidaryti ekstremaliosios situacijos

1.    Informacijos apie naujojo koronaviruso užsikrėtimo pavojų, simptomus, apsisaugojimo būdus parengimas

1

I ketvirtis

Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja,

Komunikacijos skyriaus specialistai

 

2.    Informacijos apie naujojo koronaviruso užsikrėtimo pavojų, simptomus, apsisaugojimo būdus viešinimas savivaldybės interneto svetainėje

1

1.5.

Gyventojų švietimas civilinės saugos klausimais

Savivaldybės interneto svetainės skilties „Civilinė sauga“ atnaujinimas

1

Nuolat

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai

1.6.

Karo laikų sprogmenys

1. Informacijos „Karo laikų sprogmenys kelia pavojų“ parengimas

1

II ketvirtis

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

 

2. Informacijos pateikimas savivaldybės interneto svetainėje, lankstinukų viešinimas savivaldybės informaciniame stende

1

 

1.7.

Vasaros sezono pavojai

1. Straipsnio „Saugus elgesys prie vandens telkinių“ parengimas

1

Gegužės-rugsėjo mėn.

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

 

2. Straipsnio pateikimas savivaldybės interneto svetainėje, portale „Sūduvos gidas.lt“, švietimo įstaigoms

1

3. Informacinio pranešimo „Maudymosi vietų vandens kokybės stebėsena“ parengimas

1

Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja, Komunikacijos skyriaus specialistai

4. Maudyklų vandens kokybės stebėjimo rezultatų pateikimas gyventojams savivaldybės interneto svetainėje

1

1.8.

Pasirengimas kūrenimo sezonui

1. Atmintinės „Kaip elgtis kūrenimo sezono metu“ parengimas

1

III - IV ketvirčiai

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Atmintinės „Kaip elgtis kūrenimo sezono metu“ pateikimas savivaldybės interneto svetainėje

1

1.9.

Žiemos sezono pavojai

1. Informacijos „Kaip elgtis gripo sezono metu“ parengimas

1

I ketvirtis

Sveikatos priežiūros skyriaus vedėja-savivaldybės gydytoja,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Informacijos „Kaip elgtis gripo sezono metu“ pateikimas savivaldybės interneto svetainėje

1

2.

Susitikimai, akcijos ir kt. renginiai

2.1.

Civilinės saugos pamoka Marijampolės „Žiburėlio“ mokykloje-daugiafunkciame centre

1.     Medžiagos pamokai parengimas

 

1

II ketvirtis

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

 

2. Pamoka apie vasaros pavojus ir kaip jų išvengti

1

3. Informacijos apie pamoką viešinimas savivaldybės interneto puslapyje

1

2.2.

Paskaita/mokymai apie standartinius sprogmenis Marijampolės Jono Totoraičio progimnazijoje

1. Paskaita „Pavojingi sprogstamieji radiniai, jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“

1

 

 

II ketvirtis

 

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Praktiniai mokymai

1

3. Informacijos apie paskaitą/mokymus viešinimas savivaldybės interneto puslapyje

1

2.3.

 

 

 

 

Paskaita/mokymai apie standartinius sprogmenis Marijampolės „Šaltinio“ progimnazijoje

1. Paskaita „Pavojingi sprogstamieji radiniai, jų keliamos grėsmės, prevencija ir neutralizavimas“

1

 

 

II ketvirtis

 

 

 

 

Bendrųjų reikalų skyriaus civilinės saugos specialistai,

asociacijos „Karo palikimo grėsmės prevencija“ specialistai,

Komunikacijos skyriaus specialistai

2. Praktiniai mokymai

1

3. Informacijos apie paskaitą/mokymus viešinimas savivaldybės interneto puslapyje

1

___________________

Į pradžią