Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-29 2020-01-21
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR.1-266 "DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR.1-266 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO

 

 

 

 

 


Pakeisti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimą Nr.1-266 „Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ ir jo 1. punktą, išdėstyti jį taip:

„1. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio; viešojo naudojimo poilsio objektams; gatvėms ir vietiniams keliams; komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti reikmėms Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus valstybinės žemės sklypus:“

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. RUGSĖJO 30 D. SPRENDIMO NR.1-266 „DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JAIS PATIKĖJIMO TEISE“ PAKEITIMO“

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 30 d. sprendimo Nr. 1-266Dėl valstybinės žemės sklypų perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti jais patikėjimo teise“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Marijampolės, Kazlų Rūdos ir Kalvarijos skyriaus 2020 m. sausio 10 d. raštas Nr. 20SD-155(14.20.137E), kuriame prašoma patikslinti pateiktą informaciją.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Galimybė vykdyti teisės akte numatytus veiksmus.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nėra

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Birutė Domarkienė

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Sprendime vadovaujamasi Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 7 straipsnio 2 dalies 1 punktu, sprendimo projekte - papildoma žodžiais: viešojo naudojimo poilsio objektams; gatvėms ir vietiniams keliams; komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti.

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

1. Prašyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos perduoti valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise Marijampolės savivaldybei viešosios paskirties rekreacijos ir poilsio; viešojo naudojimo poilsio objektams; gatvėms ir vietiniams keliams; komunaliniams inžineriniams tinklams tiesti ir (ar) eksploatuoti  reikmėms Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos patikėjimo teise valdomus valstybinės žemės sklypus:

 

 

 

 


__________________________

 

Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

Į pradžią