Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-39 2020-02-11
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL INVESTAVIMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ "SŪDUVOS VANDENYS" PAPILDOMU TURTINIU ĮNAŠU, PADIDINANT ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL INVESTAVIMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „SŪDUVOS VANDENYSPAPILDOMU TURTINIU ĮNAŠU, PADIDINANT ĮSTATINĮ KAPITALĄ

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 22 straipsnio 1 dalies 2 punktu, 2 ir 4 dalimis, Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 50 straipsnio 1 dalimi, Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. liepos 4 d. nutarimu Nr. 758 „Dėl Sprendimo investuoti valstybės ir savivaldybių turtą priėmimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės administracijos 2020 m. vasario 6 d. raštą Nr. SA-1018 (9.1.) „Pasiūlymas dėl Marijampolės savivaldybės investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1.Investuoti į UAB „Sūduvos vandenys“ (įmonės kodas 151104226) Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausantį turtą, padidinant įstatinį kapitalą nepiniginiu įnašu ir perduodant 2 387 491,36 (dviejų milijonų trijų šimtų aštuoniasdešimt septynių tūkstančių keturių šimtų devyniasdešimt vieno ir trisdešimt šešių šimtųjų) eurų vertės kaip papildomą turtinį įnašą, kurį sudaro šie nekilnojamieji daiktai:

1.1. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių ir gamybinių nuotekų kolektorius (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/42313, unikalus numeris – 1897-8009-6018, bendras ilgis – 5744,70 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Armino g., pašešupiu iki perpumpavimo stoties Nr.5, Audėjų g., P.Cvirkos g., Rasos g., R.Juknevičiaus g., Kauno g., vertė – 677 548,16 euro;

1.2. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų renkamieji tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/42313, unikalus numeris – 1897-8009-6020, bendras ilgis – 430,10 m, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Armino g., pašešupiu iki perpumpavimo stoties Nr.5, Audėjų g., P.Cvirkos g., Rasos g., R.Juknevičiaus g., Kauno g., vertė – 21 517,28 euro;

1.3. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių ir gamybinių nuotekų slėginiai tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/42313, unikalus numeris – 4400-2035-4521, bendras ilgis – 1042,10 m, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Armino g., pašešupiu iki perpumpavimo stoties Nr.5, Audėjų g., P.Cvirkos g., Rasos g., R.Juknevičiaus g., Kauno g., vertė – 119 460 eurų;

1.4. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41570, unikalus numeris – 4400-1994-0431, bendras ilgis – 2147,51 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Armino g., vertė – 39 124,96 euro;

1.5. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41570, unikalus numeris – 4400-1994-0553, bendras ilgis – 595,30 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Armino g., vertė – 16 304,48 euro;

1.6. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47121, unikalus numeris – 4400-2399-3842, bendras ilgis – 113,86 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m., vertė – 10 193,92 euro;

1.7. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47121, unikalus numeris – 4400-2399-3853, bendras ilgis – 70,55 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m., vertė – 2 664,32 euro;

1.8. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47121, unikalus numeris – 4400-2433-5770, bendras ilgis – 247,29 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Bažnyčios g., vertė – 7 703,36 euro;

1.9. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47121, unikalus numeris – 4400-2433-5826, bendras ilgis – 487,10 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Bažnyčios g., vertė – 30 263,20 euro;

1.10. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/, unikalus numeris – 4400-4984-3763, bendras ilgis – 543,84 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. J.Bendoriaus g., Bažnyčios g., vertė – 20 445,76 euro;

1.11. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/, unikalus numeris – 4400-4988-6030, bendras ilgis – 170,44 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. J.Bendoriaus g., Bažnyčios g., vertė – 6 487,04 euro;

1.12. inžineriniai tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41332, unikalus numeris – 4400-1966-7232, bendras ilgis – 293,93 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Butlerienės g., vertė – 10 715,20 euro;

1.13. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47348, unikalus numeris – 4400-2441-7456, bendras ilgis – 403,00 metrai, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Butlerienės skg., vertė – 11 641,92 euro;

1.14. inžineriniai tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/, unikalus numeris – 4400-1981-0714, bendras ilgis – 380,56 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Kęstučio g., vertė – 23 863,04 euro;

1.15. kiti statiniai (inžineriniai) – vandens siurblinė (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47758, unikalus numeris – 4400-2512-6141, esanti Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Kriaučiūno g., vertė – 5 820,96 euro;

1.16. vandentiekio linija - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47758, unikalus numeris – 4400-1994-7594, bendras ilgis – 549,15 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Kriaučiūno g., vertė – 16 767,84 euro;

1.17. nuotekų linija - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47758, unikalus numeris – 4400-1994-7612, bendras ilgis – 432,15 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. P.Kriaučiūno g., vertė – 18 563,36 euro;

1.18. vandentiekio tinklai - vandentiekio įvadas (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/33533, unikalus numeris – 4400-2516-9840, bendras ilgis – 6,89 metro, esantis Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g. 26A, vertė – 405,44 euro;

1.19. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/33533, unikalus numeris – 4400-2516-9873, bendras ilgis – 6,89 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g. 26A, vertė – 2 461,60 euro;

1.20. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41331, unikalus numeris – 4400-1963-7808, bendras ilgis – 371,60 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Laisvės g., vertė – 13 234,72 euro;

1.21. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41331, unikalus numeris – 4400-1963-7832, bendras ilgis – 541,46 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Laisvės g., vertė – 26 092,96 euro;

1.22. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41742, unikalus numeris – 4400-1993-7758, bendras ilgis – 272,20 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Sodo g., vertė – 9 412,00 eurų;

1.23. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41742, unikalus numeris – 4400-1993-7827, bendras ilgis – 192,18 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Sodo g., vertė – 5 734,08 euro;

1.24. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41266, unikalus numeris – 4400-1966-8938, bendras ilgis – 162,75 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Ūkininkų g., vertė – 5 068,00 eurų;

1.25. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41848, unikalus numeris – 4400-1994-9929, bendras ilgis – 2144,24 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g., vertė – 106 022,56 euro;

1.26. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41848, unikalus numeris – 4400-1994-9950, bendras ilgis – 1400,16 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g., vertė – 52 156,96 euro;

1.27. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/41848, unikalus numeris – 4400-4980-7012, bendras ilgis – 146,74 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Vytauto g., vertė – 3 938,56 euro;

1.28. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/47971, unikalus numeris – 4400-3014-8706, bendras ilgis – 1380,32 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Tylioji g. 8, vertė – 27 048,64 euro;

1.29. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/12043, unikalus numeris – 4400-2713-0165, bendras ilgis – 185,70 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. Tylioji g. 13, vertė – 3 330,40 euro;

1.30. vandentiekio tinklai - vandentiekio įvadas (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/3676, unikalus numeris – 4400-2516-0532, bendras ilgis – 59,38 metro, esantis Marijampolės sav. Marijampolės m. Bažnyčios g. 19, vertė – 1 853,44 euro;

1.31. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/3676, unikalus numeris – 4400-2516-0554, bendras ilgis – 146,31 metro, esantis Marijampolės sav. Marijampolės m. Bažnyčios g. 19, vertė – 4 401,92 euro;

1.32. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/40512, unikalus numeris – 4400-2401-7374, bendras ilgis – 296,28 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. J.Bendoriaus g. 7C, vertė – 16 652,00 eurai;

1.33. nuotekų šalinimo tinklai - buitinių nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/40512, unikalus numeris – 4400-2401-7430, bendras ilgis – 468,37 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. J.Bendoriaus g. 7C, vertė – 30 263,20 euro;

1.34. vandentiekio tinklai - vandentiekio tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/40512, unikalus numeris – 4400-2401-7228, bendras ilgis – 548,89 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės m. J.Bendoriaus g. 7C, vertė – 58 644,00 eurai;

1.35. nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/59761, unikalus numeris – 4400-5036-1061, bendras ilgis – 1100,28 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės sen. Nendriniškių k. Karolaukio g., vertė – 599 500,96 euro;

1.36. nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/59761, unikalus numeris – 4400-5036-1083, bendras ilgis – 72,94 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės sen. Nendriniškių k. Karolaukio g., vertė – 12 105,28 euro;

1.37. nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/59761, unikalus numeris – 4400-5036-1118, bendras ilgis – 600,92 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės sen. Nendriniškių k. Karolaukio g., vertė – 60 120,96 euro;

1.38. nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/59761, unikalus numeris – 4400-5036-1094, bendras ilgis – 415,64 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės sen. Nendriniškių k. Karolaukio g., vertė – 66 752,80 euro;

1.39. nuotekų šalinimo tinklai - lietaus nuotekų tinklai (nekilnojamojo turto objekto kadastrinių matavimų byloje Nr.18/59761, unikalus numeris – 4400-5036-1129, bendras ilgis – 1639,68 metro, esantys Marijampolės sav. Marijampolės sen. Nendriniškių k. Karolaukio g., vertė – 243 206,08 euro.

2. Įgalioti Marijampolės savivaldybės administracijos direktorių Karolį Podolskį atlikti visus veiksmus susijusius su uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ įstatinio kapitalo didinimu papildomu turtiniu įnašu.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
TURTO VALDYMO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO PROJEKTO „DĖL INVESTAVIMO Į UŽDARĄJĄ AKCINĘ BENDROVĘ „SŪDUVOS VANDENYSPAPILDOMU TURTINIU ĮNAŠU, PADIDINANT ĮSTATINĮ KAPITALĄ“

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ papildomu turtiniu įnašu, padidinant įstatinį kapitalą

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

UAB „Sūduvos vandenys“ paskirta 2015 m. lapkričio 30 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-197 „Dėl viešojo geriamojo vandens tiekėjo ir nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja bei 2017 m. birželio 26 d. Marijampolės savivaldybės tarybos sprendimu Nr.1-199 „Dėl paviršinių nuotekų tvarkytojo paskyrimo“ paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Marijampolės savivaldybės teritorijoje. Papildomo turtinio įnašo perdavimas, kuriuo bus didinamas „Sūduvos vandenys“ įstatinis kapitalas.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamas dalykas, kad ta suma didinamas UAB „Sūduvos vandenys“ įstatinis kapitalas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nėra

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Birutė Domarkienė

Sprendimą pateikti

Buhalterijos skyriui, UAB „Sūduvos vandenys“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Marijampolės savivaldybės administracijos 2020-02-06 raštu Nr. SA-1018(9.1.) „Pasiūlymas dėl Marijampolės savivaldybės investavimo į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ siūloma Marijampolės savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra turto vertintojo nustatyta rinkos vertė 2 387 491,36 eurų perduoti uždarajai akcinei bendrovei „Sūduvos vandenys“, kurios akcininkė yra Marijampolės savivaldybė, valdanti 100 proc. akcijas. Šį turtą tikslinga perduoti kaip turtinį įnašą, išleidžiant 82 441 paprastąją vardinę akciją, kurių kiekviena – 28,96 eurų nominalios vertės. Visos naujai išleistos 82 441 akcijos perduodamos Marijampolės savivaldybei.

Turtas apskaitomas Marijampolės savivaldybės administracijos apskaitoje, nors faktiškai jį pagal paskirtį naudoja UAB „Sūduvos vandenys“. Kai kurie vandentiekio ir nuotekų tinklai, lietaus nuotekų tinklai yra fiziškai nusidėvėjęs, todėl nedelsiant būtina atlikti jų rekonstrukciją.

Turtą tikslinga investuoti, negalima perduoti nei panaudos, nei patikėjimo sutartimis.

Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme numatyta viena iš savarankiškų savivaldybių funkcijų – geriamojo vandens tiekimo organizavimas, kurį Marijampolės savivaldybė atlieka per UAB „Sūduvos vandenys“.

Investavus Savivaldybės turtą į uždarąją akcinę bendrovę „Sūduvos vandenys“ bus teikiami šie investavimo kriterijai:

1. Investavimu bus įgyvendinti Savivaldybės vykdomos politikos tikslai;

2. Iš investavimo objekto bus užtikrintas įstatymuose ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimuose nustatytų Savivaldybės funkcijų atlikimas;

3. Investavus bus gaunama naudos visuomenei.

Investavus bus kuriama ar plėtojama infrastruktūra, gerinama viešųjų paslaugų kokybė, pasirinkimo galimybės ir prieinamumas. Savivaldybės turtiniu įnašu sukuriama pridėtinė vertė ir užtikrinamas šią vertę kuriančios veiklos ilgalaikis ekonominis tvarumas.

Su turto nuosavybės teisę patvirtinančiais dokumentais ir turto vertinimo ataskaitomis galima susipažinti Marijampolės savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriuje.

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nėra

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 

 

 


__________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rengėjas Virginija Drūtienė, (8 343)  90 063

 

 

Į pradžią