Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-56 2020-02-12
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO "SVEIKATOS BANGA" TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO „SVEIKATOS BANGA“

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, 18 straipsnio 1 punktu ir atsižvelgdama į Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ 2020-02-06 raštą Nr. 2-14(1.8.E) „Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ tarifų už paslaugas papildymo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Nustatyti Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifus (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo“ 1 punktą.

3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. kovo 1 d.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giedrius Šlekys (8 343) 90088

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

PATVIRTINTA

Marijampolės savivaldybės tarybos

2020-02-      sprendimu Nr.

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO „SVEIKATOS BANGA“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFAI

 

 

Vienkartinių paslaugų tarifai (Eur/ 1 val. 30 min)

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia

(pateikus pažymėjimą)

1. Darbo dienomis iki 18 val.

1.1.

Plaukiojimas, maudymasis

baseine

3,50

2,50

2,00

1.2.

Už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.)

0,30

0,20

0,10

1.3.

Už naudojimąsi dušu iki 30 min.

3,00

2,00

1,00

2. Darbo dienomis nuo 18 val., poilsio ir švenčių dienomis

2.1.

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

5,00

3,50

3,00

2.2.

Už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.)

0,40

0,30

0,20

3. Užsiėmimai grupėse

3.1.

Vandens (aqua) aerobika

4,00

3,00

2,50

3.2.

Mokymas plaukti grupėje

4,00

3,00

2,50

3.3.

Kineziterapija vandenyje

4,00

3,00

2,50

4. Nuoma

4.1.

Masažinės vonios su pirtimis (iš anksto suderinus)

40,00

4.2.

Plaukimo takelis (iš anksto suderinus)

35,00

4.3.

Baseinas (iš anksto suderinus)

120,00

4.4.

Baseinas su pirtimis (iš anksto suderinus)

150,00

4.5.

Aerobikos salės (mokesčio įkainis pasirašant sutartį)

iki 18 val. (2,00 Eur/val.)

nuo 18 val. (4,00 Eur/val.)

4.6.

Masažo kabinetas ( mokesčio įkainis, pasirašant sutartį.)

66,00 Eur/mėn.

4.7

Nuolaidos šeimoms suaugusieji + vaikai iki 18 m.

-10 proc. nuolaida nuo bendros paslaugų pirkimo sumos

4.8.

Paslaugos su „Šeimos kortele“

-20 proc. nuolaida nuo bendros paslaugų pirkimo sumos

vieną kartą savaitėje

Abonementiniai paslaugų tarifai (Eur/ 1 val. 30 min)

 

Apsilan-

kymų kiekis

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia,

(pateikus pažymėjimą)

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

5. Darbo, poilsio ir švenčių dienomis

5.1.

4 kartai

 

12,00

18,00

8,00

12,00

6,00

9,00

5.2.

8 kartai

 

24,00

36,00

16,00

24,00

12,00

18,00

5.3.

12 kartų

 

36,00

48,00

24,00

36,00

18,00

27,00

5.4.

16 kartų

 

48,00

64,00

32,00

48,00

24,00

36,00

6. Užsiėmimai grupėms (Eur/ 1 val. 30 min)

 

Pratybos/ apsilankymų kiekis

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia,

(pateikus pažymėjimą)

6.1.

Vandens (aqua) aerobika / 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.2.

Mokymas plaukti/ 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.3.

Kineziterapijos pratybos/ 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.4.

Pasinaudojimas pirtimi po pratybų /1kartas iki 30 min.

2,00

1,00

1,00

 

__________________________

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO „SVEIKATOS BANGA“

TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFŲ NUSTATYMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Savivaldybės kontrolieriaus ir Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ direktoriaus kreipimasis į Savivaldybės administraciją dėl mokamų paslaugų tarifų detalizavimo ir papildymo, kad gyventojams būtų aiškiau, kiek jiems kainuoja atskiros mokamos paslaugos.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Pakeitus tarifus atskiroms mokamoms paslaugoms, bus dar aiškiau detalizuota mokamų paslaugų kainų struktūra ir didesnis paslaugų pasirinkimas klientams.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Pripažinti netekus galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. 1-202 „Dėl Marijampolės sveikatingumo centro „Sveikatos banga“ teikiamų mokamų paslaugų tarifų nustatymo“ 1 punktą.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

-

Projektas turi būti suderintas

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėja, Bendrųjų reikalų skyriaus vedėja, Buhalterijos skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja.

Pranešėjas

Asta Vaznienė

Sprendimą pateikti

Švietimo, kultūros ir sporto skyriui, Buhalterijos skyriui, sveikatingumo centrui „Sveikatos banga“.

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

-

Priedai:

-

Antikorupcinio vertinimo išvada

-

Lyginamasis variantas

Pridedamas

 

-

 

__________________________

 

 


 

 

 

 

 

Giedrius Šlekys (8 343) 90088


 

Lyginamasis variantas

 

 

MARIJAMPOLĖS SVEIKATINGUMO CENTRO „SVEIKATOS BANGA“ TEIKIAMŲ MOKAMŲ PASLAUGŲ TARIFAI

 

 

Vienkartinių paslaugų tarifai (Eur/ 1 val. 30 min)

Eil.

Nr.

Paslaugų pavadinimas

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia

(pateikus pažymėjimą)

1. Darbo dienomis iki 18 val. (Eur/ 1 val. 30 min)

1.1.

Plaukiojimas, maudymasis

baseine

3,50

2,50

2,00

1.2.

Už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.)

0,30

0,20

0,10

1.3.

Už naudojimąsi dušu iki 30 min.

3,00

2,00

1,00

2. Darbo dienomis nuo 18 val., poilsio ir švenčių dienomis (Eur/ 1 val. 30 min)

2.1.

Plaukiojimas, maudymasis baseine,

naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

5,00

3,50

3,00

2.2.

Už papildomai praleistą laiką (kas 5 min.)

0,40

0,30

0,20

3. Užsiėmimai grupėse (Eur/ 1 val. 30 min)

3.1.

Vandens (aqua) aerobika

4,00

3,00

2,50

3.2.

Mokymas plaukti grupėje

4,00

3,00

2,50

3.3.

Kineziterapija vandenyje

4,00

3,00

2,50

4. Nuoma (Eur/ 1 val. 30 min)

4.1.

Masažinės vonios su pirtimis (iš anksto suderinus)

40,00

4.2.

Plaukimo takelis

(iš anksto suderinus)

35,00

4.3.

Baseinas

(iš anksto suderinus)

120,00

4.4.

Baseinas su pirtimis

(iš anksto suderinus)

150,00

4.5.

Aerobikos salės (mokesčio įkainis pasirašant sutartį)

iki 18 val. (2,00 Eur/val.)

nuo 18 val. (4,00 Eur/val.)

4.6.

Masažo kabinetas

( mokesčio įkainis, pasirašant sutartį.)

66,00 Eur/mėn.

4.7

Nuolaidos šeimoms

(suaug. (-ieji)+vaikas (-ai) iki 18 m.

-10 proc. nuolaida nuo bendros paslaugų pirkimo sumos

4.8.

Paslaugos su „Šeimos kortele

-20 proc. nuolaida nuo bendros paslaugų pirkimo sumos

vieną kartą savaitėje

5. Abonementiniai paslaugų tarifai (Eur/ 1 val. 30 min)

Apsilankymų kiekis

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia,

(pateikus pažymėjimą)

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

Plaukiojimas, maudymasis baseine

Plaukiojimas, maudymasis baseine, naudojimasis pirtimis ir masažine vonia

5. Darbo, poilsio ir švenčių dienomis

4 kartai 

12,00

18,00

8,00

12,00

6,00

9,00

8 kartai 

24,00

36,00

16,00

24,00

12,00

18,00

12 kartų 

36,00

48,00

24,00

36,00

18,00

27,00

16 kartų 

48,00

64,00

32,00

48,00

24,00

36,00

Vandens (aqua) aerobika / 8 kartai

26,00

20,00

18,00

Mokymas plaukti/ 8 kartai

Kineziterapijos pratybos/ 8 kartai

6. Užsiėmimai grupėms (Eur/ 1 val. 30 min)

 

Pratybos/ apsilankymų kiekis

Suaugusiems

Moksleiviams, studentams, senjorams

(pateikus pažymėjimus)

Žmonėms su negalia,

(pateikus pažymėjimą)

6.1.

Vandens (aqua) aerobika / 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.2.

Mokymas plaukti/ 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.3.

Kineziterapijos pratybos/ 8 kartai

26,00

20,00

18,00

6.4.

Pasinaudojimas pirtimi po pratybų /1kartas iki 30 min.

2,00

1,00

1,00

 

__________________________

 

Į pradžią