Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-318 2020-03-05
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL GRIPO EPIDEMIJOS PASKELBIMO

 

2020 m. kovo 5 d. Nr. DV-318

Marijampolė

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinės saugos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 1 ir 4 punktais, Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo 22 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. vasario 26 d. nutarimu Nr. 152 „Dėl valstybės lygio ekstremalios situacijos paskelbimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr. 1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo“, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko 2020 m. vasario 27 d. potvarkiu Nr. 43 „Dėl valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo paskyrimo“ ir atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – Valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. kovo 4 d. sprendimą Nr. V-285 „Dėl gripo epidemijų savivaldybėse skelbimo, kaip COVID-19 plitimo prevencijos“:

1.   Skelbiu gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų epidemijos pradžią Marijampolės savivaldybės teritorijoje nuo 2020 m. kovo 6 d.

2.   Uždraudžiu nuo š. m. kovo 6 d. iki atskiro įsakymo išleidimo masinius renginius Marijampolės savivaldybės teritorijoje esančiose įmonėse, įstaigose, organizacijose uždarose ar atvirose patalpose (išskyrus iki 2020 m. kovo 6 d. su savivaldybės administracija suderintus renginius, įvyksiančius uždarose ar atvirose patalpose).

3.   Įpareigoju Marijampolės savivaldybės įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovus,  savivaldybės gyventojus gripo epidemijos laikotarpiu laikytis specialistų rekomendacijų ir taikyti gripo kontrolės priemones, numatytas Marijampolės savivaldybės 2019–2022 m. gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir kontrolės priemonių plane, patvirtintame Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. DV-1921 „Dėl Marijampolės savivaldybės 2019–2022 m. gripo ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų profilaktikos ir kontrolės priemonių plano patvirtinimo“.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktorius

 

Karolis Podolskis

 

 

 

 

Inga Bagdanavičienė

 

Įsakymą paskelbti:  Interneto svetainėje X;  TAR X

Į pradžią