Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-115 2020-03-16
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-294 "DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-294 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia,

            Pakeisti Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimu Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ 12.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

  „12.6. panaudos gavėjo pareiga apdrausti gaunamą ilgalaikį materialųjį turtą panaudos gavėjo naudai nuo žalos, kuri gali būti padaryta dėl ugnies, vandens, gamtos jėgų, vagysčių, trečiųjų asmenų neteisėtų veikų ir kitų draudiminių įvykių (išskyrus 4.3 ir 4.4 papunkčiuose nurodytus subjektus);“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reda Uldinskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
Turto valdymo skyrius

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. SPALIO 28 D. SPRENDIMO NR. 1-294 „DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS LAIKINAI NEATLYGINTINAI VALDYTI IR NAUDOTIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. spalio 28 d. sprendimo Nr. 1-294 „Dėl Marijampolės savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Asociacijos (visuomeninės organizacijos, kaimo bendruomenės) kreipėsi į Savivaldybės vadovus dėl papildomos finansinės naštos apdraudžiant naudojamą savivaldybės turtą.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės – siūlomas tarybos sprendimo projektas sukurs teisines prielaidas nereikalauti iš asociacijų ir labdaros ir paramos fondų apdrausti naudojamą savivaldybės turtą. Neigiamos sprendimo pasekmės - atsitikus draudiminiam įvykiui bus reikalingos lėšos padarinių likvidavimui.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės

Projektas turi būti suderintas

Turto valdymo skyriaus vedėja, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Turto valdymo skyriaus vedėja Birutė Domarkienė

Sprendimą pateikti

Turto valdymo skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

Metinė draudimo įmoka yra labai skirtinga. Tai priklauso nuo draudimo bendrovės, pastato tipo, apdraudžiamo ploto (tūrio):

262 kv. m. Vytauto 47, Marijampolė – 97,47 Eur

57,33 kv. m. Vytauto 27, Marijampolė – 87,00 Eur

118 kv. m Vytenio 47, Marijampolė – 71,70 Eur

35 kv. m Bažnyčios g. 19, Marijampolė – 87,00 Eur

417 kv. m Sūduvos 46 Sasnavos mstl. – 276,99 Eur

284 kv. m Sodybinė 3, Daukšių mstl. – 89,55 Eur

391 kv. m Mikalinės 75, Skaisčiūnų k. – 118,00 Eur

43,77 kv. m Krupavičiaus 11, Igliškėlių mstl. – 277,12 Eur

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

Nereikalinga

Lyginamasis variantas

Nėra

 

 


__________________________

 

 

Reda Uldinskienė

Į pradžią