Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-123 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL LEIDIMŲ PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE PRATĘSIMO VERSLO SUBJEKTAMS, KURIE NEGALĖJO VYKDYTI VEIKLOS KARANTINO METU

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-123

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pratęsti leidimų prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose galiojimo laiką verslo subjektams,  kurie negalėjo vykdyti veiklos dėl Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbto karantino, pagal Marijampolės savivaldybės administracijos direktoriui pateiktus prašymus, atsižvelgiant į prieš karantino paskelbimą išduoto leidimo galiojimo laiką.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Makauskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią