Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-124 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MARIJAMPOLĖS SENIŪNIJOS SKAISČIŪNŲ KAIMO AJERŲ GATVĖS IR SASNAVOS SENIŪNIJOS SMALINYČIOS KAIMO ĄŽUOLYNO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS MARIJAMPOLĖS SENIŪNIJOS SKAISČIŪNŲ KAIMO AJERŲ GATVĖS IR SASNAVOS SENIŪNIJOS SMALINYČIOS KAIMO ĄŽUOLYNO GATVĖS GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ KEITIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-124

Marijampolė

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 34 punktu, Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymo 9 straipsnio 2 dalimi, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2011 m. sausio 25 d. įsakymu Nr. 1V-57 ,,Dėl Numerių pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba, suteikimo, keitimo ir apskaitos tvarkos aprašo ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Marijampolės savivaldybės gatvių pavadinimų parinkimo komisijos rekomendacijas (2020-03-09 protokolas Nr. K-109),  Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Keisti Marijampolės savivaldybės Marijampolės seniūnijos Skaisčiūnų kaimo Ajerų gatvės geografines charakteristikas pagal gyvenamosios vietovės gatvės išdėstymo planą (1 priedas).

2. Keisti Marijampolės savivaldybės Sasnavos seniūnijos Smalinyčios kaimo Ąžuolyno gatvės geografines charakteristikas  pagal gyvenamosios vietovės gatvės išdėstymo planą (2 priedas).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo paskelbimo (įteikimo) dienos gali būti skundžiamas pasirinktinai Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (adresu: Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

Jūratė Leškevičienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


Marijampolės savivaldybės tarybos

Skaisčiūnų k. gatvių išdėstymo planas

M 1:3500

 
2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr.1-124

1 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentą parengė: vyriausioji specialistė  JŪRATĖ LEŠKEVIČIENĖ

 


Marijampolės savivaldybės tarybos

Smalinyčių k. gatvių išdėstymo planas

M 1:7500

 
2020 m. balandžio 27 d. sprendimo Nr. 1-124

2 priedas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Dokumentą parengė: vyriausioji specialistė  JŪRATĖ LEŠKEVIČIENĖ

__________________

Į pradžią