Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. 1-122 2020-04-27
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA
Pastaba: Norminis teisės aktas

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-249 "DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

Mherbas

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. RUGPJŪČIO 27 D. SPRENDIMO NR. 1-249 „DĖL RENGINIŲ ORGANIZAVIMO MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOSE VIETOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. balandžio 27 d. Nr. 1-122

Marijampolė

 

 

 

 


Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 39 punktu, 16 straipsnio 2 dalies 36 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos sporto įstatymo 15 straipsnio 1 dalimi, Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Pakeisti Renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2018 m. rugpjūčio 27 d. sprendimu            Nr. 1-249 „Dėl renginių organizavimo Marijampolės savivaldybės viešosiose vietose tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1. Papildyti 31 punktu ir jį išdėstyti taip:

„31. Pritarimai organizuoti technikos sporto šakų renginius išduodami Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu nustatyta tvarka.“

2. Pripažinti netekusiu galios 27.7.2 punktą.

3. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Renginio organizatorius privalo:

29.1. užtikrinti, kad renginio metu, esant būtinybei, būtų suteikta kvalifikuota medicinos pagalba;

29.2. informuoti Bendrąjį pagalbos centrą apie sudėtingą ar padidintos rizikos renginį.“ .

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 


 

 

Savivaldybės meras

 

Povilas Isoda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zita Bungardienė

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR

Į pradžią