Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-158 2020-05-07
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.1-159 "DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.1-159 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

Marijampolė

 

 

 

 


Marijampolės savivaldybės taryba nusprendžia:

Papildyti Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašą, patvirtintą Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. 1-159 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7.3.3., 7.3.4., 7.4.6., 7.4.7., 8.4.5. ir 8.4.6. papunkčiais ir juos išdėstyti taip:

„7.3.3. pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, jodinėjimo paslaugos už 1 vnt. – 10 Eur“;

„7.3.4. laisvalaikio pramogų paslaugos ant vandens, kai užimamas plotas iki 500 kv. m – 5,0 Eur (už kiekvieną papildomą kv. m – 0,10 Eur)“;

„7.4.6. kai teikiamos pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, jodinėjimo paslaugos už 1 vnt. – 15 Eur“;

„7.4.7. kai teikiamos laisvalaikio pramogų paslaugos ant vandens (kai užimamas plotas iki 500 kv. m – 10 Eur (už kiekvieną papildomą kv. m - 0,10 Eur)“;

„8.4.5. pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, jodinėjimo paslaugos už 1 vnt. – 30 Eur “;

„8.4.6. laisvalaikio pramogų paslaugos ant vandens (kai užimamas plotas iki 500 kv. m) – 50 Eur (už kiekvieną papildomą kv. m - 0,10 Eur)“.

            Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

Dana Makauskienė

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR


MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
VIEŠOSIOS TVARKOS SKYRIUS

 

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2019 M. GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR.1-159 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ LEIDIMO PREKIAUTI AR TEIKTI PASLAUGAS MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOSE VIEŠOSIOSE VIETOSE IŠDAVIMĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

 

 

 


Projekto pavadinimas

Dėl Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimo Nr.1-159 „Dėl vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

Teikiant paslaugas viešosiose vietose bei renginių metu atsiranda poreikis organizuoti pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, jodinėjimo poniais paslaugas. Todėl siūloma įtraukti į Aprašą pasivažinėjimo kinkomuoju transportu, jodinėjimo paslaugą ir nustatyti vietinės rinkliavos dydį.

Atsiradus asmenims besidomintiems ir norintiems plėsti vandens pramogas (plukdant pramoginiu laivu, organizuojant šventes ant vandens bei kitokias pramogas), tikslinga papildyti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės 27 d. sprendimą Nr. 1-159 „Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Marijampolės savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą tvarkos aprašas“ (toliau –Aprašas) nustatant vietinės rinkliavos dydį už laisvalaikio pramogų paslaugas ant vandens. Rinkliavos dydį už šias paslaugas siūloma nustatyti vienai dienai, mėnesiui ir renginio metu.

Vietinės rinkliavos dydžiai projekte teikiami pagal Plėtros, ūkio ir verslo vystymo komiteto posėdžio, vykusio 2020 m. gegužės 4 d.,  siūlymus.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Neigiamų pasekmių nenumatoma.

Teigiamos pasekmės - išplėsta teikimų paslaugų sąrašas.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Nereikės.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Sprendimas nereikalauja savivaldybės biudžeto ar kitų finansavimo šaltinių lėšų.

Projektas turi būti suderintas

Viešosios tvarkos skyriaus vedėju, Teisės skyriaus vedėja

Pranešėjas

Paulius Čeponas

Sprendimą pateikti

Viešosios tvarkos skyriui

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Priedai:

Nėra

Antikorupcinio vertinimo išvada

 

Lyginamasis variantas

Nėra

 


__________________________

Dana Makauskienė

Į pradžią