Marijampolės savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Projektas, Nr. TR-166 2020-05-13
Padalinys: MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcijos:
Atgal į sąrašą
Į pabaigą
DĖL PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 

 

Marijampolė

 

 


              Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu ir 18 straipsnio  1 dalimi, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 10 straipsnio 7 ir 8 punktais, Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.O3-92 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos“ ir Valstybinės  energetikos reguliavimo tarybos 2020 m. gegužės mėn. 7 d. nutarimu Nr.O3E-378 „Dėl UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“ bei atsižvelgdama į UAB „Sūduvos vandenys“ 2020 m. gegužės 8 d. raštą Nr.2-14-182, Marijampolės savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

             1. Nustatyti UAB „Sūduvos vandenys“ perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas (be pridėtinės vertės mokesčio):

             1.1. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute – 1,83 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

             1.1.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,78 Eur/m3;

             1.1.2. nuotekų tvarkymo – 1,05 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

             1.1.2.1. nuotekų surinkimo – 0,40 Eur/m3;

             1.1.2.2. nuotekų valymo – 0,28 Eur/m3;

             1.1.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,37 Eur/m3;

             1.2. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.2.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,73 Eur/m3;

              1.2.2. nuotekų tvarkymo – 1,00 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.2.2.1. nuotekų surinkimo – 0,37 Eur/m3;

              1.2.2.2. nuotekų valymo – 0,26 Eur/m3;

              1.2.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,37 Eur/m3;

              1.3. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams – 1,73 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.3.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,79 Eur/m3;

              1.3.2. nuotekų tvarkymo – 0,94 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.3.2.1. nuotekų surinkimo – 0,36 Eur/m3;

              1.3.2.2. nuotekų valymo – 0,25 Eur/m3;

              1.3.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

              1.4. perskaičiuotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade – 1,65 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.4.1. geriamojo vandens tiekimo – 0,71 Eur/m3;

              1.4.2. nuotekų tvarkymo – 0,94 Eur/m3, iš šio skaičiaus:

              1.4.2.1. nuotekų surinkimo – 0,36 Eur/m3;

              1.4.2.2. nuotekų valymo – 0,25 Eur/m3;

              1.4.2.3. nuotekų dumblo tvarkymo – 0,33 Eur/m3;

              1.5. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute:

           1.5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 1,13 Eur butui per mėn.;

           1.5.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,35 Eur butui per mėn.;

           1.6. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas daugiabučio gyvenamojo namo įvade – 5,00 Eur namui per mėn.;

           1.7. perskaičiuotą atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose:

           1.7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas – 0,85 Eur apskaitos prietaisui per mėn.;

           1.7.2. kai dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomojo apskaitos prietaiso – 0,27 Eur namui per mėn.;

           1.8. perskaičiuotą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas, kuri nustatoma diferencijuojant Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos suderintą vidutinę atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir vartotojų aptarnavimo paslaugos bazinę kainą  – 4,79 Eur apskaitos prietaisui per mėn. pagal apskaitos prietaiso diametrą:

DN 15                - 1,79 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 20                - 2,42 Eur  apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 25                - 5,95 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 32                - 6,22 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 40                - 11,65 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 50-65          - 22,16 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 80                - 26,11 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 100              - 46,58 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį;

DN 150 ir daugiau - 129,80 Eur apskaitos prietaisui per mėnesį.

           1.9. perskaičiuotą paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas – 0,15 Eur/m3;

          1.10. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos BDS7 koncentracijos padidėjimą – 0,033 Eur/m3;

          1.11. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 100 mg/l virš bazinės taršos skendinčių medžiagų koncentracijos padidėjimą – 0,021 Eur/m3;

          1.12. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 10 mg/l virš bazinės taršos azoto koncentracijos padidėjimą – 0,007 Eur/m3;

          1.13. nuotekų valymo kainą abonentams už kiekvieną 1 mg/l virš bazinės taršos fosforo koncentracijos padidėjimą – 0,005 Eur/m3;

          1.14. atvežto tankinto 4 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo prieš anaerobinį apdorojimą, sausinimo bei džiovinimo technologinėse grandyse kainą – 5,77 Eur/t;

          1.15. atvežto sausinto 18 proc. sausumo nuotekų dumblo apdorojimo džiovinimo technologinėje grandyje kainą – 28,22 Eur/t.

                   2. Pripažinti netekusiu galios Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.1-110 “Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų“ 1 punktą.

                   3. Sprendimas įsigalioja nuo 2020 m. liepos 1d.

                   Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 


 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vida Prankienė, (8 343)  90060, el p. vida.prankiene@marijampole.lt

 

Sprendimą paskelbti: Interneto svetainėje ;  TAR;

 

 

 

 

 

 

MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
APLINKOTVARKOS IR INFRASTRUKTŪROS SKYRIUS

 

AIŠKINAMASIS RAŠTAS
DĖL PERSKAIČIUOTŲ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO,PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO

 


Projekto pavadinimas

Dėl perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų

Projekto rengimą paskatinusios priežastys/ projekto tikslai

UAB „Sūduvos vandenys“ vadovaudamasi Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodika, patvirtinta Komisijos 2006 m. gruodžio 21 d. nutarimu Nr.03-925 „Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų  nustatymo metodikos“,  paruošė ir pateikė Valstybinei energetikos reguliavimo tarybai suderinti perskaičiuotas geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazines kainas. Marijampolės savivaldybės tarybos kainos buvo nustatytos 2019-03-25 sprendimu Nr.1-110 ir galiojo iki 2020-05-01.

Kokios galimos teigiamos ir neigiamos pasekmės, priėmus siūlomą projektą

Teigiamos sprendimo pasekmės - garantuos ilgalaikį geriamojo vandens tiekimui ir nuotekų tvarkymui bei paviršinių nuotekų tvarkymui skirtos infrastruktūros eksploatavimą ir jos atnaujinimą; užtikrins paslaugų kokybės reikalavimus; užtikrins vandens tiekėjo rentabilumą.

Neigiamos sprendimo pasekmės – padidės paslaugų kaina vartotojams.

Kokius galiojančius teisės aktus reikės pakeisti ar panaikinti, priėmus projektą

Panaikinti Marijampolės savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 25 d. sprendimo Nr.1-110 „Dėl  perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo  paslaugų kainų“ 1 punktą.

Lėšų poreikis ir galimi finansavimo šaltiniai

Nereikės

Projektas turi būti suderintas

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Kurtinaitis ; Teisės skyriaus vedėja Ilona Žilinskienė, Teisės skyriaus vyr. specialistė Jolanta Zubienė

Pranešėjas

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriaus vedėjas Jonas Kurtinaitis

Sprendimą pateikti

Aplinkotvarkos ir infrastruktūros skyriui, UAB „Sūduvos vandenys“

Kiti reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai

 

Priedai:

UAB „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo,  nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų detalizavimas

Antikorupcinio vertinimo išvada

reikalinga

Lyginamasis variantas

 

 

 

 

Vida Prankienė, (8 343)  90060, el p. vida.prankiene@marijampole.lt


Priedas

 

Uždarosios akcinės bendrovės „Sūduvos vandenys“ geriamojo vandens tiekimo,  nuotekų tvarkymo, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų detalizavimas

 

Eil. Nr.

Turinys

Bazinė kaina, Eur/ m3be PVM

nustatyta

2017-12-18

Galiojanti kaina,

Eur/ m3be PVM

perskaičiuota

2019-03-25

Siūloma tvirtinti kaina,

Eur/ m3be PVM

1.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas bute.

1,76

1,68

1,83

 

Iš to skaičiaus:

 

 

 

1.1.

geriamojo vandens tiekimo

0,74

0,77

0,78

1.2.

nuotekų tvarkymo

1,02

0,91

1,05

2.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą vartotojams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas individualių gyvenamųjų namų ar kitų patalpų, skirtų asmeninėms, šeimos ar namų reikmėms, įvaduose.

1,63

1,55

1,73

 

 

Iš to skaičiaus:

 

 

 

2.1.

geriamojo vandens tiekimo

0,69

0,72

0,73

2.2.

nuotekų tvarkymo

0,94

0,83

1,00

3.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams.

1,66

1,58

1,73

 

 

Iš to skaičiaus:

 

 

 

3.1.

geriamojo vandens tiekimo

0,75

0,78

0,79

3.2.

nuotekų tvarkymo

0,91

0,80

0,94

4.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams, ir vartotojų kategorijai, perkančiai paslaugas daugiabučių gyvenamųjų namų įvade.

1,58

1,50

1,65

 

Iš to skaičiaus:

 

 

 

4.1.

geriamojo vandens tiekimo

0,67

0,70

0,71

4.2.

nuotekų tvarkymo

0,91

0,80

0,94

5.

Paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų bazinę kainą abonentams, perkantiems paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugas.

0,14

0,07

0,15

 

 

Į pradžią