Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-178 2014-05-29
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl raseinių rajono savivaldybės

PLĖTROS IKI 2020 metų strateginio plano ĮGYVENDINIMO 2013 M. ataskaitos patvirtinimo

 

2014 m. gegužės 29 d. Nr. (1.1)TS-178

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 22 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“) patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 29 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

                      patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2013 m. ataskaitą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algimantas Mielinis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-178 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TS-178 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2013 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią