Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-37 2015-02-23
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO

 

 

 

 

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO

 

2015 m. vasario 23 d. Nr. TS-37

Raseiniai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,  Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gegužės 31 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-60 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės administracijos struktūros patvirtinimo“, 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo (su vėlesniais pakeitimais) 10.1.2. ir 35 punktais, 2014 m. rugsėjo 25 d. sprendimu Nr. TS-320 „Dėl Raseinių rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano tvirtinimo“, atsižvelgdama į Europos Sąjungos socialinio fondo finansuojamą projektą Nr. VP1-4.2-VRM-02-R-22-016 „Atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros studijos parengimas“ ir į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014 m. gruodžio 15 d. Nr. 1435 nutarimą „Dėl strateginio planavimo savivaldybėse rekomendacijų patvirtinimo“, Raseinių rajono savivaldybės taryba nusprendžia:

1.       Patvirtinti atnaujintą Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginį planą (pridedama).

2.       Panaikinti Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimą Nr.(1.1)TS-362 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano patvirtinimo“ ir 2011 m. spalio 11 d. sprendimą Nr. (1.1)TS-202 Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-362 pakeitimo“.

 

 

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algimantas Mielinis

 

Dokumento priedai:
TS-37 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO PATVIRTINIMO
Į pradžią