Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-186 2015-06-04
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl raseinių rajono savivaldybės

PLĖTROS IKI 2020 metų strateginio plano ĮGYVENDINIMO 2014 M. ataskaitos patvirtinimo

 

2015 m. birželio 4 d. Nr. TS-186

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ (kartu su 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr.(1.1)TS-299 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ ir 2014 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. TS-387 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2011 m. gruodžio 21 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-299 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės 2008 m. spalio 30 d. sprendimo Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ 2, 3, 5, 6, 7 priedų pakeitimo“) patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 29 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

                      pritarti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2014 m. ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-186 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TS-186 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2014 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią