Priedas Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-248 2016-06-23
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl raseinių rajono savivaldybės

PLĖTROS IKI 2020 metų strateginio plano ĮGYVENDINIMO 2015 M. ataskaitos patvirtinimo

 

2016 m. birželio 23 d. Nr. TS-248

Raseiniai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 29 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

                             pritarti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2015 m. ataskaitai (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

 

 

 

Dokumento priedai:
TS-248 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
TS-248 - DĖL RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS PLĖTROS IKI 2020 METŲ STRATEGINIO PLANO ĮGYVENDINIMO 2015 M. ATASKAITOS PATVIRTINIMO
Į pradžią