Atsisiųskite aktą byloje
SPRENDIMAS, Nr. TS-238 2017-06-29
Padalinys: RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Dėl Raseinių rajono savivaldybės <br> plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitos patvirtinimo

RASEINIAI LINIJA

RASEINIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS

TARYBA

SPRENDIMAS

dėl raseinių rajono savivaldybės

PLĖTROS IKI 2020 metų strateginio plano ĮGYVENDINIMO 2016 M. ataskaitos patvirtinimo

 

2016 m. birželio 29 d. Nr. TS-238

Raseiniai

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Raseinių rajono savivaldybės tarybos 2008 m. spalio 30 d. sprendimu Nr. (1.1)TS-363 „Dėl Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtinto Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašo 29 punktu,  Raseinių rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a,

                      patvirtinti Raseinių rajono savivaldybės plėtros iki 2020 metų strateginio plano įgyvendinimo 2016 m. ataskaitą (pridedama).

Šis sprendimas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo paskelbimo ar įteikimo suinteresuotai šaliai dienos gali būti skundžiamas Šiaulių apygardos administraciniam teismui (Dvaro  g. 80, LT-76298 Šiauliai).

 

 

 

Savivaldybės meras

 

Algirdas Gricius

 

 

 

Į pradžią